http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

maanantaina, kesäkuuta 20, 2016

VVO ja Y-säätiön vapaamuurarit varastivat vuokralaisten korjausrahat


Suunnattomasta ahneudestaan ja ylikorotetuista sikavuokristaan tunnettu VVO:n kiinteistöyhtiö junaili Y-säätiön kanssa juonen, jolla se onnistui ryöstää lopulta vuokralaisten korjausrahat. 

Vuokralaisilta ennakkoon kerätyt korjausvarat eivät siirtyneet asuntojen ja asukkaiden mukana, kun Ara hyväksyi 16.6.2016 loppuosan VVO:n ja Y-Säätiön asuntokaupasta.

Kaupassa VVO myi Y-Säätiölle tai uuden brändin mukaiselle Kiinteistö Oy M2-Kodeille yhteensä 8 631 Ara-vuokra-asuntoa.

Ara hyväksyi jo aikaisemmalla, 24.3.2016 tekemällään päätöksellä kauppakokonaisuudesta 4 089 asunnon kaupat.

Asukkaiden vuokrissaan ennakkoon keräämät korjausvarat eivät siirtyneet kaupassa mukana, koska tämä sovittiin hyvin todennäköisesti kulisseissa VVO:n ja Y-säätiön vapaamuurarilooseissa.

VVO:n johto hyödynsi porsaanreikää ja varasti sillä vuokralaisten rahat

Myyjä eli VVO hyödynsi laissa olevaa porsaanreikää, eikä Aralla ollut vanhentuneen lainsäädännön takia mahdollisuutta estää kauppaa. Kun yhtiö tyhjennetään myymällä se kiinteistö kerrallaan, asuntoihin sisältyvä varallisuus ei siirry kaupassa VVO:lta Y-Säätiölle.


”Aran käsityksen mukaan on selvää, että kauppa, kun se toteutetaan myymällä vain vuokratalokiinteistöt ja jättämällä vuokrissa kerätyt korjausrahat myyjäyhtiöön, ei ole arava- ja korkotukilainsäädännön hengen mukaista”, todetaan paperissa, jossa Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti (kuvassa) esitteli asiaa Aran johtokunnalle.

Myös Aran tiedotteessa todetaan, että VVO:n ja Y-Säätiön välinen kauppa ei ole lain hengen mukainen.

”Kaupasta on ennakkoon keskusteltu mediassa, koska on oltu huolissaan, siirtyvätkö kaupassa myös vuokrissa kerätyt korjausvarat. Aran mukaan ei ole arava- ja korkotukilainsäädännön hengen mukaista myydä kaikki vuokrakiinteistöt ja jättää vuokrissa kerätyt korjausrahat myyjäyhtiölle. Ara on pitänyt parempana, että kauppa olisi toteutettu siten, että olisi voitu varmistaa asukkailta kerättyjen varojen siirtyminen kokonaisuudessaan kaupan mukana uudelle omistajalle. Nykyinen lainsäädäntö ei anna Aralle mahdollisuutta puuttua asiaan”, Aran tiedotteessa todetaan.


Vapaamuurarit ovat virkamiesrikollisten HYVÄ VELI -verkosto, jossa nämä toisten veljiensä selänpesijät ovat vannoneet pitävänsä toistensa puolia jokaisella liike-elämän haaralla. 

He junailevat suurtenkaupunkien tonttikauppoja pilkkahinnalla itselleen ja jos pankki haltuunottaa vaikka jonkun konkurssiyrittäjän talon, niin sen saa miltei aina jonkun vapaamuurariveljen kaveri. 

Näin reilu kerho tämä vapaamuurariveljien kultti on, että sinne ei ole tavallisilla suomalaisilla mitään asiaa. 

Vapaamuurarien toimintaa pidetään yllä vahvan auktoriteettiuskon voimin ja loosien sisällä toimii aina noviiseja ja mestarimuurareita, joiden pillin mukaan mennään. 

Vapaamuurarien ylemmissä asteissa selviää sitten, että mitä varten tätä leikkiä ollaan käyty, jossa 33-asteen vapaamuurari vannoo valansa Luciferille. Tuolle langenneelle henkiolennolle, jota nämä vapaamuurariveljet palvovat salaisissa menoissaan. 

VVO:n ja Y-säätiön johto koostuu vapaamuurareista ja he voivat jopa ryöstää vuokralaisten rahoja, jos vain siitä erikseen sovitaan, kuten nyt nähtiin. 

Vapaamuurarien keskuudessa vallitsee myös voimakas rakenteellinen korruptio, jossa nämä veljet myöntävät toisilleen korkeinta kaupunginvirkoja. 

Heidän joukossaan on hyvin monia tuomareita, poliisiylijohtajia, lääkäreitä, rehtoreita, opettajia, vuorineuvoksia, yliopiston professoreja jne. 

Virkamiesrikollisuus on jokaiselle suomalaiselle eräänlainen poliittinen uhka, koska kukaan suomen kansalainen ei voi suojautua näiden virkamiesrikollisten juonilta.

Heitä toimii lukuisten perintäyhtiöiden ja pankkien johdossa, mutta näillä rikollisilla on myös osilla pääsy jopa tämän suomen Evankelis Luciferisen kirkon varoihin. Tuossa kolehdissa kun lepää jo niin monta miljardia vuosittain, joista tiettävästi suurin osa menee ryöstösaaliina Vatikaaniin. Tuonne josta tämä valtionkirkko tänne verisillä ristiretkillä aikanaan tuotiin.


Lähde: http://www.rakennuslehti.fi/2016/06/vuokralaiset-menettivat-korjausrahansa-vvon-ja-y-saation-asuntokaupassa/