http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

tiistaina, tammikuuta 17, 2023

Tiesitkö, että Suomessa on jätetty rikosilmoitus joukkotuhonnasta KRP:lle, jossa pääsyytettynä on Tasavallan PresidenttiTiesitkö, että KRP:lle on tehty tutkintapyyntö ja rikosilmoitus joukkotuhonnasta koronarokottein, jossa pääsyytettynä on Suomen Tasavallan Presidentti ja siitä alaspäin kaikki nämä juridiset viranomaiset, jotka ovat kehoittaneet tai myötävaikuttaneet tähän piikityskampanjaan.

Joukkotuhonnasta on vielä Suomen perustuslaissa oma lakinsa, joka kuuluu näin: 

11 luku (11.4.2008/212)

Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

1 § (11.4.2008/212)
Joukkotuhonta

Joka jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain

1) surmaa ryhmän jäseniä,

2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja,

3) asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai osittain,

4) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän keskuudessa tai

5) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen,

on tuomittava joukkotuhonnasta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

2 § (11.4.2008/212)
Joukkotuhonnan valmistelu

Joka 1 §:ssä mainitussa tarkoituksessa

1) sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta tai

2) laatii joukkotuhontasuunnitelman,

on tuomittava joukkotuhonnan valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

3 § (11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä

1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,

2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,

3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,

4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai

5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,

on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,

2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

Mutta tässä asiassa on vaan äärimmäisen vaikea lähteä enää hakemaan oikeutta, kun nämä koronarokotteilla maailman väestöä joukkomurhaavat lääkejätit hankkivat jo itselleen syytesuojat.

Eli ikään kuin jokainen sinne valtiollisiin koronarokotus teurastamoihin huijatut ihmiset ottavatkin täyden vastuun omasta tuhoutuneesta immuniteetistaan ja valtio pesee niistä täysin kätensä.


Voi vaan kuvitella mitenköhän näiden myrkkypiikkien valmistajayhtiöiden pääjohtajat nukkuvat yönsä ? 

Pfizerinkin pääjohtaja Albert Bourla on varmasti ympäröinyt itsensä lukuisilla turvamiehillä, kuten Sveitsin Talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwab tai Bill Gates.