http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

torstaina, tammikuuta 26, 2023

Sellakkaa pullassa

 


Kotisirkka jauheen sisältö. Syanidia 5,0 mg/kg, lyijyä 0,1 mg/kg

Tuossa kun vitsailin, että varmaan näiden EU-maihin määrättyihin kotisirkka jauheisiin lisätään syanidia, niin siellä se lukee niiden virallisessa tuote selosteessa, että syanidia on lisätty kotisirkka jauheeseen peräti 5,0 mg/kg sekä lyijyä 0,1 mg/kg. 


 Eli se syöjän henki ei lähde vielä ihan ensimmäisellä ruokailukerralla, vaan siihen tarvitaan muutama muukin ruokailukerta, ennenkö se syanidi alkaa vaikuttaa.

No kukas nämä myrkkysirkat tänne tilasi aina Vietnamista asti? 

Ursula von Leyen EU:n komission pääjohtaja.

Olemme sodassa näitä elitistejä vastaan nyt ja globalistit alkoivat nyt ampumaan kovilla. Heidän tavoitteenaan on saada vähennettyä koko maailman väestöstä 7,1 miljardia ihmistä mm. rokotteilla ja loput aiotaan tuhota myrkytetyllä ruoalla.Mutta laitetaas vielä tänne, jotta idioottikin tajuaa mistä on kyse. Että mitä se syanidi on.

Syanidit ovat vetysyanidin eli syaanivetyhapon (HCN) suoloja, joissa on syanidi-ioni CN. Syaani-ioni (C≡N) koostuu kolmoissidoksella yhteen liittyneistä hiili- ja typpiatomeista. CN--ioni on voimakas emäs, jonka vapauttamiseen suoloista myrkyllisenä vetysyanidina riittää heikkokin happo, kuten hiilihappo.

Syanideista tavallisimmat ovat kalium- ja natriumsyanidi. Alkali- ja maa-alkalimetallien syanideja lukuun ottamatta kaikki metallisyanidit hajoavat kuumennettaessa alkuaineiksi. Jalojen metallien syanidien hajaantuessa vapautuu erittäin myrkyllistä disyaania (CN)2.

Isosyanidit (HNC) muistuttavat kemiallisilta ominaisuuksiltaan syanidia. Liukoiset syanidit ovat myrkyllisiä.

Orgaanisena funktionaalisena ryhmänä -CN käyttäytyy eri tavalla, ja siksi sen hiileen sitoutunutta muotoa kutsutaan nitriiliksi. Se ei ole myrkyllinen, jos se ei pääse irtoamaan molekyylistä. Esimerkiksi nitriilikumi sisältää nitriiliryhmiä.

Syanidia (yleensä NaCN) käytetään muun muassa teräksen karkaisussa, väriaineteollisuudessa, metallien pintakäsittelyssä, sekä kaivosteollisuudessa. Suomessa sitä käytetään muun muassa Suurikuusikon kultakaivoksessa.[1]

Sana ”syanidi” on otettu ”ferrosyanidista”, joka puolestaan keksittiin tarkoittamaan ”sinistä ainetta, jossa on rautaa”. Ferrosyanidit löydettiin alun perin preussinsinisestä väriaineesta. Kreikan κυανός (kyanós) = (tumman)sininen.


Myrkyllisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hemin rakenne. Fe2+ sijaitsee molekyylin keskellä

Liukoiset, syanidi-ioneja vapauttavat syanidit ovat myrkyllisiä ihmiselle. 300 mg/m3 syaanivetyä ilmassa tappaa ihmisen kymmenessä minuutissa. 3 500 ppm (noin 3 200 mg/m3) tappaa minuutissa. Yhdysvalloissa käytetyissä kaasukammioissa pitoisuus oli noin 7 500 ppm[7].

Vapaat syanidi-ionit ovat myrkyllisiä eläinsoluille. Niiden myrkyllisyys perustuu solujen mitokondrioiden matriiseissa membraanin pinnalla olevien protonipumppujen inhiboimiseen, jolloin solujen energiametaboliaa ylläpitävä oksidatiivinen fosforylaatio estyy. Soluhengityksen estyttyä solu ei saa happea ja kuolee. Soluhengitys perustuu mitokondrioiden sytokromi-c-oksidaasi-entsyymiin: sytokromi c:n hemiosan rauta-atomin hapetustila voi muuttua Fe2+  Fe3+. Syanidi-ioni sitoutuu tiukasti kolmiarvoiseen hemirautaan (3CN- + Fe3+ Fe(CN)3) estäen näin sytokromia palautumasta pelkistyneeseen Fe2+ muotoon. Soluhengitys pysähtyy, mikä puolestaan johtaa solun aerobisen ATP-tuotannon loppumiseen. Näiden myrkytysten antidootteina käytetään B12-vitamiinia muodostavaa hydroksikobalamiinia, syanidin normaalia eliminoitumisreittiä tehostavaa natriumtiosulfaattia, sekä amyylinitriittiä ja natriumnitriittiä, jotka vaikuttavat tuottamalla syanidia sitovaa methemoglobiinia.[8]

Suurimmalle osalle kalalajeista alin tappava pitoisuus on 0,03–0,5 mg/l. Syanidi vaikuttaa myös kalojen lisääntymiskäyttäytymiseen.

Ligandina (sitoutuneena) syanidi ei ole välttämättä myrkyllinen. Esimerkiksi preussinsininen (Fe4[Fe(CN)6]3 ) on myrkytön, ja sitä käytetään talliumin ja radioaktiivisen cesiumin vastamyrkkynä. Ferrosyanidi ([Fe(CN)6]3-) on aineosana lisäaineissa E535 (natriumferrosyanidi), E536 (kaliumferrosyanidi) ja E538 (kalsiumferrosyanidi), joita käytetään paakkuuntumisenestoaineena suolassa.

Käyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaivosteollisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syanidin avulla kulta ja hopea voidaan erottaa malmista. Prosessissa malmirikasteeseen sekoitetaan syanidia, noin kaksi kiloa NaCN malmitonnia kohden. Vahvasti emäksisessä natriumsyanidiliuoksessa (NaCN) kulta hapettuu ja muodostaa kompleksianionin disyanoauraatti(I), kun liuoksessa on mukana happea.[9]

2 Au + 4 NaCN + ½ O2 + H2O → 2 Na[Au(CN)2] + 2 NaOH
  • Vähemmän jalona metallina hopea esiintyy usein sulfidina, jolloin happea, O2 ei tarvita. Tällöin syntyy myös kompleksinen anioni, joka on nimeltään disyanoargentaatti(I)-ioni:
Ag2S + 4 NaCN → 2 Na[Ag(CN)2] + Na2S

Seos pidetään emäksisenä (pH noin 10) lisäämällä poltettua kalkkia, CaO. Emäksisyys estää myrkyllisen HCN-kaasun vapautumisen. Disyanoauraatti(I)-ioneja sisältävä liuos erotetaan kiviaineksesta ja muusta sakasta suodattamalla. Sen jälkeen disyanoauraatti(I)-ionit adsorboidaan liuoksesta (noin 80–90 %) aktiivihiilen pintaan, josta ne taas irrotetaan kuumentamalla korkeassa paineessa. Tällä tavoin saatu väkevä Au(CN)2¯-liuos johdetaan elektrolyysikennoon, jossa Au(I)-ionit pelkistyvät metalliseksi kullaksi ja josta syanidiliuos otetaan talteen uudelleen käytettäväksi.

Au(CN)2¯ + e¯ → Au + 2 CN¯

Elektrolyysissä käytetään ohuita teräsverkkoelektrodeja, joiden pintaan kulta saostuu. Teräs erotetaan kullasta kuumentamalla ja hapettamalla. Tällöin myös muut epäpuhtaudet hapettuvat. Näin saadussa kultametalliseoksessa on kuitenkin vielä mukana epäpuhtautena ainakin hopeaa.

Elektrolyysin sijaan kullan pelkistämiseen syanidiyhdisteestä voidaan käyttää myös metallista sinkkiä:

2 Au(CN)2¯ + Zn → 2 Au + Zn(CN)4¯

 

Ympäristö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syanidin käyttäytymistä ympäristöön joutuessaan ei täysin tunneta, sillä se riippuu muun muassa maan happamuudesta. Kaivosteollisuudessa syanidi voidaan pitää prosessin aikana haihtumattomassa muodossa emäksisyyden avulla. Esimerkiksi suoympäristön happamuus taas voi jouduttaa hajoamista.

Kaivosteollisuudessa syanidi pyritään metallin erottamisen jälkeen ”tuhoamaan” toisilla kemikaaleilla. Esimerkiksi Suurikuusikossa vaihtoehtoina on esitetty ns. Inco-menetelmää, jossa käytetään rikkidioksidia, sekä Caro’s acid -menetelmää, jossa käytetään rikkihapon ja vetyperoksidin seosta. Rikastushiekka-altaaseen päätyy silti osa syanidista.

Syanidi on erittäin reaktiivinen aine ja muodostaa helposti yhdisteitä eri aineiden, muun muassa metallien kanssa. Syanidin reaktiivisuus vaikeuttaa ympäristövaikutusten arviointia, sillä kaivosten ympäristössä on runsaasti erilaisia mineraaleja, joiden kanssa ympäristöön joutunut syanidi voi reagoida muodostaen eri tavoin käyttäytyviä yhdisteitä. Suurikuusikossa on analysoitu muun muassa seuraavia mineraaleja: alumiiniantimoniarseenielohopeafosforikadmiumkaliumkalsiumkobolttikromilyijymagnesiummolybdeeninatriumnikkelirautarikkisinkki ja titaani.

NaCN hajoaa nopeammin vetysyanidiksi happamassa ympäristössä. Metallisyanidien hajoaminen vaihtelee metallikohtaisesti. Esimerkiksi sinkki muodostaa syanidin kanssa heikon yhdisteen, mutta rauta vahvan. Nikkeli ja kupari muodostavat syanidin kanssa keskivahvan yhdisteen.

Syanidimääriä tutkittaessa teollisuudessa olisi otettava huomioon kolme eri luokkaa:

  • vapaa syanidi
  • heikkoon happoon liukeneva eli WAD
  • kokonaissyanidi

Syanidin aiheuttamia suuronnettomuuksia on tapahtunut esimerkiksi rikastushiekka-altaan padon pettäessä (Baia-Maren kultakaivos, Tisza-joki, Romania vuonna 2000). Muita onnettomuuksia on tapahtunut Nevadan kultakaivoksessa 1997, Omain kultakaivoksessa Guyanassa 1995, Homestake-kaivoksessa Etelä-Dakotassa 1998 sekä Kumtorin kaivoksessa Kirgisistanissa vuonna 1998.

 

 

sunnuntaina, tammikuuta 22, 2023

Teemu Vehkala Show #79 - Eutanasian normalisointi kampanja alkoi

Tiesitkö, että EU määrää 24.1.2023 pakkolain heinäsirkkojen ja matojauheen lisäämiseksi elintarvikkeisiin

 


Kun tämä Sveitsin talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwab sanoi pari vuotta sitten sen Sinä tulet syömään ötököitä (You Will eat the bugs). Niin nyt alkaa selviämään, että mistä tässä on kyse.

EU on määrännyt nyt pakkolain, joka tulee voimaan 24.1.2023 Jonka määräyksen jälkeen ruokateollisuuden on lisättävä mm. jauhoihin sekä leipiin vietnamilaista toukka ja heinäsirkkarouhetta.

Toukkarouhetta lisätää pastapohjaisiin tuotteisiin, kastikkeisiin, perunajalosteisiin, pähkinöihin, keittoihin, maissipohjaisiin välipaloihin, olueen, suklaamakeisiin, raakalihojen sekaan.


EU:n komission pääjohtaja Ursula von Leyen pääomistajana Vietnamin sirkkatehtaasssa

Kansalainen Mauri JoHirvonen oli tehnyt loistavaa työtä selvittäessään, että kenen taskuun menee voitot tämän vietnamilaisen sirkkatehtaan voitoista, niin Ursula von Leyen EU:n komission pääjohtajahan se siellä löytyy.

Sama täti, joka juuri muutama kuukausi sitten tilasi koko EU:n väestölle koronarokotteet.

Täytyyhän nyt Ursulan EU:n kansanmurhalla rikastua.


Laitoin jo kansanedustaja Ano Turtiaiselle viestiä Facebookissa, että voisiko hän tulevalla eduskunnan kyselytunnilla kysyä, että miksi EU on määrännyt pakkolain heinäsirkka ja toukkajauheen lisäämiseksi ruokien sekaan ? 

Pääministeri Sanna Marinin tähän kysymykseen olisi kuitenkin pakko siellä vastata.

Euroopan unionia tuskin on seurannut mikään ruokakriisi, että se tekosyy ei käy syyksi. Mutta jos katsomme mitä nämä globalistit ovat halunneet tämän viimeisen 3 vuoden ajan. Rokotuttaa liikaväestöä mullan alle, niin nyt tällä 24.1.2023 voimaan tulevalla pakkolailla todennäkäöisesti he tavoittelevat vielä EU-maiden väestön myrkyttämistä elintarvikkeilla.

Kuulemma tämä heinäsirkka tulee jauheena olemaan tuoteselosteessa ilmaistuna nimellä Acheta domesticus.


Mikä on globalistien motiivi tämän heinäsirkka ja toukkasekoilun takana ? 

Jos nyt kerta noi tutut ja turvalliset koronarokotteetkin sisälsivät sen myrkyllisen grafeenioksidi yllätyksen. Niin mitähän vielä nämä heinäsirkka ja toukkaseokset sisältävät noiden lisäksi, kun ei siinä voisi olla mitään järkeä, että nämä myrkyttäjät haluaisivat syöttää pelkästään meille heinäsirkkoja sekä toukkia jauheena.

Kun he tavoittelevat sitä 500 miljoonan loppuväestöä ja tämä liikaväestö 7,1 miljardia täytyisi harventaa ensin pois. Niin olisihan se tehokas keino pistää vähän syanidia jauhosäkkeihin ja esittää, että ei me tänne mitään myrkkyjä laitettu, kun vaan pelkkä EU:n pakkolaki heinäsirkoista ja toukkajauheista.

Aivan kuten nämäkin myrkylliset koronarokotteet päästiin tutkimaan monien asiantuntijoiden toimesta ja sieltä löydettiin grafeenioksidi myrkyt seasta.

Sitten eivät enää voineet olla hiljaa ruumishuoneiden työntekijät sekä ruumiinavaajat.

CricketOneCo Ltd on tämä yksityinen heinäsirkka firma, josta näitä ötököitä tänne EU-maihin kohta tuolla pakkolailla tuodaan. Se on perustettu vuonna 2017.

Firmalla on 30 työntekijää tällä hetkellä ja 1 kanadalainen Entomo Farms niminen kilpaileva yhtiö.


Kuka määräsi ötököitä pakkolaikka EU-maihin ? 

Tähän kysymykseen kun ei Pääministeri Sanna Marin varmasti edes eduskunnan kyselytunnilla uskalla vastata, että kuka määräsi EU-maihin pakkolailla 24.1.2023 päivästä lähtien ötököitä elintarvikkeisiin ? 

Määräyksen on silloin täytynyt tulla aika korkealta ja vieläkin korkeammalta, missä vaikuttaa Euroopan Unionin johto.

EU:n komissio kun ottaa vaan näitä käskyjä vastaan mm. Bilderberg-ryhmältä, Trilateraaliselta Komissiolta, 300 miehen komitealta tai Rooman Klubilta.

Näissä salaseuroissa tätä maailman väestön depopulaatiohanketta käsitellään jatkuvasti. Joten helppoa on tämä asia silloin selvittää, että mistäkö on käsky ja määräys silloin tullut ? Alex Jones on USA:ssa puhunut jo vuosia tästä vaiheesta, jolloin maailman globalistieliitti aloittaa elintarvikkeiden ja jopa myös vesilaitosten myrkyttämisen. 


Jos mediaa on seurannut viime vuosien aikana, niin PORI ENERGIA mm. kirjoitti näistä heinäsirkoista äskettäin oikein positiivisessa valossa. Heidän mukaansa heinäsirkat ovat oikein positiivinen proteiinirikas ravinnon lähde ja kyseisessä artikkelissa nimenomaan peräänkuulutettiin, kuinka jauhetun sirkan voi jauhaa sekaan vaikka leipään.


Ja vielä tähän perään aito linkki (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0005&qid=1674301100318) tästä heinäsirkka ja toukkauudistuksesta, ettei kyseessä todellakaan ole mikään salaliittoihin hurahtaneiden huru-ukkojen päähänpisto, vaan kyllä noilla kansanmurhaajilla on nyt ihan "kovat piipussa" ja nyt on määrä myrkyttää ne EU-maiden kansalaisten ruokaketjut.

Toki kuitenkin kun olen myös perehtynyt näiden globalistit paskiaisten väestönharvennus agendaan, niin tiedän, että kuinka heillä on seuraavana näyteltynä kriisinä tarkoitus vielä pistää käytäntöön ns. ruokakriisi, jolla varmasti sitten tämä heinäsirkkojen ja toukkien lisääminen EU-maiden jauhoihin pakkolakina tullaan vielä perustelemaan EU-maiden kansalaisille.

Tuore Uuden-Seelannin pääministeri julisti, että he aikovat tulevana vuonna jahdata rokottamattomia kansalaisia

Australian tuore pääministeri Anthony Albanese, joka valittiin juuri äske eronneen Jacinda Ardernin tilalle, julisti tuoreessa puheessaan, kuinka tänä vuonna he aikovat lähteä hallituksen toimesta jahtaamaan rokottamattomia kansalaisiaan (Chasing up people, who haven't come for get the vaccination).

Lisäksi hän sanoi, että kuinka Uudessa-Seelannissa olisi vielä joitain rokottamattomia ihmisiä, joita heidän täytyisi vielä erityisesti jahdata hallituksen toimesta.

Vaikuttaa vähän siltä, että Uuden-Seelannin hallinto haluaisi jahdata nyt maansa rokottamattomia toisinajattelijoita ja saada heidät myrkkypiikeille.