http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

sunnuntaina, maaliskuuta 25, 2012

Salainen asiakirja No 1Saatteeksi lukijalle

Elämme unessa. Syyllisiä tähän unitilaamme emme voi tuntea, koska ne toimivat ihmisten silmiltä näkymättömissä. Salainen asiakirja No 1 pyrkii mahdollisimman totuudenmukaisesti selvittämään kaikki ne tärkeimmät tekijät, jotka ovat tämän merkillisen unitilamme takana ja myös ne tavoitteet, joidenka vuoksi meitä pidetään unessa. Tavoitteiden ei silti tarvitse toteutua, sillä kyse on siitä, ehtiikö ihmiskunta herätä todellisuuteen ajoissa.

Oikea todellisuus ei paljastu lukemalla lehtiä, tietosanakirjoja tai seuraamalla televisiota, sillä ne ovat vain kulisseja. Siksi on oikean todellisuuden löytämiseksi kurkistettava kulissien taakse, mikä tulee olemaan useimmille järkyttävä ja pelottava hyppy täysin tuntemattomaan maailmaan. Jos tämän jälkeen ryhdymme kriittisesti analysoimaan uutisia ja tapahtumia ympärillämme ja pohtimaan niiden todellisia taustoja, on se jo merkki heräämisestä.

Teksti: Sven-Olof Jakobsson
16.12.2011 Verkkomedia.orgAlkusanat lukijalle

Maailmassamme ei kaikki ole oikein kohdallaan. Sen tuntevat monet sisällään. Perinteinen moraali on sysätty syrjään ja vastenmielisyyksiä suositaan kaikkialla. Ihmisarvo on jäämässä poliittisten arvostusten jalkoihin. Epätoivo lisääntyy. Tehokkuutta vaaditaan kaikkialla, ja stressi ajaa ihmistä takaa kunnes hän tuupertuu. Kuinka ihmeessä tähän on tultu?Vaikka poliitikot korostavat kohentunutta elintasoamme, unohtavat he mainita koventuneet elämänehdot ja olosuhteet, jotka vaikuttavat heikentävästi kaikkeen sellaiseen, joka on luonteenomaista elämän laadulle kuten terveyteen, perhe-elämään, henkilökohtaisiin suhteisiin, luovien ominaisuuksien kehittämiseen sekä tietoisuuden lisäämiseen todellisuudesta.

Maailma muuttuu tiuhaan tahtiin, mutta muuttuuko se luonnollisesti omalla painollaan vai ohjataanko sitä jotain meille tuntematonta päämäärää kohti? Voisiko todella olla niin, että meitä viedään kuin ”pässiä narussa”, emmekä huomaa, kuka vie ja mihin? Hallitaanko meitä keinoilla, joihin emme osaa varautua? Juoksemmeko etujen ja mahdollisuuksien perässä, jotka ovatkin vain ovelasti asetettuja syöttejä?

Näin voisi pelkistetysti sanoa. Kuten tiedämme, pyörii maailman talous kulutuksen voimin, ja me olemme se voimanlähde, joka pitää rattaat liikkeessä. Mitä enemmän kulutamme, sitä vilkkaammin talous pyörii. Koska talouskasvulle sijoittaneet tahot haluavat rahoilleen mahdollisimman hyvän tuoton, se toteutuu vain, jos kulutamme mahdollisimman paljon. Ja jotta näin tapahtuisi, täytyy myös kulutukseen johtavien houkutusten olla hyviä ja hämäyksen tehokasta. Niin yksinkertaista se on.

Ylikansallisten suuryhtiöiden palveluksessa on uskomaton määrä veitsenteräviä psykologeja, joiden ainoana tehtävänä on kehitellä ostohalua lisääviä keinoja. Tämä erikoinen toiminnanala on saavuttanut jo niin mielikuvitukselliset muodot, ettemme edes huomaa, mitenkä ne vaikuttavat meidän jokapäiväiseen käyttäytymiseemme. Näin syntyy se ohjailu, jonka virrassa kuljemme kuin unessa, mutta vakuuttuneita siitä, että olemme todellisuudessa. Siellä emme kuitenkaan ole, vaan olemme syvässä unessa, vaikka emme itse sitä huomaa. Pieni joukko ehkä huomaa, mutta sillä ei ole aseita hyökkäykseen linnoitusta vastaan, eikä sotahuutoa, joka herättäisi nukkuvat.Me todella nukumme. Olemme olleet nukutettuja jo vuosituhansien ajan, polvesta polveen. Meitä pyritään hallitsemaan muuttamalla ajatustapaamme. Tajuntaamme täytetään tarkkaan harkituilla piiloviesteillä, jotka hämärtävät käsityksemme todellisuudesta. Meitä tylsistetään!

Arvomaailmamme on jatkuvasti ohjailtu tiedostamattamme. Se on aikaa myöten muuttunut, sillä jokaiselle sukupolvelle on syötetty uusia arvoja. Uusia ajatuksia, joita pitää ajatella. Milloin on varustauduttu taisteluun, milloin puolustauduttu sankarillisesti viimeiseen veripisaraan tai tuhottu vieraita kulttuureja omamme tieltä.

Tänä päivänä unitilamme on ehkä syvempi kuin koskaan, ja tyypillisin tunnusmerkki unitilastamme on, että meidän perinnöllisiä vaistojamme ohjailevat nyt turvan etsiminen omaisuudesta ympärillämme. Se on kilpailua siitä, kuka omistaa enemmän. Se palvelee meidän turvallisuudentarvettamme. Ainakin kuvittelemme näin, mutta se on tarkoituksellista, sillä näin lisäämme kulutusta ja toteutamme sen myötä meitä ohjaavien voimien pyrkimyksiä.

Vimmattu elintasokilpailu, ahnehtiminen, orjuuttaminen ja riistäminen leimaavat ihmiskuntaa yhä selvemmin. Vaikka maapallon niukentuvat luonnonvarat on mitattu lukemattomaan kertaan, ympäristömme saastumisen sietorajat todettu satojen tiedemiesten ja tutkijoiden suulla, jatkuu luonnon riisto ja tuhoaminen silti kiihtyvällä voimalla. Miksi emme kuuntele varoituksia, miksi emme todella reagoi näiden hälyttävien tosiasioiden edessä? Juuri siitä syystä, että elämme unessa. Vuosisatojen unessa, joka ei tiedosta elämän todellisia arvoja. Unitilamme on todellakin syvä ja syvenee kaiken aikaa. Maailma jonka koemme, ei ole todellinen, se on vain mielikuvaa, sillä todellisuus on jotain aivan muuta. Jos heräisimme unestamme, huomaisimme aivan toisenlaisen todellisuuden.

Tämän kirjan tarkoituksena on selvittää mahdollisimman totuudenmukaisesti kaikki tärkeimmät tekijät, jotka ovat tämän merkillisen unitilamme aiheuttaneet ja näin osoittaa lukijalle, minkälainen on se "todellisuus" jossa elämme. Oikea todellisuus ei paljastu lukemalla lehtiä, tietosanakirjoja tai seuraamalla televisiota, sillä ne ovat vain kulisseja. Siksi on oikean todellisuuden löytämiseksi kurkistettava kulissien taakse, mikä on oleva useimmille järkyttävä ja pelottava hyppy täysin tuntemattomaan maailmaan. Jos tämän jälkeen alamme kriittisesti analysoida uutisia ja tapahtumia ympärillämme ja pohtia niiden todellista taustaa, on se jo merkki heräämisestä.

Unitilaamme ovat syyllisiä sellaiset voimat, joita emme tunne. Emmekä voi tunteakaan, koska ne toimivat salassa, ihmisten silmiltä näkymättömissä. Salaisia kuppikuntia on maailmassa satoja, mikä mitäkin asiaa ajaen, mutta monien pääasiallisena tavoitteena on toteuttaa hankkeita, joita ei voi toteuttaa avoimen yhteiskunnan keinoin. Näistä vakavammin otettavia ovat ne, joiden päämääränä on kaikkien valtioiden ja uskontojen yhdistäminen yhdeksi maailmanvaltioksi ja -uskonnoksi.

Tämä kuulostaa salaliittoteorialta, mutta lukemattomat todisteet puhuvat sen puolesta, että kyse on salaliittotodellisuudesta. Niistä kerrotaan tässä kirjassa. Kaiken ei silti tarvitse välttämättä olla totta, mutta kaikki tässä välitetty tieto pohjautuu toisten, luotettavaksi katsottujen ja riippumattomien tutkijoiden työlle. Suuri osa rakentuu myös maailman yhdistämistä ajavien puuhamiesten omille lausunnoille ja kirjoituksille.


Edgar J. Hoover

Lukijan on ensisijaisesti luotettava omaan harkintaansa ja pääteltävä itse, minkä hän kokee todeksi ja mitä ei. Esimerkiksi väittämät, jotka tässä kirjassa ehkä kuulostavat järjenvastaisilta, voivat omien tutkimusten jälkeen osoittautua hyvinkin arvokkaiksi. Oikeaa tietoa on, mutta sitä ei aina saa päivittäisestä mediasta, se pitää itse osata hakea ja löytää. Tällöin paljastuu myös, että ihmiskunta on "nukutettava", jotta aiotut hankkeet saataisiin toteutettua. Pienin askelin, jotta sitä ei voisi huomata. Näitä pieniä askeleita kohti maailman yhdistymistä on otettu jo kauan, mistä järkyttävän todisteen antoi FBI:tä 48 vuotta johtanut Edgar J. Hoover kuolinvuoteellaan:

”Olemme kulkeneet tätä tietä jo melkoisen matkan, ja jos unitilamme jatkuu entiseen malliin, saatamme joutua kasvokkain niin hirvittävän todellisuuden kanssa, ettemme voi edes uskoa mitään sellaista olevan olemassakaan.”

Hoover oli itse ollut luomassa tätä "hirvittävää todellisuutta", minkä vuoksi hänen viimeisiin sanoihinsa täytyy suhtautua suurella vakavuudella. Mutta sen ei silti tarvitse toteutua, sillä kyse on siitä, ehtiikö ihmiskunta herätä todellisuuteen ajoissa.

Taistelu Euroopan herruudesta on ollut käynnissä jo pitkään. Ihmiset ovat saaneet kokea kansalaissotia, maailmansotia ja vallankumouksia kuten Ranskan ja Venäjän vallankumoukset, mutta millään näistä ei ole ollut niin laajaa ulottuvuutta kuin nyt käynnissä olevalla maailman vallankumouksella. Kolmannella maailmansodalla.Historia on opettanut meille, ettei maailmassa, jossa on erillisiä ja erilaisia valtioita, kulttuureja ja uskontoja, voida koskaan saavuttaa vakautta ja rauhaa. Siitä ovat hyvinä esimerkkeinä Lähi-idän ja Pohjois-Irlannin kestoselkkaukset sekä kaikki sodat ja muut kahakat, joita tälläkin hetkellä käydään. Maailmaa salaisissa kokouksissaan johtava taho on sen vuoksi päättänyt, että ongelma ratkeaa ainoastaan yhdistämällä kaikki valtiot ja uskonnot.

Se on melkoinen tavoite ja kun historia on osoittanut, ettei yhdistymistä voi asein toteuttaa, on menettelytavaksi valittu diplomaattiset keinot. Se on merkinnyt maiden välisten liittojen muodostamista ja vahvistamista. Ensimmäisen yrityksen Euroopan osalta pani alulle tuntematon itävaltalainen kreivi ja kirjailija Richard N. Coudenhove-Kalergi vuonna 1923, kun hän kirjassaan Pan Europa kehotti Euroopan Yhdysvaltojen perustamiseen. Ehdotukseen tarttui välittömästi Hampurin pankkiiri Max Warburg, joka oitis tarjosi 60 000 kultamarkkaa hankkeen eteenpäin viemiseksi.


Sir Winston Churchill

Myös Winston Churchill liittyi ajatuksen kannattajiin ja kirjoitti vuonna 1930 amerikkalaisessa Saturday Evening Post-lehdessä artikkelin "Euroopan Yhdysvallat". Ajatusta lähti myöhemmin toteuttamaan Bilderberg-ryhmä luomalla salaisessa kokouksessaan perustan ETY:lle, josta EY:n kautta tuli EU. Muita merkittäviä liittoja ovat WTO, YK, jne. Lopullinen liitto tulee siis olemaan MU, eli Maailman unioni, johon lopulta päädymme, jos asiaa ajava "eliittiryhmä" onnistuu tavoitteessaan. Meidän on kuitenkin herättävä unestamme ajoissa, jotta voisimme järkevin menetelmin kohdata tämän uhkan. Silloin huomaisimme ehkä myös, etteivät vapaus, demokratia ja eduskunta tarkoita samoja asioita.

Emme nimittäin ole niin vapaita kuin meidät on saatu kuvittelemaan, eikä demokratia tarkoita, että hallitusvalta on omissa käsissämme. On vain huomattavasti helpompaa hallita ja alistaa ihmisiä, jos he uskovat niin olevan. Näin toimii "demokratiamme". Ei meillä todellisuudessa ole mahdollisuutta päättää omista asioistamme. Niistä päättävät muut, vaikka kuvittelemme, että äänioikeus on demokratiaa, joka antaa meille päätösvaltaa. Se on vain näennäisoikeus, jolla ei voi mihinkään vaikuttaa. Tämä "kansalaisoikeus" on vain mielikuvaa, ei oikeasti käytäntöä. Se on meille syötetty 'totuus' eli eräs niitä rauhoittavia lääkkeitä, joiden avulla meitä pidetään unessa.

Monet on myös nukutettu niin täydellisesti alkoholin, huumeiden, lääkkeiden, urheilun, rockmusiikin jne. avulla, että olemme menettäneet selvänäköisyytemme, emmekä havaitse, mitä ympärillämme tapahtuu. Olemme kerta kaikkiaan sokeutuneet. Se on osa keinoista, joilla tämä näkymätön voima meitä työstää. Se on mielenhallintaan perehtyneiden psykologien kehittämää strategiaa siitä, kuinka massoja manipuloidaan.

Se tapahtuu jopa hyvin persoonallisella tavalla joukkotiedotusta ja viihdeteollisuuden keinoja käyttäen. Ei tyrkyttäen vaan niin ovelasti toteutettuna, että jopa janoamme sitä. Se tavoittaa harkitun tarkasti jokaisen meistä, vuorokauden kaikkina aikoina, tehden herkeämättä työtä päämääriensä puolesta. Se on valta, joka muokkaa ja muovaa ihmisen mieltä ja ajatuksia haluttuun suuntaan. Mediaa hallitseva pieni ryhmä korostaa meille tavoitteitaan edistäviä asioita jättäen epäedulliset kertomatta. Kun lukee Platonin kirjaa "Kuinka massoja hallitaan", saa tietää, kuinka meitä on käsitelty ja selityksen sille, miksi olemme nukkuneet sillä aikaa, kun kaikki on tapahtunut.

Maailmankatsomustamme on manipuloitu siten, että olemme yhä lisääntyvässä määrin alkaneet pitää kovia aineellisia arvoja henkisiä, aatteellisia ja siveellisiä arvoja merkittävämpinä ja arvokkaampina. Yhteiskunta, jonka rattaat voivat pyöriä vain kulutusta lisäämällä, on ajanut meidät tähän. Meidät on myös opetettu vaatimaan etuisuuksia ja helppoja voittoja sijoitusten kautta, jotka saattavat kyllä rikastuttaa meitä aineellisesti, mutta jotka köyhdyttävät samalla moraalisesti. Myös näin tuemme meitä ohjaavien voimien pyrkimyksiä, mikä heikentää edelleen käsitystämme todellisuudesta ja syventää unitilaamme.

Nyt kysytään varmaan, voiko tästä unitilasta ylipäätään herätä todellisuuteen?

Kyllä voi! Silloin ihmisen tosin täytyy saada oikeaa tietoa, ja heidän on sisäistettävä se, jotta kokonaiskuva nykyisestä "todellisuudesta" rakentuisi mahdollisimman selväksi. Vasta kun huomaa, kuinka tämä kuvitteellinen maailma toimii, voi herääminen alkaa. On hyvä pitää mielessä, että pelko ja herääminen kulkevat käsi kädessä, sillä todellisuus on usein unta julmempi.

Salainen asiakirja No 1 pyrkii antamaan sitä tietoa, mahdollisimman asiallisesti ja luotettavasti kaikki lähdetiedot paljastaen. Jotta kokonaiskuva tekotodellisuudestamme muodostuisi mahdollisimman täydelliseksi, on sen rakentelu aloitettava tarpeeksi kaukaa menneisyydestä eli keskiajalta.

"Kaikki tässä kerrottu on kuitenkin pyritty tuomaan esiin vain tietona, ei väittäminä. Päätelmän asioiden totuudellisuudesta tekee kukin lukija omalta kohdaltaan aina itse. Kun olet lukenut kirjan, anna tai lainaa se ystävällesi. Koska asia on tärkeä, ei kirjan sisältö ole ”Copyright” eli tekijänoikeuslailla suojattua. Sitä saa vapaasti lainata lähde mainitsemalla, sillä tieto on ainoa keino, jolla voimme kohdata edessämme olevat uhkatekijät."

Sven-Olof Jakobsson


Lähde: Verkkomedia.org/Sven-Olof Jakobsson

torstaina, maaliskuuta 22, 2012

Youtube & Facebook sensuuri alkoiErityisesti viime-aikoina youtubesta ollaan poisteltu käyttäjien tilejä Section 512(f) of the Copyright Act lain nojalla ja monikansalliset tekijäinoikeusjärjestöt suurine korporaatioineen yrittävät nyt ajaa alas kaiken elävän musiikin Youtubesta ja haastaa jopa oikeuteen he jotka sinne ovat ladanneet musiikkia.

Facebook palvelussa taas pyritään nyt manipuloimaan sen käyttäjiä useilla sovelluksilla sekä vakoojaprofiileilla ja erityisesti jälkimmäiset ovat hyvin normaaleja vakoilun muotoja. Yleisin vakooja botti on tällainen "hi how are you" botti.Ihmiset eivät nyt huomaa, että tällä "tekijäinoikeus" verukkeella pyritään nyt polkemaan sananvapaus maan tasalle. Sillä näissä Youtube tileissä joita jatkuvasti poistellaan on myös monen henkilön omia videoita, jotka hävitetään samalla bittiavaruuteen.

Youtube-palvelusta yritetään poistaa kaikki elävä musiikki ja jäljelle jätetään kaikki massapsykoosi-artistit kuten Lady Gaga jne. Joten eikös ole varsin kummallista, että vain nämä artistit saavat jäädä Youtubeen?

Musiikkiteollisuuden korporaatiot ovat vielä suunnitelleet, että pystyisivät tulevaisuudessa laittamaan ihmisiä linnaan pelkästään siitä, että lataa musiikkia omalle koneelle netistä. Pitäisiköhän kohta soittotaidottomille katusoittajillekin heittää 0,50 senttiä valtion pakottamana. Tässä touhussa ei ole minkäänlaista järjenhiventä ja mitä enemmän monikansalliset yhtiöt hyökkäävät musiikin/elokuvien kuluttajien kimppuun niin sitä enemmän he vain ampuvat tykillä kärpäsiä.

Myös blogger.com palvelu tulee olemaan uhattuna tulevaisuudessa ja nämäkin blogit voidaan poistaa "tekijäinoikeuslakien" nojalla.

keskiviikkona, maaliskuuta 21, 2012

Työttömätkö yhteiskunnan pohjasakka?Tämä kvartaalikapitalistinen yhteiskunta on kautta aikojen rakennettu niin, että systeemi on kuin se klassinen tuolileikki jossa aina joku jää lopulta ilman tuolia ja putoaa pelistä pois.

Työmarkkinoilla tämänkaltaista systeemiä ollaan jatkuvasti ylläpidetty keinotekoisen kilpailutuksen avulla ja ihmiset ovat egonsa kautta luulleet, että toiset työntekijät ovat heidän kilpailijoitaan. Vaikka oikeasti ei ole voittajaa ja häviäjää. Mutta ihmismieli on onnistuttu manipuloinnilla uskomaan tämä tarina keisarin uusista vaatteista todeksi. Joten ei ole yhtään ihme, että jos varallisuutta kertyy muita enemmän niin ensin mennään naimisiin sen mersun kanssa. Sitten mennään naimisiin kesämökin kanssa ja otetaan pankista vaan entistäkin enemmän lainaa jotta tämä keinotekoinen illuusio keisarin uusista vaatteista ei vain romahtaisi.

Työttömät ihmiset ovat taas niitä jotka yhteiskunnallisesti ovat jääneet lähes kynnysmaton asemaan muiden kilpailuareenalla. Heihin kuuluu hyvin paljon erittäin luovia ja hyväntahtoisia ihmisiä jotka haluaisivat paremman maailman. Mutta vastapuolen tyypit pyrkivät viimeiseen asti säilyttämään materialistisen illuusionsa, jotta sille antaisi kaikki ne oman energiansa joka tähän taruun uskoo.

Totuus siitä, että mikä on oikea työ voitaisiin pitää vaikka 10 tunnin luento. Mutta homman ydin on siinä, että luovuus on oikeaa työtä ja silloin kun sitä pääsee ilmentämään työssä kuin työssä niin silloin ollaan oikeilla raiteilla. Kun taas kaikki se muu huttu joka ilmenee työelämän sektoreilla liittyy taas mm. henkiseen väkivaltaan ja siihen, että usein juuri nämä luovat työntekijät pistetään selkä seinää vasten ja joutuu syrjityksi jne. Koulukiusaus ei ole työelämässä minnekään hävinnyt vaan jatkuu seuraavalla asteella. Mutta pointti tämän suhteen on se, että jokaisen on uskallettava pitää puolensa jos heitä syrjitään.Pelkästään Yhdysvalloissa tämä syrjääntyneisyys on mennyt niin pitkälle asti, että tuolla kulkee pitkin New Yorkia jopa wall streetin pörssimeklareita vailla duunia. Tämä kertoo jo jotain mihin ollaan menty. Kun samalla suuret monikansalliset yhtiöt keskittyvät köyhien maiden luonnonvarojen riistämiseen.

Propagandaa on myös tulvinut viime-aikoina lähi-idästä sekä Afrikasta jonne nyt kansojen huomio haluttaisiin keskittää, jotta saataisiin hyväksyntä Iraniin, Syyriaan ja moniin muihin maihin tapahtuvalle hyökkäykselle, eli sotilaalliselle interventiolle.

Talousjärjestelmän tuho
Nyt eletään niitä aikoja jolloin nykyinen talousjärjestelmä luuhistuu ja Suomenkin talous ajetaan kohti tuhoa. Sillä materialistinen maailmankatsomus alkaa kokea kovan kolauksen siinä vaiheessa kun rahan arvo laskee.Ihmisille ympäri maailman on teollistumisen jälkeen opetettu uskomaan, että he ovat se materia jota voivat haalia itsellen mitä enemmän raatavat tehtaissa jne. Tässä on juuri kysymys keisarin uusista vaatteista.

Suomen talousjärjestelmässä on suunnitelmia tulevaisuuden varalle ja pidemmälle menevä skenaario liittyy mikrorisuihin ja siihen, että nämä implantit on tarkoitus laittaa jokaiselle Suomalaiselle ihon alle. Mutta jos kieltäydyt niistä niin sitten joudut täysin yhteiskunnan ulkopuolelle.

Mutta eihän käytännössä nykypäivänä syrjäytyneet nuoret eroa tästä yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä paljoakaan ja yhä useamman ainoa henkireikä on ollut internet jonka kautta moni pitää kontakteja ulkomaailmaan. Mutta myös tapaa tuttujaan normaalielämässä.Tämän laajan syrjäytymisen takana on suuremmat tahot jotka ovat nerokkaalla tavalla luoneet sellaisen systeemin missä teollisuusmaiden tuotanto ajetaan alas ja myös muiden työmarkkinoiden kilpailutus on mennyt jo lähes kokonaan vuokratyövoimaa käyttäville yhtiöille. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että syrjäytyneet ihmiset joutuvat entistäkin enemmän taistelemaan keskenään näistä viimeisimmistä leivänmuruista.

Yhteiskunnallisesti tämänkaltainen prosessi luo vain lisää syrjäytyneisyyttä sekä ajaa syrjäytyneet käyttämään alkoholia ja huumeita. Eli näin saadaan sitten ydinperheet hajoamaan ja pahoinvointivaltio toteutumaan. Joten on äärimmäisen törkeää että tätä kutsutaan sitten mediassa hyvinvointivaltioksi.Lääketeollisuuden rooli on taas hyvin suuri siinä missä syrjäytyneet ja heidän henkinen terveys saadaan vietyä sivuraiteelle ja lopulta ei tarvita kuin masennus ja alkoholi siihen sekaan niin näin ollaan pystytty tuhoamaan ihminen kuin ihminen pois yhteiskunnasta. Kun paras lääke olisi tähän normaali terapia jossa näitä syrjääntyneitä oikeasti kuunneltaisiin. Eikä hiljennettäisi lääkkeillä.

tiistaina, maaliskuuta 20, 2012

Musiikkiteollisuuden rooli viihteenäMusiikkiteollisuuden rooli koko viihdeteollisuudessa on aika suuri mutta harvat ihmiset tajuavat sen salaisuuden, että mikä rooli näillä maailmanluokan artisteilla on.

Musiikki kuin musiikki värähtelee tietyillä taajuuksilla ja sitä voidaan ihan mitata tietyillä laitteilla jne. Mutta homman pointti on siinä, että miksi juuri koneellinen ja mekaaninen musiikki Lady Gaga, Rihanna jne. on niin äärimmäisen suosittua tietynikäisten keskuudessa?

Syy on siinä, että tämänkaltainen musiikki värähtelee matalilla taajuuksilla ja sitä kuunnellessa ajatustoiminta heikentyy. Myös raskas hevimusiikki kuuluu matalan värähtelytaajuuden piiriin ja näihin energioihin liittyy täysin syystä musta väri ja mustat hiukset sekä mustat vaatteet. Musta kun on valkoisen vastaväri.

En tässä nyt kuitenkaan dissaa hevin tai konemusiikin suurkuluttajia vaan haluan kertoa totuuden mikä piilee näiden musiikkityylien takana. Aivan samalla tavalla myös Suomalainen iskelmämusiikki kuuluu usein varsin harmonisesti köyhään kategoriaan.

Kaiken tämän mekaanisen musiikin vastakohta on elävä musiikki ja se on sitä mitä soitetaan ilman mitään taustanauhoja ja metronomeja jolloin musiikki elää vain tässä hetkessä ja tähän perustuu ns. improvisaatio jossa ei tunneta sääntöjä.Helluntailaiset jo aikanaan julistivat 1986, että hevimetallimusiikki on saatanasta. se vielä täytyisi ymmärtää, että mikä tämän metallin rooli on tässä musiikissa. Sillä metallihan on aineena sellainen mikä vetää valoa puoleensa.

Materialististen ajatusmallien kirjo kuuluu juuri raskaaseen hevimetallimusiikkiin ja siitä monet kertovat saavansa voimaa ja moniko sitten tietää, että saavat siinä Luciferilta voimaa.

Raskaan musiikin vastakohta taas on sellainen musiikki mikä värähtelee eri taajuuksilla ja tällainen violetin energian kuunteleminen/kosketus saattaa jopa suunnattomasti ärsyttää joita kuita. Mutta edelleenkin jokaisella on oikeus kuunnella mitä tahansa musiikkia eikä sitä ole kenelläkään muulla oikeutta takavarikoida. Vaikka tällaista usein tapahtuukin ydinperheissä.Joten ei ole yhtään ihme, että miksi cd-levyissä on tällaisia kieltotarroja.

Eläimillä on myös tehty tutkimuksia ja ollaan huomattu, että esim. koirat hermostuvat hevimusiikista. Kun taas klassinen musiikki rauhoittaa heitä.

maanantaina, maaliskuuta 19, 2012

CIA aikoo vakoilla ihmisiä television kauttaUusien televisioiden järjestelmissä on mahdollisuus vakoilla sen katsojia ja CIA aikoo käyttää näitä uusia internetiin kytkettyjä televisiota ja muita viihdelaitteita vakoiluun, kertoo Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIA:n johtaja David Petraeus.

Älykkäiden laitteiden ansioista vakoilijoiden ei enää tarvitse hiipiä kotiin kiinnittämään mikrofoneja, vaan he voivat seurata kodin älylaitteiden nettiin lähettämiä tietoja, kertoo Wired -lehden Danger Room -blogi.

Wiredin mukaan vakooja voi seurata ja tarvittaessa etähallita reaaliaikaisesti esimerkiksi television käyttöä, autonavigaattoreita tai vaikka matkapuhelimien sovelluksien käyttöä.Internet-liikennettä voidaan myös etähallita ja tällaista on jo tapahtunut ja tällaiset sabotaasit kohdistetaan enemmän toisinajattelijoihin kuin normikansaan.

Lähde: Iltasanomat

sunnuntaina, maaliskuuta 18, 2012

HAARP:n käyttö aloitettuHAARP skalaariaseen käyttö on jo aloitettu siviilejä vastaan ja tätä radi/elektromagneettista säteilyä lähetetään asuntoihin smartmeter järjestelmän kautta. Eli asunnossa voi saada ihan sädehoitoa. Eli jos asuntosi tuntuu mikroaaltouunilta niin pitäisikö siinä vaiheessa kääntyä taloyhtiön puoleen? Kun itse pääpirut piileskelevät Yhdysvalloissa ja pitkin maailmaa pyramidin huipulla. Nyt on todellakin väestön harvennus alkanut ja skalaariaseita käytetään viimeiseen asti jotta uusi maailmanjärjestys saataisiin toteutumaan aikataulullaan. Tässä on kyse aivan puhtaasti ydinholocaustista.

Tämä huoneistojen säteilytys toimii sillä tavalla, että HAARP:sta lähtee sateelliitin kautta elektromagneettinen säde talon HAARP-vastaanottimeen, mitä kautta se voidaan sitten suunnata mihin tahansa asuinhuoneistoon.

Lisäksi smartmeter laitteella pystytään kalibroimaan esim. asunnon sähköverkon voimakkuutta, että minkälaiset säteilykertymät niistä tulee. Voi vain kuvitella minkälaiset säteilymäärät tulee siitä jos sädehoitoa saavassa asunnossa vielä HAARP sädettämisen lisäksi käytetään kännykkää ja 3G-modeemia.

Tietoisuuden vallankumous on alkanut

Nyt eletään niitä aikoja jolloin tämä ns. materialistinen maailmankatsomus kokee varsinaisen pikapudotuksen ja se tulee nyt alas kuin vuoristorata ja tarkoitan tällä nyt tätä, että syy tähän miksi esim. monilla nuorilla ei ole töitä tarjolla johtuu vain monikansallisten yhtiöiden pohjattomasta ahneudesta.

Materia on kuitenkin pelkkää illuusiota ja mitä enemmän sitä on niin sitä enemmän se luo tyhjyyttä sisälle. Mutta kuitenkin tämä maailmankatsomus on perustunut vain ja ainoastaan rahaan ja sen tavoitteluun. Varsinkin se valheellinen usko, että kun on hieno auto ja hienot vaatteet niin kuvitellaan, että nyt minä olen tuo vaate tai tuo hieno auto jne. Eli tässä on kysymys nykyajan keisarin uusista vaatteista ja yhteiskunnallisesti sakki alkaa nyt erottua kahteen leiriin jossa toiselle puolelle jäävät ne jotka haluavat luoda maailmasta paremman ja oikeudenmukaisemman paikan.

Kun taas tämä toisen puolen sakki pyrkii viimeiseen asti pitämään kiinni materialistisesta vallastaan eli omaisuudesta. Mutta mitenkäs se sitten menee kun ruokavarat alkavat olla heikkoja pitkin maata niin niitä tuhansien eurojen nippuja ei voi kukaan syödä nälkäänsä jne. Joten tässä on pakko alkaa yhteiskunnallisen rakenteiden uudistua peruspohjaisesti ja tätä tapahtuu kokoajan.


Totuus on kuitenkin se, että me kaikki olemme sitä mitä me olemme sisältä ei ulkoa ja tämä harhakäsitys perustuu valhelliseen egoon ja siihen dualistiseen kuvitelmaan, että on vain hävijäjiä ja voittajia. Ei ole mitään häviäjiä ja voittajia koska me kaikki olemme yhtä oli sitten alla vaikka mikä satojentuhansien eurojen arvoinen Ferrari ei se tee kenestäkään ihmisestä yhtään sen parempaa.

Yhteiskunnallisesti nämä valtarakenteet ovat näkyneet epäoikeudenmukaisena sen vuoksi, että nämä hyvää haluavat tahot ja ihmiset ollaan jätetty usein työelämässä sekä harrateiden piireissä aina sinne ns. häviäjien puolelle koska vastapuoli on kuin kilpaileva yritys joiden seuraankaan ei oikein sovi tulla koska muuten sitä saattaa saada yritysvakoojan leiman. Vaikka tämä nyt onkin aika ironisesti kuvailtu asetelma niin se kuitenkin pitää aika lähtökohtaisesti paikkansa.

Mutta tulevaisuudessa nämä valtarakenteet alkavat muokkaantua yhteiskunnallisesti ja maailmasta alkaa pikkuhiljaa rakentua parempi paikka ja myös rauhanaktivismi pääsee enemmän julkiseen valoon ja saa lisää kannattajia. Vaikka myös poliittiset järestöt ja niiden valta alkaa uudistua ja entistäkin enemmän kantalaisaktiiveja alkaa toimimaan ilman pienpuolueiden omanedun tavoittelua koska näin saadaan yhteinen sävel eikä kenenkään tarvitse alkaa tavoittelemaan omia etujaan joka taas kuuluu tähän ns. toisen kilpailevan yrityksen metodeihin.

Seuraavan vaiheen napasiirtymä tapahtuiOlettekos huomanneet, että tässä maaliskuussa 11.3.2012 tapahtui jo toisen asteen napasiirtymä, eli planeetan polariteetti muuttui ja monet näkevät nyt ajan hitaampana kuin ennen. Tämä siis lisää vettä myllyyn vastapuolen voimille mikäli he aikovat saada uuden maailmanjärestyksen vietyä loppuun.Mutta nyt vastavetona tähän muutokseen napsautettiin transhumanistinen keinoäly käyttöön ja nyt kaikki ne jotka ovat ottaneet nanorokotteen tai ovat joutuneet implantoiduksi alkavat nähdä näitä hologrammeja vaikka kauppojenkin hyllyllä.

Mikä on homman agenda ?

No tietenkin tällä aiotaan nyt hallita pieniä ihmisryhmittymiä kuten ajaa syrjääntyneitä nuoria toisiaan vastaan ja esim. ryöstelemään keskenään. Mutta tässä transhumanistisessa keinoälyssä on monia puolia kuten hologrammit joita jokainen näkee joilla on siru.

Siihen nano siruun voidaan ohjelmoida vaikka mitä... Pystyy vaikka pelaamaan GTA IV:sta keskellä omaa kotikylää jne. Eli kyseessä on kyllä varsin nerokas systeemi joka on nyt otettu käyttöön väestön hallitsemiseksi. Voisivat minun mielestäni kuitenkin käyttää sitä viihdetarkoitukseen esim. roolipelaajat saattaisivat tykätä tuosta mahtavasta grafiikasta mitä tämä keinoaälyllä toteutettu transhumanismi nyt ihmiskunnalle tarjoaa.Mutta siinä missä nyt internet-liikennekin on päätynyt rajun sensuurin alle ja monien ihmisten facebook-tilejä saatetaan ohjata jo transhumanistisilla ohjelmilla mutta myös ihmisten kännykkäpuheluista on tehty samalla tekniikalla keinoälyohjelmia jolloin se puhelimen päässä oleva tuttu ei olekaan hän vaan pelkkä tietokone-ohjelma joka toimii nano-teknologialla.

torstaina, maaliskuuta 08, 2012

Suurin aurinkomyrsky viiteen vuoteen lähestyy maataMaata lähestyy tällä hetkellä lähes suurin aurinkomyrsky viiteen vuoteen ja se aiheuttaa ennen kaikkea vaaratekijöitä mm. lentoliikenteeseen koska lentojen ohjaaminen tapahtuu GPS-paikantimen avulla. Joten jos satelliitit lakkaavat toimimasta niin näin lentoliikenteeseen tulee suuria häiriöitä jne.

Aurinkomyrsky alkaa tiistai-iltana n. klo 1.00 EST ja alkaa vaikuttaa tänne ja se kestää arviolta torstaihin EST klo 5.00 asti (0600 GMT and 1000 GMT.

Tiedemiehet ovat tietojen mukaan nyt varuillaan mitä tulee tapahtumaan torstaina kun äärettömän voimakkaat hiukkaset osuvat maahan 4 miljoonan mph voimakkuudella (6.4 milj. kph).

Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla viime-aikoina nähdyt useat revontulet johtuvat juuri tästä aurinkomyrskystä.

Suurin haitta mitä tähän mennessä tiettävästi ainakin on havaittu on esim. tietoverkkojen kuten 3G-yhteyksien ääretön hitaus ja operaattoreilla on ollut ongelmia verkkojen kanssa. Samalla myös radioliikenteessä saattaa esiintyä laajoja häiriöitä.

Aiemmin maailmalla on suurempia aurinkomyrskyjä tapahtunut mm. vuonna 1989, jolloin Kanadan Quebecissa jäi yli 6 miljoonaa ihmistä ilman sähköä aurinkomyrskyn johdosta.

Tämä myös tietää sitä, että tulevaisuudessa nämä aurinkomyrskyt ovat lisääntymään päin ja esim. kaataessaan internetin palautuu mm. tämä tähän mennessä kasvanut sosiaalisen median kontaktiverkosto suoraan kiviaikakaudelle. Joten tästä syystä yhteydenpito muihin pitäisi myös onnistua myös ilman tietoverkkoja ja kännyköitä jne. Vaikka näissä potentiaalisissa ääriolosuhteissa poikkeustila olisi miltei väistämätön valtion taholta.Lähde: News Yahoo

Murhasiko Obaman takana oleva varjohallitus Andrew BreitbartinAlex Kertoo tällä videolla kuinka CIA sekä maailmaneliitin takana olevat suuret korporaatiot ovat eksperttejä siinä, että joku henkilö saadaan kuolemaan sydänkohtauseen. Kun tähän tarvittava teknologia on ollut käytössä jo useita vuosia ja se mitenkä tämä liittyy aktivisti/bloggaaja Andrew Breitbartin äskettäiseen kuolemaan. Missä mies kuoli 43 vuotiaana sydänkohtauseen samana päivänä kun hän oli CPAC-konferensissa ilmoittanut, että hänellä on Obamasta sellaista videomateriaalia joka voisi pilata hänen jatkokautensa.

Jonesin mukaan tässä haisee peittelyoperaatio ja selvästi koska vain 2-tuntia Breitbartin kuoleman jälkeen hänen kuolinsyyn ilmoitettiin olleen luonnollinen ja mikään poliisin esitutkinta ei koskaan oikeasti valmistu noin nopeasti. Mikä selittää sen, että Breitbart likvidointiin ulkoapäin.


Andrew Breitbart

Whitney Houstonin kuoleman selvittämisessä meni sensijaan yli 6 päivää aikaa jonka jälkeen kuolinsyy saatiin selville, että ne olivat reseptilääkkeet sekä alkoholin yhteisvaikutus.


Gary Webb


Yhdysvaltalainen kirjailija sekä tutkiva journalisti Gary Webb joka julkaisi kirjan CIA:n huumeoperaatioista ja sen jälkeen kun hän oli julkaissut toisen kirjansa samasta aiheesta hän oli tulossa sen perusteella julkisuuteen. Mutta häntä uhkailtiin samoihin aikoihin ja myöhemmin hänet löydettiin kuolleena ammuttuna päähän kahdesti ja viralliseksi kuolinsyyksi ilmoitettiin itsemurha.

Myös kaksi Rupert Murdochin entistä alaista teki äskettäin ns. itsemurhan. Molemmat henkilöt olivat Englantilaisia toimittajia.


DC Madam

DC Madam (Deborah Jeane Palfrey) antoi aikanaan Alex Jonesin radio-ohjelmaan haastattelun ja kertoi, että hänen perässään on käynnissä suuri ajojahti koska hän oli paljastanut suuren Washingonissa toimivan prostutuutiorenkaan johon hän aikanaan itse myös kuului kyseisen escort-mmatinharjoittajana. Hänellä oli paljon asiaan liittyviä asiakirjoja joita hän piilotteli ja piti mukanaan. Hän sanoi Jonesille, että häntä seurattiin jatkuvasti ja että hän pelkäsi koko ajan henkensä edestä. Hän myös ilmoitti myös ettei ole millään tavalla itsetuhoinen eikä aio tehdä itsemurhaa. Mutta hänet sitten myöhemmin löydettiin hirttäytyneenä ja asunnolta löydettiin sitten tekaistu itsemurhaviesti. Koska tässä itsemurhaviestissä kirjoitettu käsiala ei ollut hänen käsialaansa.Alex Jonesin mukaan Breitbartin eliminoimisen pääsyy kuitenkin oli siinä, että hän oli paljastanut julkisuudessa mm. useiden energiayhtiöiden sekä korporaatioiden finanssihuijauksia ja rahanpesuja ja sitten vielä se, että häntä ei pystytty lahjomaan hiljaiseksi millään koska ei kumartanut voidellulle rahalle.

Lisäksi huomaa, että Breitbartin tapausta käsittelevissä Youtubevideoiden kommentti-osiossa tuota luonnollista kuolinsyytä ei kukaan usko. Eli se kertoo jo sen, että porukka on suurella joukolla heräämässä.

keskiviikkona, maaliskuuta 07, 2012

Japani keksi vimpaimen, jolla voi vaientaa ihmisen kivuttomasti kesken virkkeen

Japanilaiset tiedemiehet ovat keksineet nerokkaan laitteen: se pystyy vaimentamaan kenet tahansa ääneen puhuvan ihmisen tehokkaasti ja kivuttomasti kesken virkkeen jopa 30 metrin päästä.

MyFox-verkkopalvelun mukaan Japanin kansallisen teknologiainstituutin Kazutaka Kuriharan ja Ochanomizun yliopiston Koji Tsukadan kehittämä laite äänittää ihmisen puheen ja "ampuu" sen sitten takaisin häntä kohti 0,2 sekunnin viiveellä.

Tämä sotkee aivojen kognitiivisen prosessin ja saa tutkitusti ihmisen ensin änkyttämään ja sitten lopettamaan puheensa kokonaan.

Tutkijoiden mukaan laite toimii paremmin ihmisiin, jotka lukevat tekstiä ääneen kuin ihmisiin, jotka puhuvat spontaanisti. Laitteen kehittäjät uskovat, että sitä voi käyttää esimerkiksi äänekkäiden ihmisten vaientamiseen kirjastoissa.

Jos joku vain keksisi tälle teknologialle muitakin käytännön sovelluksia...Tällaisella vehkeellä olisi varmasti käyttöä esim. WE ARE CHANGE 9/11 totuusaktivistien kohdalla kun heistä monet aktiivit ovat uskaltautuneet Yhdysvaltalaisten poliitikkojen puhetilaisuuksiin huutelemaan 9/11 WAS AN INSIDE JOB huutoja, jolloin heidät ollaan automaattisesti poistettu salista häirikköinä.

Kuten George Orwell aikanaan sanoi niin tulee sellaiset ajat joilloin totuuden kertomisella on vallankumouksellinen voima.

Tekniikka ja Talous

Ben Fulfordin haastattelu osa 3/3Pentagonista on sanottu Israelin pääministeri Benjamin Netanyahulle, että jos Israel aloittaa yksin hyökkäyksensä Iraniin niin koneet tullaan ampumaan alas.

Ben Fulfordin mukaan III-maailmansotaa ollaan yritetty aloittaa jo useita kertoja ja se ollaan jokainen kerta onnistuttu estämään ja yritetään estää myös jatkossa.

Maailmaneliitti koostuu hänen mukaansa sellaisista ihmisistä jotka kuvittelevat, että voivat tuosta vaan aloittaa kolmannen maailmansodan ja tappaa miljoonia ihmisiä sen aikana ja säilyttää edelleen näkymättömän valtansa.

Fuflord kertoo, että yksi false-flag operaatio aikanaan oli sellainen jossa Washingtoniin suunniteltiin iskua ydinaseilla mutta operaatio ei koskaan toteutunut.

Hänen mukaansa myös eräästä Venäläisestä ydinsukellusveneestä kavallettiin muutama ydinkärki ja yksi niistä matkasi Japaniin asti huumeiden seassa.


Kuva ei liity aiheeseen


Denverin lentoaseman yhdeydessä löytyy lukuisia maanalaisia bunkkereita jonne eliitti on varmistanut omat paikkansa jos maapallolla tapahtuu suuria luonnomullistuksia joista voi olla vaaraa ihmisille ja Fulfordin mukaan tämä 2012 elokuva oli osittain samasta aiheesta tehty. Koska aina tunnetusti Hollywood produktioissa hyödynnetään näitä asioita disinformaatio motiiveissa.

tiistaina, maaliskuuta 06, 2012

Ben Fulfordin haastattelu osa 2/3Illuminatin alkuperäinen suunnitelma lähi-idässä oli Egyptin suhteen saada Hosni Mubarak pois valalsta sekä kaapata hänen 17 biljoonan pankkitilinsä ja säilöttää se Sveitsiin. Mutta heidän tilalle kaavailtu nukkepresidentti Mohamed ElBaradei ei tullutkaan valituksi joten kaikki ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan.

Egyptin kansa kun ei pitänyt siitä ajatuksesta, että heidän tulevana johtajanaan olisi ollut suuren luokan globalisti ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) entinen johtaja.Fulford kertoo, että haluaisi nähdä konkrettiset todisteet siitä, että Rothschildien suvulta löytyy tämä n. 750 000 kuutiometriä kultaa säilöttynä eripuolille maailmaa kuten haudattuna Filippiineille. Taiwanissa tätä kuitenkin löytyy haudattuna maanalaisiin bunkkereihin Fulfordin mukaan.Pentagonissa taas useat korkeassa asemassa työskentelevät viranomaiset haluaisivat oikeasti luoda Yhdysvaltojen kansainvälisestä politiikasta sellaisen, että siellä säilytettäisiin hyvät suhteet Kiinan ja Venäjän kanssa. Mutta asiaa suunnattomasti vaikeuttaa se, että todellista valtaa Yhdysvaltojen politiikassa pitää ja hallinnoi satanistinen illuminati sekä heidän kätyrinsä.

Tämä myös selittää täysin sen miksi esim. Israelin valtionjohdolla on enemmän valtaa kuin Yhdysvaltojen valtionjohdolla. Koska aikanaan tämän Israelin valtion takana olivat mm. Rothschildien pankkidynastia joka yhdessä myös illujen kanssa suunnitteli, että kyseisen valtion lippuun tulee tulla ns. davidintähti joka symboloi oikeasti saatanaa, joka on illuminatin yhteinen palvonnan kohde. Lucifer on valo kuten he itse nimittävät.

maanantaina, maaliskuuta 05, 2012

Geithnerin pidätysjuttu vahvistettuAiemmin Ben Fulfordin lähteistä kerrottu juttu jossa Yhdysvaltojen nykyisen valtionvarainministeri Timothy F. Geithnerin kerrottiin joutuneen pidätetyksi New Yorkissa on nyt vahvistettu paikkansapitäväksi, sillä FOX-news otti asian esille vähän aikaa sitten.Erityisesti viime-aikoina maailman kulisseissa tapahtuvista asioista on saanut tiedot useista lähteistä joiden julkaisijoina ovat toimineet Ben Fulford sekä David Wilcock.

Wilcock taas kuitenkin kuuluu muun luentomateriaalinsa suhteen siihen kategoriaan, että hänen juttujaan taas monet eivät usko tai halua uskoa koska hän keskittyy enemmän henkisempiin asioihin ja puhuu mm. Montauk-projektista sekä 2012 vuoden taitekohdasta energisenä ja transformaation kulminointipisteenä. Fulfordilla taas on ollut selvä linja, että hän ei ota kantaa henkisiin sekä ufo-asioihin.

Voin kuitenkin suositella kaikille jotka ette ole aiemmin katsoneet David Wilcockin luentoja niin 2012 Enigma kannattaa katsoa jos vain englanninkieltä ymmärtää.

Wilcockin uusin luento The Source Field Investigations löytyy myös kokonaisena Youtube-palvelusta.

Ben Fulfordin haastattelu osa 1/3Japanissa asuva toimittaja sekä tutkiva journalisti Ben Fulford
antoi haastattelun australialaiselle WRS 88.9 FM radiolle.

Hän kertoi siinä mm. siitä kuinka häneen otti yhteyttä ns. illuminati ja kuinka he uskailivat häntä jollei hän loisi heille kontakteja Japanin rikollisiin organisaatioihin. Lisäksi Fulford kertoo, että hänet yritettiin lavastaa huumekauppiaaksi kun hänelle annettiin samalla iso pussillinen pilveä jonka seassa oli jotain synteettistä huumetta seassa jolla mieli saatiin sekoitettua.

Fulford kertoo, että on joutunut useiden murhayritysten kohteeksi joista vakavin tapahtui n. vuosi sitten kun hän lähti Italiaan tapaamaan P2-loosin edustajia ja selvittämään tätä bondien kavallusjuttua. Niin silloin hänet yritettiin myrkyttää hengiltä jollain erittäin vahvalla aineella jota onnistuttiin pistämään hänen juomaansa hänen huomaamattaan.

Mutta Fulford sanoo, että hänellä on suojelusta takana ja hän myös hyvin tod. tarkoittaa korkeampaa sellaista vaikkei sitä haastattelussa suoraan sanokaan, koska ei tod. halua tulla leimauduttua myös new-age hemmoksi.


Kuningatar Victoria

Fulfordin mukaan kuningatar Kuningatar Victoria (Alexandrina Victoria) oli Rothschildien jälkeläinen joka ollaan visusti peitetty julkisuudelta. Tämä sitten todistaa sen miten illuminatin pankkiiridynastiat ovat soluttautuneet kuningaskuntiin ja ottaneet ne haltuunsa ja parhaiten ne ollaan saatu haltuun lisäämällä oma sukujatke sinne. Tästä syystä illuminatin verisuvut liittyvät tiiviisti toisiinsa ja tämän vuoksi myös monet USA:npresidentit ovat jotain kaukasta sukua muiden illuminati-eliitin sukujen kanssa.

sunnuntaina, maaliskuuta 04, 2012

Siionistireportteri Syyriassa kusettaa CNN:lläTässä näkyy kuinka CNN uutiskanava kusettaa Syyrian tilanteesta maailmalle eteenpäin. Reportteri on Siionisti joka väittää olevansa suuren sodan keskellä ja ennen puhelua hän käskee kaveriaan valmiiksi ampumaan AK-47 rynnäkkökiväärillä laukauksia, että puhelun taustalle tulisi aidot sodan äänet.

Mies kertoo sitten CNN-kanavalle, että paikalla on juuri 200 kuollutta siviiliä jotka Syyrian hallituksen joukot ovat lahdanneet.

perjantaina, maaliskuuta 02, 2012

Facebookin sensuuriosasto paljastettuFacebookin salainen sensuurilista päätyi äskettäin internettiin kun eräs kyseisen hämäräyhtiön työntekijä päätti taistella nettijättiä vastaan. Facebook siis käyttää alihankkijoita, joiden työolot ovat aivan paskat sekä palkkaus jotain aivan naurettavaa tasoa.

Sensuurilistasta puhutaan yhtiön sisällä raamattuna.

Marokkonainen Amine Derkaoui, 21 vuotta on se henkilö joka vuoti tämän facebookin sensuurilistan, eli raamatun julkisuuteen. Derkaoui kertoi, että hän sai työstään palkkaa 1 dollaria/tunti.

Hän luovutti The Gawkerille muutamia sisäisiä dokumentteja joissa kerrotaan tarkemmin siitä minkälaista sisältöä facebook sensuroi, jota se ei halua käyttäjiensä näkevän.

Yritys jolle Derkaoui työskenteli sensorina on Kalifornialainen oDesk, joka hoitaa sisällön moderointia myös Googlella.

Facebookissa on sellainen asiakirja kuin "Abuse Standard Violations", joka kuvaa tarkkaan sen mitä Facebookiin sensuuriprikaati etsii sosiaalisesta mediasta, jota käyttää maailmanlaajuisesti yli 850 miljoonaa ihmistä.

Sensuurilista käsittää mm. holokaustin kieltämisen sekä graafiset kuvat alastomuudesta sekä rasistiset herjat ja monet muut asiat. Lakeja holokaustin kieltämistä vastaan on säädetty Itävallassa, Belgiassa, Bosnia-Hergovinassa, Tsekin tasavallassa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Israelissa, Liechensteinissa, Liettuassa, Luxemburgissa, Hollannissa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Espanjassa, Sveitsissä ja Euroopan Unionissa. Rangaistuksena voi olla vankeutta vuodesta kolmeen vuotta ja/tai sakkoja.
Sen sijaan marijuanan ja muiden huumeiden käyttöä esittävät kuvat ovat käypää julkaistavaa, paitsi jos kuvassa esiintyvä henkilö näyttää kasvattavan, myyvän tai ostavan marijuanaa tai muita huumeita.


"Taiteellinen alastomuus" käy, samoin koulutappeluita esittävät videot - paitsi jos video on postitettu tarkoituksessa nöyryyttää toista Facebookin käyttäjää.Eläinrääkkäystä saa esittää kuvina, jos sanoo ettei hyväksy sitä, samoin väkivaltaa.


"Se on kuin koko maailman viemäri, jossa pahuus ja saasta valuvat sinua kohti, ja sinun tehtäväsi on siivota viemäri"

paljastavat työntekijät tuntojaan.Näin bloggaajan näkökulmasta huomaamme selvästi kuinka internetin sananvapautta rajoittavat lait kuten SOPA, ACTA ja PIPA ovat menemässä eteenpäin maailmalla. ACTA:n kohdalla jo tämä äärimmäinen sopimuksen salailu kulisseissa paljasti jo heti, että jotain mätää siellä on jolloin ei voida enää puhua mistään normi patenttien suojaussopimuksesta.

Se on aivan päivänselvä asia, että EU:n tulevassa liittovaltiossa kaikki kansalaisaktivismi mikä leviää internetissä ja erityisti sosiaalisessa mediassa (facebook/twitter) tullaan ottamaan haltuun EU:n liittovaltion hallituksen toimesta. Voi jopa olla, että siinä missä holokaustin kieltäminen on jo rikos, niin uuden maailmanjärjestyksen kieltämisestä saattaa tulla myös vastaava rikos joka säädetään oikein EU:n liittovaltion lailla.

Mitäs se George Orwell sanoikaan:

“Countless millions will protest against the New World Order, and will die fighting it.”


Eli miljoonat ihmiset tulevat osoittamaan mieltänsä uutta maailmanjärjestystä vastan ja tulevat kuolemaan taistellessaan sitä vastaan.


Lähde:

Riikka Söyring/Verkkomedia

The Rawstory

Abuse Standard Violations

The Gawker

Yhdysvaltalainen toimittaja/bloggaaja Andrew Breitbart kuoli hämärissä olosuhteissaYhdysvaltalainen poliittinen aktivisti, demokraattien sekä republikaanisen puolueiden suuri kritisoija sekä bloggaaja Andrew Breitbart ehti viime-viikolla julistaa CPAC-konferenssissa, että hänellä on presidentti Obamasta sellaista videomateriaalia, joka saattaisi pilata hänen seuraavan kautensa.

Meni vain viikko tästä niin Breitbart kuoli sydänkohtaukseen vain 43 vuotiaana kotonaan Los Angelesissa. Internetissä ja eteenkin sosiaalisessa mediassa (facebook/twitter) epäilläänkin nyt Breitbartin joutuneen murhatuksi. Niille jotka eivät tällaiseen usko niin kannattaisi katsoa tämä pätkä jos vain Englantia vähänkään osaa.

torstaina, maaliskuuta 01, 2012

Suomen hallitus tilasi 145.123.292,62 eurolla ohjuksia


Kuvassa USA:n armeijan sotilaat lastaamassa AGM-158 -ohjusta B1-B -lentokoneeseen Dyessin ilmavoimien tukikohdassa Texasissa.

Suomen hallitus on tilannut Hornet-koneisiin sijoitettavia ohjuksia Yhdysvalloista. Ohjuksien yhteenlaskettu hinta on 145.123.292,62 €(+ alv).

Tämmöisen budjettiluokan hankinnat suomen armeijalle vielä samaan aikaan kun varuskuntia ollaan lakkautettu ennätysmäärä kertoo Suomen tämänhetkisestä puolustuksesta jotain. Sillä totuus on se, että varsinen reservitoiminta on jo ajat sitten ajettu alas koko maasta kaikessa hiljaisuudessa ja Suomi aiotaan liittää tulevassa EU:n liittovaltiossa NATO:n jäseneksi.

Kolmatta maailmansotaa tällähetkellä suunnittelevat monikansalliset pankkiirit yhdessä maailmaneliitin kanssa pitävät sitä selvänä juttuna, että Suomen valtio liittyy liittovaltiosopimuksessa NATO:n jäseneksi. Koska näin Suomeen voidaan sitten perustaa myöhemmin NATO:n sotilastukikohtia Venäjää vastaan.

Tässä onkin sen vuoksi äärimmäisen vakava asia kyseessä, että Suomen valtio aikoo seuraavan parin vuoden kuluessa rikkoa Suomen ja Venäjän väliset suhteet lähtemällä NATO:n jäseneksi koska tämän maan johtajisto on mukana USA/ISRAEL/NATO liittoumassa, eli kolmannen maailmansodan agendassa.Naapurimaassamme Venäjällä tämä Siionistisen illuminatin juoni tiedetään tasan tarkkaan ja Putin on valmis pistämään stopin USA:n sekä Israelin vehkeilylle Syyriassa sekä Iranissa jos tarve vaatii.

Syyrian demonisointi onkin jatkunut kiivaasti länsimaisessa valtamediassa tähän päivään saakka koska kyseisen maan talous ei ole vieläkään monikansallisen pääomakorporaatioiden hallussa. Mutta jos sinne onnistutaan tekemään onnistunut USA:n armeijan sotilaallinen interventio niin tämän jälkeen Assad lahdataan Gaddafin tavoin ja ilmoitetaan, että demokratia on saapunut Syyriaan, vaikka kyse onkin fasismista joka on siis monikansallisten korporaatioiden sekä valtioiden yhteenliittymästä.

Tämä siis tarkoittaa sitä, että kun valtiot ollaan velkaannutettu monikansallisten pankkiirien toimesta niin näin ollen Siionistien maailmanvalta säilyy ja valtiot pysyvät monikansallisen pääoman orjina.Todellisuudessa näillä korporaatioeliitin pankeilla ei ole mitään muuta kuin rahanluontioikeus luoda rahaa tyhjästä ilmasta ja lainata sitä eteenpäin valtioille obligaatinoina, joita sitten valtioiden veronmaksajat maksavat takaisin korkoina. Mutta kun vielä on kyse kvartaalikapitalistisesta globalismista missä talouskasvu ja nollakasvu edellyttää talousjärjestelmän säilymistä. Niin tästä sitten johtuu miksi varsinaiset työmarkkinat ollaan täällä länsimaissa murskattu jo ajat sitten monikansallisten korporaatioiden taholta jotka ovat siirtäneet teollisuuden tuotannon halvempiin maihin.
NAFTA sopimus Yhdysvalloissa sekä nollakasvu ovat kasvattaneet kriittisesti rikkaiden teollisuusmaiden tuloeroja ja tätä kautta luonut entistäkin enemmän köyhyyttä ja työttömyyttä eripuolille maailmaa. Mutta näin onkin tarkoitus ja tämä köyhyyden sekä työttömyyden luominen on osa uuden maailmanjärjestyksen agendaa. Koska näin saadaan rappeutettua ja rikottua useiden ihmisten moraali ajamalla heitä henkiselle rappiolle viemällä heiltä mahdollisuus elättää perheensä sekä itsensä, joka taas luonnollisesti ajaa heitä kohti alkoholismia ja näin saadaan jokainen ydinperhe hajoamaan tyylikkäästi monikansallisen korporaatioeliitin toimesta. Kun vielä järjestelmä on aivopesty vielä sellaiseksi, että hajoita ja hallitse konsteilla ollaan luotu tämä keinotekoinen kuilu hyvä ja vähäosaisten välillä. Jotta saataisiin vielä nämä köyhät työläiset luulemaan, että se on työttömien oma vika kun ei ole töitä jne. Täytynee muistaa se, että nuoremmat polvet eivät varmaankaan edes tiedä, että tässä maassa on aikanaan sodittu tämän johdosta vuonna 1918.Lähde: YLE