http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

sunnuntaina, heinäkuuta 31, 2011

USA:n kongressi ajamassa taas internettiin rankkaa sensuuria
Russia Today
uutisoi voimakkaasti: "hyvästi kansalaisoikeudet!" - Yhdysvaltain hallitus on ajamassa edustajainhuoneessa lapsipornoa vastaan luodun lakialoitteen, jonka avulla toteutuu kaikkien netinkäyttäjien valvonta. Aloitetta kritisoivat kansanedustajat sanovat, ettei lakialoitteella ja tietokantojen keräämisellä ole mitään tekemistä lapsipornon kanssa vaan lain tavoitteet ovat muualla.

Lasten suojelemiseksi internetin pornolta on luotu lakiehdotus (H.R. 1981), joka tähtää netin turvallisuuden takaamiseen lapsille, mutta toteutuessaan se kohtelee kaikkia netin käyttäjiä potentiaalisina rikollisina.

Aloitteen tukija Lamar Smith on kongressin edustajainhuoneen lakiopillisen komitean puheenjohtahja ja Texasin edustaja. Hän sanoo, että pedofiilit ovat välttyneet syytteiltä aiemmin koska ratkaisevat tiedot, jotka yhdistävät heidät tekoihin netin käyttöhistorian avulla eivät ole säilyneet, koska niitä ole ylläpidetty.

Uuden lakiehdotuksen mukaan palveluntarjoajilta vaaditaan rekisteritietojen säilyttämistä 12 kuukauden ajan. Rekisteritiedot eivät kuitenkaan koskisi ainoastaan lapsipornosta ja pedofiliasta epäiltyjä, vaan nettiyhteyksien tarjoajat keräisivät täydelliset tietokantansa kaikista asiakkaista.

Mikäli laadittu esitys menee lävitse, asetuksen mukaan nimitiedot, osoitteet, puhelinnumerot, pankkitilinumerot ja väliaikaisesti käytetyt IP-osoitteet joita netissä on käytetty, rekisteröityvät kokonaiseksi vuodeksi palveluntarjoajien tietokantoihin.

Smith kertoo lain olevan täysin vastaava sen kanssa, kuin mitä puhelinyhtiöiltä nykyään vaaditaan.

Kongressiedustaja Darrell Issa kuitenkin sanoi, että kyseessä on ainoastaan tunkeutumisesta yhä syvemmälle kansalaisten henkilökohtaiseen elämään.

"Kyse ei ole lapsipornosta. Sitä sei ei ole ollut, eikä tule olemaan," Issa sanoi. "Tämä on vaihtoehtoinen tapa asettaa voimaan se mitä he eivät saaneet läpi PATRIOT ACT -laissa." Issa on tuohtunut siitä, että lainsäätäjät käyttävät lapsipornografiaa hyväkseen ajaessaan läpi muita tavoitteenaan olevia lakeja.

Myös toinen demokraattien edustaja Zoe Lofgren jakaa saman käsityksen. "Tämä kuuluu kaikkein uskomattomimpiin lisäyksiin siinä toimivaltapyrkimyksessä, jota liittovaltio tavoittelee päästäkseen käsiksi kansalaisten yksityiseen tietoon."

"Laki on väärin otsikoitu", toteaa puolestaan edustaja John Conyers CNET uutisille. "Kyseessä ei ole lasten suojeleminen internetin pornografialta. Tavoitteena on luoda tietokanta jokaisesta tässä maassa täysin muihin käyttötarkoituksiin."

Iranin asevoimien komentaja - Norjan iskujen takana Siionistien salaliittoIranin asevoimien komentaja Hassan Firouzabadi sanoi, että Siionistiset voimat olivat Norjan iskujen takana, heidän ruokkiessa oikeistolaisia aineksia ja käyttäessään terrorismia omien tavoitteidensa toteuttamiseksi.Komentaja antoi lausuntonsa lauantaina sanoen, että länsimaisten ihmisten pitää olla tietoisia sioonistien ohjelmasta, kun tämä ryhmittymä vetää ihmisiä mukaansa toteuttamaan heidän omia tavoitteitaan. Lausunto annettiin Iranin asevoimien tiedotusosaston tiedotteessa.

Komentaja nosti esiin myös sen, että siionistisen hallinnon [Israel] tuntiessa olevansa altavastajaana ja lyöty, se yrittää luoda ristiriitoja ja hajatumista kristillisten valtojen sisällä levittäen samalla "kristittyä siionismia" - jota vastaan maailman tuleekin olla valppaana.


Lähde: PressTV

Europol salakuuntelee Suomen kansalaisten puhelimia, sekä lukee sähköposteja/faksejaEuroopan Unionin salainen poliisi Europol on saanut luvan salakuunnella Suomen kansalaisten puhelimia, sekä lukea heidän sähköposteja/fakseja jo samana vuonna, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin.

Salakuuntelua Suomessa

Siitä selviää mm. että,

- Suomen edustajat hyväksyivät aiesopimuksen perustuslain vastaisesta EU:n salakuunteluoikeudesta maassamme tammikuussa 1995.

- Suomen hallituksen edustajat oli vihitty hankkeeseen jo vuonna 1993.

- Hallitus salasi asian sekä ennen että jälkeen EU:sta vuonna 1994 järjestetyn neuvoa antavan kansanäänestyksen

- Asia julkistettiin vasta 1996 pikkupräntillä EU:n virallisessa lehdessä mutta ei Suomen mediassa ennen kuin tv3:n 45 minuuttia mainitsi asian lokakuussa 1997 esitetyssä jaksossa. Ohjelmassa haastateltiin Statewatch-järjestön Tony Bunyania.

- EU:ssa omien kansalaisten salakuuntelu hyväksyttiin kirjallisella menettelyllä asiasta lainkaan keskustelematta taikka kansalaisia tiedottamatta

- EU:lle salakuunteluoikeuden Suomessa antava sopimus oli esillä eduskunnan suuressa valiokunnassa 17.11 1995. Pöytäkirja kokouksesta on laadittu niin, ettei siitä ilmene että kysymys oli salakuuntelusopimuksesta; tämä käy ilmi ainoastaan pöytäkirjan liitteesta A§7

- Liitteenä on Suomen sisäasiainministeriön poliisiosaston 13.11 1995 päivätty muistio

- Sopimuksen "Yhteinen aiejulistus laillisesta salakuuntelusta" on ilman asia-/diaarinumeroa

- Koska salakuuntelu Suomessa on laitonta, otsikoinnin voi katsoa olevan tietoista hämäystä

- Valtioneuvoston eli hallituksen kannasta poliisiosaston muistioon todetaan että "Suomi on asian valmistelun yhteydessä ilmoittanut olevansa valmis hyväksymään asiakirjan."

- Suuressa valiokunnassa esitetyistä mielipiteistä pöytäkirja ei kerro mitään, oliko hyväksyntä yksimielinen?

- Yhteisessä julistuksessa EU-maat hyväksyvät televiestien kuuntelun välineenä "vakavaa rikollisuutta vastaan" sekä "kansallisen turvaamisen suojaamiseksi". Sitä, mitä tarkoitetaan kansallisen turvallisuuden suojaamisella, ei määritellä.

- Missään eduskunnan suurelle valiokunnalle jaetussa , pöytäkirjan liitteenä olevassa asiakirjassa ei kerrota että kyseessä on EU:lle annettu salakuunteluoikeus

- julistukseksi liitteessä nimitetyssä sopimuksessa puhutaan vain täytäntöönpanoviranomaisista (salakuuntelun järjestäjät) mainitsematta Europolia

- Sopimus edellyttää että kaikkia puheluita pitää pystyä tarvittaessa kuuntelemaan: teleoperaattorien on annettava viranomaisten käyttöön liittymät, joilla kuunneltavat viestit voidaan siirtää salakuuntelijoille. Kuunneltava kohde ei saa huomata että häntä kuunnellaan.

- Verkko-operaattorien ja teleliikennepalvelujen tarjoajien on suojattava tiedot kuunneltavien tai kuunneltujen puhelujen määrästä ja siitä, mitä puheluja on kuunneltu tai kuunnellaan, eivätkä he saa paljastaa kuuntelutapaa koskevia tietoja.

- Koska tietoliikennetekniikka kehittyy nopeastai, laitevalmistajille ja teleoperaattoreille on annettava tarkat ohjeet siitä, millaisia heidän laitteidensa tulee olla, määrää aiesopimus.

perjantaina, heinäkuuta 29, 2011

Vuoden 2011 Bilderberg kokouksen osallistujalista vuoti nettiinVuoden 2011 pidetyn Bilderberg kokouksen osallistujalista vuoti nettiin. Suomalaisista paikalla olivat Matti Apunen (EVA), Ole Johansson (EK), Jorma Ollila (Royal Dutch Shell) ja Mikael Pentikäinen (Sanoma Osakeyhtiö)Matti, Director, Finnish Business and Policy Forum EVA.

Ruotsista mukana oli listan mukaan esim. ulkoministeri Carl Bildt ja Norjasta kruununprinssi Haakon.

Koko osallistujalista löytyy Bilderberg2011.com sivustolta.

Bolivian presidentti vastustaa vesien yksityistämistäBolivian presidentti Evo Mendes vastustaa vesien yksityistämistä ja vaatii YK:ta puuttumaan asiaan.

"Vesi on elämää. Vesi on ihmisyyttä. Kuinka se voisi olla osa yksityistä liiketoimintaa?" kysyi Bolivian presidentti Evo Morales keskiviikkona kritisoidessaan sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia pyrkimykselle vesivarojen yksityistämiseen useissa osissa maailmaa.

Yli kahdella miljardilla ihmisellä ei ole mahdollisuuksia kunnolliseen hygieniaan ja puhtaaseen veteen. Monet YK:n tutkimukset ovat osoittaneet tämän olevan yhteydessä vaarallisten tautien leviämiseen. Se on vakava este taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Kansainvälinen yhteisö on ilmoittanut ottaneensa tavoitteekseen vähentää puoleen niiden ihmisten määrän, joilla ei ole puhdasta juomavettä ja kunnollista hygieniaa. Tavoitteeksi on asetettu vuosi 2015, mutta suunnitelman toteutumiseen ajallaan suhtaudutaan skeptisesti.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi kyllä sen olevan väärin, että köyhät joutuvat maksamaan vedestään monin verroin rikkaita enemmän, mutta hän myös ilmoitti kantanaan: "Tehtäköön tämä selväksi: oikeus veteen ja hygieniaan ei tarkoita sitä, että veden olisi oltava ilmaista".

Presidentti Evo Morales, joka on karkottanut Boliviasta monikansallisia yhtiöitä, jotka pyrkivät vesivarojen yksityistämiseen, lähestyi asiaa aivan toisin. Hänen mukaansa puhdas vesi on perustarve, jonka pitäisi olla saatavilla kaikille, ei voitontavoittelun väline.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
"Vesi on ihmisoikeus. Uskomme, etteivät korporaatiot voi tarjota parempia palveluita kuluttajille", sanoi Water and Food Watch -järjestön Kate Fried, "Vesihuolto voidaan toteuttaa tehokkaammin julkisen sektorin avulla".

Evo Moralesin mukaan Euroopan unionin maista vain Espanja tukee Bolivian näkemystä. "Jokaisen saatavilla pitäisi olla vettä", hän siteerasi Espanjan pääministeri José Luis
Rodríguez Zapateroa
.

lähde: Verkkomedia

Norja pyrki eroon NATO:sta
WikiLeaksin
paljastusten mukaan Norja oli mahdollisesti pyrkimässä eroon sotilasliitto NATO:sta. Tieto on peräisin yhdysvaltalaisilta diplomaattilähteiltä vuosilta 2006–2010, ja asiasta tiedottivat norjalaiset lehdet Aftenposten ja Bergens Tidende.

Tietojen mukaan NATO on jakautunut kahtia hyvin monissa kysymyksissä. Etenkin joidenkin maiden Venäjä-suhteiden tiivistyminen on aiheuttanut jakautumista. Saksan johtama joukko maita on Venäjä-politiikallaan suututtanut Yhdysvallat.

Norjan on sanottu kuuluvan Saksan johtamaan Viiden jengiin, johon kuuluvat myös Ranska, Alankomaat ja Espanja. Vastapuolella taas ovat Yhdysvaltain liittolaiset, joihin lukeutuvat Baltian maat, Bulgaria, Kanada, Tšekki, Puola ja Romania

Paljastukset saivat monet norjalaiset kommentaattorit arvioimaan, että pienen maan on NATO:ssa vaikea tulla kuulluksi ja että NATO:sta on vaikea löytää enää ystäviä. NATO:n ja Venäjän kasvaneet erimielisyydet myös vaarantavat Norjan suhteet Venäjään.

Aftenposten-lehti tiivisti asian sanomalla: "Kukaan NATO:ssa ei välitä Norjasta". WikiLeaks-vuotojen mukaan Norjan turvallisuuspoliittiset näkemykset koskien pohjoisia alueita ja arktista aluetta eivät herättäneet NATO:n kiinnostusta vuosina 2006–2010.

USA syyttää Irania salaisesta Al-Qaida sopimuksestaYhdysvallat syyttää nyt Irania salaisesta sopimuksesta Al-Qaidan kanssa, joka toimittaa rahaa ja taistelijoita hyökkäyksiin Afghanistanissa ja Pakistanissa. Yhdysvaltain valtionvarainministeriö nimesi kuusi toimintaan kuuluneesta jäsenistöstä USA:n terrorismipakotteiden alle.

Tiedot uusista syytöksistä toi julki David S. Cohen, joka on valtionvarainministeriön terrorismin sekä taloudellisen tiedustelun nimetty ja vastaava viranomainen.

Sormi on jo kohdistunut kohti Irania ja 2011 syys-lokakuussa povattua hyökkäystä Iraniin on alettu jo valmistelemaan. Niiden ajankohta herättää suurta huolta. Vuosia jatkunut Iranin piiritys ja pakotteet jatkuvat vaikkei todisteita Iranin kytköksistä terrorismiin tai toisaalta ydinaseohjelmiin ole juurikaan esittää - syytökset tuntuvat kuitenkin nopeasti kasvavan.

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=737

Yhdysvalloilta loppuvat rahat ensiviikollaEdustajainhuoneen republikaanijohtaja Eric Cantor kehotti demokraattienemmistöistä senaattia hyväksymään republikaanien kompromissiesityksen, joka sisältää sekä säästöjä että velkakaton väliaikaisen noston.

Ellei velkakattoa nosteta ensi tiistaihin mennessä, uhkaa Yhdysvaltain liittovaltiota pahimmillaan luottohäiriö.

Valkoisen talon edustajat vihjasivat ensimmäisen kerran keskiviikkona, että presidentti Barack Obaman hallinto varustautuu siihenkin vaihtoehtoon, että velkakattokiistaa ei saada ratkaistuksi takarajaan mennessä ja liittovaltion maksuliikennettä pitäisi jotenkin pyörittää siitä huolimatta.

Valkoisen talon tiedotuspäällikkö Dan Pfeiffer syytti torstaina republikaaneja poliittisesta teatterista.

- Kello tikittää ja he vahingoittavat taloutta, hän näpäytti Twitter-viestissään.


Ahtisaari: Ääriliikkeitä on vastustettavaMartti Ahtisaari sanoo Itä ja Länsisavossa, että ääriliikkeitä on vastustettava ja sanoo myös, että Norjan traagisten tapahtumien takia hyvien ja suvaitsevaisten ihmisten pitää nyt rohkaista mielensä. Ahtisaaren mielestä suurin ongelma on suvaitsevaisen enemmistön vaikeneminen.

Ahtisaaren mukaan on selvää, että Oslossa toissapäivänä räjähtänyt pommi oli suunnattu Norjan pääministeriä vastaan.

– Onneksi hän ei ollut työhuoneellaan. Jos hän olisi ollut, olisi hän minun käsittääkseni kuollut, presidentti sanoo haastattelussa.Toisaalta on ihmeellistä, että miksi pommi räjäytettiin silloin kun viraston ihmiset eivät enää olleet työpaikallaan. Joten näin minkään pääministerin murha-aikeet eivät enää ole kovinkaan realistisia.

Syy siihen miksi CIA & Mossad saivat Norjassa tapahtuneisiin terrori-iskuihin valkoihoisen tekijän syntipukiksi ei ollut sattumaa. Sillä valkoihoinen tekijä valittiin vain siksi, että sen avulla pyritään nyt rajoittamaan pohjoismaissa ihmisten sanavapautta ja kansalaisaktivistien toimintaa pyritään estämään tulevaisuudessa enemmän.

Tähän pyrkii mm. tämä, että blogikirjoittaja voi saada jatkossa syytteen jos hänen juttunsa koskee jonkun rikoksen tekijää. Näin halutaan myös saada bloginkirjoittaja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Erkki Tuomioja peräänkuulutti äskettäin, että internetin keskustelupalstoille pitäisi saada rekisteröitymispakko ja omalla nimellä. Niin tämä voisi hyödyntää esim. Suomen skepsis ry, jonka palsta on täynnä mm. salaliittoteoreetikkoja haukkuvia ketjuja, jossa anonyymit kirjoittelijat suoltavat hevonpaskaa kilometreittäin nettiin. Siellä mm. tätäkin blogia ollaan haukuttu muiden samankaltaisten blogien kanssa vainoharhaisten sekopäiden ylläpitämiksi.

Skepsis ry on kaikenlisäksi yhdistys joka saa edelleen tuntuvaa rahoitusta suoraan suomen valtiolta ja on näin maksettujen NWO-lobbarien alaisuudessa toimiva paskanjauhantalaitos.

torstaina, heinäkuuta 28, 2011

Oslon virastorakennuksen pommi räjähti rakennuksen sisäpuolellaKuten kuvasta näkyy savuaa Oslon virastorakennus sisältä päin, joten tällaista tuhoa ei mikään autopommi aikaansaa rakennuksen sisälle. Joten onkin selvää, että pommi räjähti rakennuksen myös rakennuksen sisäpuolella.
Kun taas viranomaiset ovat yrittäneet koko ajan uskotella, että autopommi räjähti rakennuksen ulkopuolella.Red Ice Creations sivuston ylläpitäjä Henrik Palmgren selittää tällä videolla Norjan tapahtumien hämäriä yksityiskohtia tarkemmin.

Lisää johtolankoja NorjastaViime sunnuntaina 2 sotilaspukuista miestä ampui 27-vuotiaan mieshenkilön teloitustyyliin ampumalla häntä päähän. Tapaus on omituinen ja ei vielä tiedetä liittyykö se Oslossa aiemmin tapahtuneeseen verilöylyyn.

Ennen Oslon murhatapahtumia pro-Israelilainen lehti FrontPage Mag laati kiivaan mustamaalaamisartikkelin Norjaa vastaan. Norjan sosialistinuoret kuvataan mm. natseina. Norjalaiset päättäjät ovat olleet kriittisiä Israelissa toimivan valtion suorittamista sotatoimista palestiinalaisia kohtaan. Norjan punainen risti on syyttänyt ko. valtiota sotarikoksista. Norjalaiset päättäjät (mm. sosialistijohtaja Kristin Halvorsen valtiovarainministerin virassa) ovat uhanneet vastata valtion Israelissa suorittamiin iskuihin sotilaallisesti.

Norjan ulkoministeri oli ennen murhatoimia luvannut palestiinalaisille Norjan tuen heidän tämän vuoden syyskuussa esitettävään itsenäisen valtion perustamiseen.

Hän oli tapaamassa sosialistinuoria, jotka vaativat Palestiinan valtion perustamista vain kaksi päivää ennen kuin Breivik ilmeisesti sai käskyn toimia.

Sillä aikaa valtio Israelissa "valmistautuu pahimpaan" ja uhkaa Oslon sopimuksesta vetäytymisellä, sillä yli 140 valtiota ovat jo valmiita tunnustamaan uuden Palestiinan valtion syntymisen.

Valtiollinen "turvallisuus"-palvelu Israelissa Mossad on aktiivisesti viime vuosina mm. omien internet-sivujensakin kautta pyrkinyt rekrytoimaan ihmisiä ympäri maailmaa. Heidän historiansa terrori-iskujen, "nukkuvien solujen" ja vastaavien käyttäjänä on synkkä ja murheellinen.

Heiltä on tullut mm. letkautus, että "arabeilla saattaa olla öljy, mutta meillä on tulitikut".

Japani yrittää sensuroida uutisia Fukushimasta

Japani on aikeissa sensuroida kaikkea uutisointia Fukushimasta, jota esiintyy jatkossa internetissä.

Nyt Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö METI on tehnyt tarjouspyynnön alihankkijoille. Hankintapyyntö koskee blogien ja linkkivinkkien sensurointia.mm. tämä Japanin Fukushimassa kuvattu video on sensuroitu youtube palvelussa jo useita kertoja.

Maaliskuusta lähtien internetistä on sensuroitu esimerkiksi YouTube-videoita, joissa esitetään mitä tahansa kritiikkiä Japanin hallitusta tai Fukushiman ydinvoimalaa pyörittänyttä TEPCOa kohtaan.

Sensuroinnin syyksi riittää nurja huomautus joltakulta videossa esiintyvältä tahi kuvassa näkyvä voimalaitoksen reaktoreista nouseva savu.

Twitter-tilejä, joissa on viitattu ydinvoimaan tai säteilyyn, on suljettu.

Kesäkuussa Japanin hallitus sääti uuden lain nimeltään "The Computer Network Monitoring Law", joka säätelee tietoverkon hallintaa. Lakiprofessori Ibusuki Seijon yliopistosta kommentoi uuden lain mahdollistavan sen, että poliisi voi seurata kenen tahansa internet-toimintaa ilman rajoitteita.

http://www.ukprogressive.co.uk/new-japan-law-cleanses-bad-nuclear-news/article13589.html

http://nuclear-news.net/2011/07/24/japan-about-to-censor-internet-news-on-nuclear-radiation/

Kalifornian poliisi pahoinpiteli 37-vuotiaan mieshenkilön hengiltäKalifornian poliisi tappoi 37-vuotiaan miehen pidättäessään tätä kadulla epäiltynä automurroista. Poliisin mukaan Kelly Thomas, 37 vastusti pidätystä ja tämän johdosta poliisi aloitti pahoinpitelyn ja mm. hakkasi maassa makaavaa miestä useita kertoja, sekä käytti 5 kertaa sähkötainnutinta. Mies oli aiemmin todettu mm. mielenvikaiseksi.Thomas Kelly kuoli seitsemän vuorokauden kuluttua sairaalassa saamiinsa vammoihin.Eräs paikalle sattunut opiskelija kuvasi tämän Kalifornian Fullertonissa tapahtuneen pahoinpitelyn videolle.

Tämä tapaus osoittaa jälleen sen miksikä järjettömäksi poliisivaltioksi Yhdysvallat on kovaa vauhtia menossa. Kun täysin sivulliset siivilihenkilöt joutuvat poliisin edessä hengenvaaraan.

Poliiseilla on vielä kaikenlisäksi lähes täydellinen diplomaattinen koskemattomuus mitä tulee näiden uhrien oikeusturvaan.

Vain lavastettu false-flag terrori-isku voi pelastaa Obaman kannatuksenYhdysvaltojen presidentti Barack Obaman kannatuslukemat ovat vajonneet todella alas ja on selvää, että hänen kannatuslukemiaan ei pelasta enää mikään muu kuin uusi lavastettu false-flag terrori-isku Yhdysvaltojen maaperällä ja tällaista 9/11 ja Oklahoma 1995 tyylillä toteutettua false-flag iskua suunnitellaan jo Pentagonissa ja se aiotaan toteuttaa seuraavan parin vuoden aikana ennen USA:n seuraavia presidentinvaaleja.Tekijäksi lavastetaan tällä kerralla valkoihoinen äärioikeistolainen henkilö samalla tavalla kuten Norjan kohdalla tehtiin. Jonka verukkeella myös Yhdysvalloissa pyritään tiukentamaan aselakeja, sekä mustamaalaamaan niitä USA:n kansalaisia potentiaalisiksi terroristeiksi, jotka ovat USA:n hallintoa vastaan ja esim. Tea Party liikkeen kannattajat ovat jo päässeet tälle mustamaalauslistalle 2011 alkukeväästä tapahtuneen Arizonan verilöylyn ansiosta.

Lähde: prisonplanet.com
http://www.prisonplanet.com/only-a-domestic-terror-attack-can-rescue-brand-obama.html

Amy Winehousen kuolema oli illuminatin rituaalimurhaLaulaja Amy Winehouse liittyi kuollessaan 27-klubiin. Joka tarkoittaa sitä, että maailmanluokan julkkis on kuollut 27-vuoden ikäisenä.

Erään tiedon mukaan nämä 27-vuotiaana kuolleet kuten Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison jne. kuolemat eivät ole olleet mitään sattumaa. Vaan heidän kaikkien kuolema on ollut illuminatin maailmaneliitin suorittama rituaalimurha. Sillä täytyy muistaa, että sama rikollinen maailmaneliitti (illuminati) on nämä kaikki suuruudet nostanut kuuluisaksi.

Winehousen naapurin mukaan hänen kuolinyönä asunnosta kuului voimakasta huutoa ja kovaa musiikkia. Lisäksi naapurin mukaan Winehouse oli lopettanut juomisen vain kaksi viikkoa ennen kuolemaansa.

Uusi Suomi jälleen sanavapauden rajoittajanaMediaverkkolehti Uusi Suomi syyllistyi jälleen törkeään sanavapausrikkomukseen kun se poisti kokonaan oikeustoimittaja Mikko Niskasaaren blogin. Samalla myös poistuivat Niskasaaren aiemmat poliiseja ja syyttäjiä käsittelevät kirjoitukset.

Viimeisenä tikkinä US:lle oli hänen kirjoittamansa juttu Erkki Tuomiojan toimista otsikolla "Erkki Tuomiojan halpa populismi". Seuraavana aamuna Uuden Suomen toimitus poisti kirjoituksen, sen kaikki yli 70 kommenttia ja sulki käyttäjätilini. Mitään selitystä sensuroinnille ei ole esitetty.Niskasaaren viimeisin blogikirjoitus löytyy silti hänen omilta kotisivuiltaan.

http://www.mikkoniskasaari.fi/node/110


Uusi Suomi poisti myös Israelkriittisen kirjoituksen johdosta Jotun blogin. Sekä Jari Leinon tunnukset sekä blogi poistettiin.

Näyttääkin selvästi siltä, että PRO Israel henkinen mediaeliitti on ottanut koko Uuden Suomen hallintaansa ja tod. omistaa sen osakkeista tuntuvan osan itse Herlinin lisäksi ja voi olla, että syy tähän on ainoastaan se, että US on edelleen Suomen luetuin ja seuratuin verkkolehti. Joten siellä kun maailmanhallitusta ja korporaatioita vastustavat bloggaajat saavat suurta huomiota kusee tämä mediakonsernit omistava perin Siionistinen maailmaneliitti jo housuunsa ja pyrkivät tekemään kaikkensa, saadakseen sensuurin tänne aikaiseksi.

Uusi Suomi poisti ydinkriitikko Arto Laurin bloginUusi Suomi (US) poisti ydinkriitikko Arto Laurin blogin tänään.

Ilmeisesti viimeinen tikki US:lle oli, kun Arto Lauri kritisoi jatkuvasti poliiseja, supoa, mediaa sekä korruptoitunutta ydinvoimateollisuutta ja UusiSuomi päätti tehdä sananvapautta rikkovan teon. Kiusallisista asioista puhuva Arto Lauri potkaistiin pellolle, vaikka hänen bloginsa sisälsivät paljon ykistyiskohtaista tietoa maassamme loisivasta ydinkorruptiosta.

Arto Laurin mukaan esim. säteilyeroosion tutkimuksien materiaalit on jo vuosi sitten sisäministeriön toimin kielletty maamme korkeakouluissa ja yliopistoissa! Takana on lisäksi juuri tullut IAEA:n laki jonka mukaan pelkästään savuavan ydinvoimalan valokuvan näyttäminen on ydinturvarikos.

Suomen ydinalanmonopolin mafia sai aikanaan hankittua potkut Arto Laurille,joka työskenteli mittavan uran Olkiluodon ydinvoimalan sähköinsinöörinä. Viranomaiset tekaisivat hänen papereihin tekaistun skitsofrenian potkujen syyksi, jota tunnetusti hyödynnetään aina toisinajattelijoiden kohdalla.

Mutta myöhempinä vuosina melkein jokaiselle palstalle/foorumille minne Arto Lauri on kirjoitellut. On ilmestynyt läjäpäin joukko Artoa skitsofreenikoksi haukkujia. Joten tämä saa jo aiheen epäillä, että netissä on myös oma poliisien provosointikoneisto joka kuuluu SUPO:lle.Jo pelkästään vuonna 2009 keskusrikospoliisiin lisättiin 7 virkaa ja SUPO:lle 2, sekä Helsingin poliisilaitokselle 1 poliisin verkkoseurannan virka.

Utøyan saarelle matkannutta hoitohenkilökuntaa tulitettiinUtøyan saarelle matkannutta hoitohenkilökuntaa tulitettiin. Ambulanssihenkilökunta ja lääkäri olivat saaneet poliisilta luvan siirtyä laiturille, josta lautta kulkee Utøyan saarelle.

"Paikalle tulleet saivat kuulla poliisilta, että laiturille siirtyminen oli turvallista. Luultavasti jotain on tapahtunut siinä välissä, sillä heitä kohti ammuttiin, Hallgren kertoo.Laituri sijaitsee noin 600 metrin päässä Utøyan saarelta ja se oli Behring Breivikin aseen kantomatkan sisäpuolella. Noin kahdeksan minuutin kuluttua tapahtumista ambulanssihenkilökunta käskettiin laiturilta pois.

"Luulen, että tämmöistä täytyy odottaa, sillä tilanne oli hankala", Hallgren sanoo Aftenposten-lehdessä.

Poliisimestari Sissel Hammer Nordre Buskrudin poliisipiiristä ei ollut tietoinen tapahtuneesta. Hammerin mukaan poliisin toiminta paikalla pitää selvittää.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijan käyttämä SR-25 tarkkuuskiväärin teoreettinen kantama on n. 2000 m (2 km). Joten saarella kuolleet henkilöt on saatettu aivan yhtä hyvin tulittaa hengiltä myös mantereen puolelta kiikaritähtäimellä varustetulla tarkkuuskiväärillä. Breivikin lisäksi oli ainakin yksi ampuja ja tämän vahvistavat silminnäkijähavainnot.

Mutta se mikä tässä jutussa on hämärää on se, että olisiko Breivik alkanut saarelta ampua 600 metrin päähän vastarannan laiturille. Sillä kuullostaa sen muun listimisen ohessa varsin epäuskottavalta.

keskiviikkona, heinäkuuta 27, 2011

CIA:n Pont-Saint-Espritin huumausoperaatioVuonna 1951 Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA aloitti salaisen huumausoperaation Pont-Saint Espirit nimisessä Ranskalaiskylässä.

ranskalaiskylä joutui äkkiä joukkohulluuden ja hallusinaatioiden valtaan. Kyläläiset näkivät hirvittäviä petoja ja tulenlieskoja. Yksi paikallinen yritti hukuttaa itsensä, sillä hän luuli käärmeiden syövän vatsaansa. Toinen huusi "Olen lentokone", hyppäsi toisen kerroksen ikkunasta ja mursi jalkansa. Kolmas kuvitteli sydämensä paenneen rintansa läpi ja anoi lääkäriä panemaan sen takaisin.

Ainakin viisi ihmistä kuoli, kymmeniä kiikutettiin pakkopaidassa mielisairaalaan ja sadat kärsivät oudoista oireista, The Daily Telegraph kertoo.

Vuosikymmenten ajan uskottiin, että paikalliseen leipään oli vahingossa joutunut myrkyllistä homekasvustoa. Nyt amerikkalaistoimittaja väittää, että kaiken taustalla oli CIA.Amerikkalainen tutkiva journalisti H. P. Albarelli Jr. väittää löytäneensä todisteita siitä, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA pani psykoaktiivista LSD-huumetta ruokaan Pont-Saint-Espritissä. Kyseessä oli CIA:n ja Yhdysvaltain armeijan huippusalaisen erikoisoperaatioiden osaston (SOD) järjestämä mielenhallintakoe, Albarelli väittää.

Vaihtoehtoisia selityksiä Pont-Saint-Espritin tapaukselle kehittäneet tutkijat työskentelivät Albarellin mukaan sveitsiläisessä lääketeollisuuden yrityksessä Sandozissa, joka tuohon aikaa toimitti salaa LSD:tä CIA:lle ja USA:n armeijalle.

Albarelli tutki SOD:n biokemistinä toimineen Frank Olsonin pari vuotta ranskalaiskylän tapahtumien jälkeen sattunutta, epäilyttävää itsemurhaa, kun hän sai käsiinsä paljastavia CIA:n asiakirjoja. Niiden joukossa oli muun muassa CIA:n agentin ja Sandozin virkailijan puhtaaksikirjoitettu keskustelu. Keskustelussa kerrotaan, ettei "Pont-Saint-Espritin salaisuuden" taustalla ole home, vaan dietyyliamidi - D-kirjain LSD:ssä.

Myös kaksi Olsonin entistä kollegaa väitti Albarellille, että CIA:n agentit olivat suihkuttaneet LSD:tä ilmaan Pont-Saint-Espritissä ja panneet sitä paikallisiin ruokatuotteisiin. Albarelli löysi vielä Valkoisen talon asiakirjan, jossa listataan CIA:n leivissä olleiden ranskalaisten nimiä ja viitataan "Pont St. Espritin välikohtaukseen".

Korean sodan jälkeen amerikkalaiset käynnistivät valtavan tutkimusohjelman, jossa perehdyttiin vankien ja vihollisjoukkojen ajatusten hallintaan.

Albarellin mukaan Yhdysvaltain armeija huumasi LSD:llä myös yli 5 700 asiasta tietämätöntä amerikkalaissotilasta vuosina 1953-1956.

Albarelli käsittelee Point-Saint-Espritin tapausta kirjassaan A Terrible Mistake: The Murder of Frank Olson and the CIA's Secret Cold War Experiences.

Europol kokoontuu koolle... Suomi mukanaEuroopan unionin gestapo (Europol) kokoontuu pitämään ylimääräisen hätäkokouksen ja paikalle on kutsuttu myös Suomi.

Kokouksessa on tarkoitus lähteä syynäämään tarkemmin skandinavian pohjoismaissa lymyileviä ääriliikkeitä ja tätä varten perustetaan vielä erilliset 50 hengen isku/poliisivoimat.

Uutisissa haastateltujen poliisijohtajien mukaan näitä liikkeitä on tarkkailtu Suomessa aikaisemminkin, mutta niiden ei uskota olevan tällä hetkellä vaaraksi.

Poliisijohtaja vain unohdi kertoa, että yksi näistä listalla olevista ääriliikkeistä on täysin rauhanomainen Zeitgeist liike, jota ollaan SUPO:n/FRA:n ja NSA:n sekä Mossadin kautta vakoiltu jo 3-vuotta aktiivisesti.Nyt Norjassa lavastetussa terroriteossa saatiin tekijäksi valkoihoinen mies ja näin angloamerikkalainen elitti, eli illuminati pyrkii mustamaalaamaan nyt kaikki valkoihoiset oikeistolaiset ja ääriliikkeet potentiaalisiksi terroristeiksi ja tätä varten EU:n Europolia aletaan kehittämään entistäkin gestapo tyyliseksi.

Oslossa tapahtunut verilöyly antaa vielä epäillä, että oliko se sittenkään vain yksittäisen hullun tekosia. Sillä tällä tapauksella on false-flag iskulle kaikki tyypillisimmät tuntomerkit, kuten se että tekijä on heti selvillä kun juttu raukeaa.

Sillä false-flagin tunnusmerkit ovat juuri, että:

- tekijä ja ideologiset syylliset "löytyvät" nopeasti, lähes saman tien


- tarjotaan nopeasti turvallisuusratkaisu (Europol ja valvontalakien tiukennus)


- koska tapahtumat ja niihin syylliset sekä ratkaisu, kiristyvä valvonta, tarjoillaan muutamassa vuorokaudessa, yleisö pysty shokiltaan ja hämmennykseltään punnitsemaan pitkän aikavälin vaikutuksia rationaalisesti vaan on taipuvainen hyväksymään tai jopa vaatimaan tunnepohjalta turvallisuusjärjestelyjen kiristämistä.
Lisäksi Utöyan saaren vastarannalla saattoi olla useampikin tarkka-ampuja kiikaritähtäimillä varustettujen sniper kiväärien kanssa.

Toivottavasti saamme poliisin ja paikallisen median tehokkuuden ja puolueettomuuden avulla myös tietää esimerkiksi seuraavat asiat:

- Missä tekijä vaihtoi pakettiautoa ja miksi (Oslossa hänellä väitetään olleen ruskea, ammuskelupaikalla valkoinen tai hopeanvärinen auto)


- Sisäkuvia tuhoutuneiden hallintorakennusten sisätiloista – etenkin niiltä kohdin, joissa ulkokuvissa näkyy savua, liekkejä ja ulospäin pullistuneita sekä rikkoutuneita ikkunoita


- Useat uutislähteet raportoivat tapahtumien alkuvaiheessa useampien pommien räjähdyksistä hallituskorttelissa. Mistä nämä tiedot olivat peräisin


- Tarkat ilmakuvat räjähdyspaikasta Oslossa ja selvitys pommituhon aiheuttaneesta autopommista, sen sijainnista, pommin koostumuksesta sekä selitys syntyneistä tuhoista


- Analyysit hallintokorttelin turvakameranauhoista niin, että tekijä on tunnistettavissa, yksin, ja ettei hänen tai hänen autonsa kohdalla ole videolla "lumisadetta"


- Mikä on totuus väitteistä, että Oslon hallintorakennusalueella olisi ollut edellisenä yönä työssä poliisin pommiryhmä


- Selvitys siitä, millainen terrorisminvastainen harjoitus oli käyty läpi muutamaa päivää aiemmin vähän matkan päässä oopperatalolla


- Saarelle matkustajia vievän veneen tai lautan kipparin lausunnon siitä, milloin hän vei (yksinäisen) ampujan saareen ja miten yhteysvene tämän jälkeen liikehti


- Miksi paikallinen poliisi ei toiminut hälytyksen saatuaan nopeasti, vaan tyytyi odottamaan poliisivoimia Oslosta, siis kiellettiinkö paikallispoliiseja toimimasta


- NRK-Median helikopteri kuvasi verityön tapahtumista saarella. Miksei poliisit hyödyntäneet jo alueella operoivaa helikopteria oman toimintansa tueksi


- Sen, löytyykö Utøyasta usealla eri aseella ammuttuja panoksia, kuulokemikrofonia tai äänenvaimenninta


- Mistä ja miten Anders Breivik sai haltuunsa täyden poliisiunivormun


- Vahvistavatko Anders Breivikin entiset työtoverit, yhtiökumppanit tai muuten hänet tuntevat, että Anders Breivik vastaa uudelleenbrändättävän "valkoisen al-Qaidan" äärioikeistolaista muottia ja muita sen muodikkaita ominaisuuksia


- Väitteet siitä, että pääministerille oli varattu saaren kesäleirillä puhetilaisuus, mutta että hän jätti tulematta syytä ilmoittamatta


- Miten poliisi osasi kutsua Anders Brevikiä nimeltä jo ennen pidättämistä


- Miksi väitetysti "muslimivihaaja ja fundamentalistikristitty" Anders Breivik meni kesäleirille ampumaan kristittyjä norjalaisia ja miksi hän ylipäätään pommitti hallintorakennuksia yleisenä vapaapäivänä.AUF tukee Israel-boikottia. Tässä ulkoministeri Støre leirin johtajan Eskil Pedersenin kanssa. Ulkoministeri oli myös sitä mieltä, että palestiinalaiset tarvitsevat oman valtion.

Veterans Today sivusto toi esiin Norjan linkit Israeliin.

Veterans Today on sivusto, jossa armeijan eri aselajien ja tiedustelupalvelujen veteraanit kommentoivat tapahtumia.

Sivustolla kiinnitetään huomiota siihen, että useat todistajat sanovat laukausten tulleen kahdesta eri suunnasta. Toinen on ollut käsiase, ja toinen tarkka-ampujan kivääri.

Vetarans Today huomauttaa, että useat Norjan ministerit olivat ilmaisseet tukensa palestiinalaisille ja Palestiinan itsenäistymiselle samoin kuin saarella ammutut poliittiset nuoret.

Norjan työväenpuolueen AUF:n nuorisosiiven puheenjohtaja Eskil Pedersen oli hiljattain vaatinut talouspakotteita Israelia vastaan ja muiden muassa Ariel Sharonin saattamista vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksista ja sotarikoksista.

Norja oli myös vetänyt rahojaan pois erinäisistä projekteista ja israelilaisista yhtiöistä näiden epäeettisen toiminnan ja Geneven sopimuksen ihmisoikeuksia koskevien rikkomusten vuoksi.

Ministeri Kristin Halvorsen puolestaan oli ehättänyt maaliskuussa antamaan Europe News´lle lausunnon, jossa hän toteaa:

– Kansainvälisen yhteisön uskottavuus rapisee, jos pakotteita käytetään Gaddafia vastaan Libyassa mutta ei reagoida millään lailla niihin epäoikeudenmukaisuuksiin, joita muut valtiot alueella harjoittavat kansalaisiaan kohtaan. Kansainvälisen yhteisön tulee sen vuoksi reagoida myös Israelin ilmahyökkäyksiin Gazan alueella.

Myös Norjan ulkoministeri Jonas Gahr Støre on sanonut julkisesti, että palestiinalaisten tulee saada oma valtio.

Veterans Todayn mukaan kaikessa näkyy Mossadin sormenjäljet, mahdollisesti yhdessä CIA:n ja MI6:n kanssa:

– Ei olisi ensimmäinen kerta kun nämä taustaoperaattorit käyttävät jotain sopivaa pölkkypäätä kulissina voidakseen kieltää oman osallisuutensa. Usein tuo kulissina toiminut tollo ei edes tiedä tulleensa käytetyksi.

YLE:n uutisoinnissa huomiota kiinnitti kommentti, että "Norjan pääministeri ei ollut tekohetkellä rakennuksessa, hän kommentoi medialle tilannetta turvapaikasta".

Miten pääministeri oli ymmärretty viedä jo ennen tekohetkeä turvapaikkaan?

Norjan oikeuslaitos ja poliisi ovat tehokkaita: perjantaina surmataan liki sata henkilöä ja maanantaina syyllinen on oikeudessa kertomassa "täyden selvityksen tapahtuman syistä".

False-flagit jatkuivat NorjassaOslon rautatieasema evakuoitiin tänään aamupäivällä "epäillyttävän laukun" takia.

Poliisin pommiryhmä on matkalla tutkimaan tilannetta.

- Olemme evakuoineet osan Oslon päärautatieasemasta ja sitä ympäröivistä rakennuksista. Syy on se, että olemme löytäneet epäilyttävän epäilyttävän matkalaukun, joka on viety juna-asemalle, Norjan poliisi kertoo VG:lle.

Laukku löytyi raiteen 19 liepeiltä. Liikenne asemalta on osittain poikki tapauksen vuoksi, ja myöskään lentokenttäjuna ei kulje.

Poliisi etsii laukun omistajaksi epäiltyä henkilöä, jonka nähtiin jättävän laukun asemalle ja poistuvan sitten paikalta.

- Tämä aika ja paikka aiheuttivat sen, että meidän piti evakuoida.

Nyt Norjan poliisi kertoo etsivänsä erästä 42-vuotiasta miestä, joka vapautui vankilasta viime maanantaina.

Hänen terveydentilansa huomioon ottaen on syytä pelätä, että hän on vaaraksi itselleen tai muille, Norjan rikospoliisi kertoi.

Poliisi korjasi myöhemmin ilmoitusta ja sanoi, ettei etsitty ole vaaraksi sivullisille. Miehellä ei ole suoraa kytköstä Breivikiin. Poliisin mukaan tieto etsintäkuulutuksesta lähetettiin tiedotusvälineille vahingossa, ja kyseessä on rutiinitehtävä.

Myös miehen hopeista Fiatia etsitään.On selvää, että se taho (CIA/Mossad ?) joka värkkäsi myös aiemmat Oslon pommi-iskut oli tämän matkalaukkuhysterian takana. Sillä väestöä täytyy psykologisesti edelleen pelotella terrorismin pelolla ja tällä tavalla sitä pidetään edelleen yllä.

Norjan poliisi joutuu myös omalla tavallaan menemään mukaan näihin false-flag operaatioihin missä nyt etsitään seuraavaa potentiaalista sekopäätä.

Saa nyt nähdä lähipäivinä, että minne tämä Norjan tilanne oikein vielä kehittyy.

tiistaina, heinäkuuta 26, 2011

131 Malawilaista lasta rokotettu aseella uhaten


Bill & Melinda Gates Foundation on vienyt ihmisiltä mahdollisuuden päättää vapaasti lastensa rokottamisesta. Säätiö on ottanut tehtäväkseen maailman jokaisen ihmisen rokottamisen.

Tällä viikolla Malawissa rokotettiin 131 lasta aseella uhaten ja monien lasten vanhemmat ovat paenneet maasta pakkorokotuksia.

"Me saimme tiedon, että jotkin lapset, jotka piileskelivät Mosambikissa, olivat palanneet maahan, ja pyysimme poliisia saattamaan terveysviranomaiset heitä rokottamaan. Olemme onnistuneet rokottamaan 131 lasta", sanoi tohtori Medison Matchaya".

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=721&fb_ref=4_721&fb_source=home_oneline

Norjan poliisi tiesi tekijän nimen jo Utöyan saarelle saapuessaanAsian toi julki Isossa-Britanniassa hyvässä maineessa oleva, tunnettu toimittaja Jon Snow, joka on Channel 4:n uutisankkuri. Hän kysyi perjantai-illan ohjelmassa, "miten on mahdollista, että poliisi tiesi tappajan nimen jo saapuessaan Utøyan saareen".

Breivik antautui heti kun poliisi saarelle päästyään kutsui häntä nimeltä. Tähän kului vain kolme minuuttia. Mistä poliisi sai tekijän nimen ennen pidätystä?

Miten viranomaiset tiesivät Breivikin nimen, vaikka Breivik vielä jatkoi ammuskeluaan, ja valtaosa syyllisveikkauksista koski islamistiterroristeja? Samoin on hämmästelty sitä, ettei poliisi ampunut Breivikiä heti.

Valtamediassa on pyöritelty vilkkaasti spekulaatioita poliisin "epäpätevyydestä" helikopteri- ja veneongelmineen, mutta tekijän nimen tietäminen etukäteen ei sovi yhteen niiden kanssa. Poliisilta vei yli 1,5 tuntia päästä perille. Breivik sai ammuskella täysin rauhassa pari tuntia.

Poliisi on tähän mennessä jättänyt huomiotta silminnäkijöiden havainnot useasta ampujasta. Breivik myönsi tänään oikeudessa, että on vain yksi henkilö organisaatiossa, johon kuuluu vähintään kaksi muuta "solua", joilla on ollut suunnitteilla myös muita iskuja.

sunnuntaina, heinäkuuta 24, 2011

Utöyan saarella myös toinen ampujaNorjalaisen VG-sanomalehden mukaan Utöyan saarella oli myös toinen ampuja, mikäli on uskominen erään selviytyneen kertomukseen.

Mats Moen Kristiansen säntäsi yhdessä muutamien muiden nuorten kanssa piiloon suihkutiloihin. Asemies ei kuitenkaan luovuttanut, vaan yritti vielä houkutella nuoria ulos piilostaan. Nuoret eivät totelleet, ja pelastuivat sen ansiosta.

Marius Helander puolestaan pakeni metsään. Ennen piiloutumistaan hän kuitenkin ehti nähdä, miten silmitön tappaminen saarella alkoi.

- Ensimmäinen asia, minkä asemies teki, oli se, että hän ampui ensimmäisen näkemänsä kauniin tytön, Marius kuvailee VG-lehden haastattelussa.

Myös VG-lehden haastattelemat teinipojat ovat vakuuttuneita siitä, että saarella riehui yhteensä kaksi ampujaa.

- Olen aivan varma, että siellä ammuttiin kahdesta eri paikasta samaan aikaan, Marius sanoo.

Anders Breivikin facebook tili avattiin 17. Heinäkuuta 2011Nyt on selvinnyt, että Norjan ampujan facebook tili avattiin vasta 17. Heinäkuuta 2011. Joten nettihistoriaa on olemassa hänestä edelleen hyvin vähän.

Vaikuttaa edelleen hyvin vahvasti siltä, että Breivik on CIA:n syntipukki.

Europol tutkimaan pohjoismaiden äärioikeistoaEuropol, eli euroopan poliisivirasto alkaa nyt tutkia pohjoismaiden äärioikeistoa tämän CIA:n lavastaman false-flag terrori-iskun jälkeen ja yhtenä sen päätehtävistä on leimata kaikki skandinavian äärioikeistolaiset nyt potentiaalisiksi terroristeiksi.

Kun oikeasti oikeistolaiset ovat juuri heitä, jotka vastustavat illuminatin rikollisen maailmaneliitin globalistista ja satanistista uuden maailmanjärjestyksen agendaa. On nyt tämän vuoksi Norjassa lavastettujen terrori-iskujen tekijäksi ilmoitettu valkoihoinen mies.

Erikoisyksikössä työskentelee yli 50 asiantuntijaa. Europolin edustaja Sören Pedersen kertoi uutistoimisto AP:lle, että järjestö auttaa Norjaa lähiviikkoina ja avustaa myös naapurimaita. AP:n mukaan Europol käy jo keskusteluja Pohjoismaisten poliisiviranomaisten kanssa.

Norjan ampuja on CIA:n syntipukki ?Norjan verilöylyn tekijä Anders Breivikista ei löydy ennen tekoaan minkäänlaista nettihistoriaa. Jopa hänen mediassa väitetyt 2009 netettimanifestit ovat keksittyjä.

Googlen kuvahaulla löytyy kaiken kaikkiaan tasan 3 kuvaa ja vain 2 vaatetuksella - jokainen niistä ladattu merkintöjen mukaan viimeisen vuorokauden aikana eri servereille! (23.7. 2011).Hiusten mitta on sama ja parta tismalleen saman mittainen, joten on selvää että nämä molemmat kuvat on otettu samana päivänä.

Anders Behring Breivik näyttää siis syntyneen netissä vasta tekojensa jälkeen:

- Ei YouTube-tiliä
- Ei Facebook-tiliä
- Ei uutisia, saavutuksia, nimityksiä, mainintoja...http://www.blogger.com/img/blank.gif
- Ei valokuvia... jne!


Voiko yksikään 32-vuotias mies, joka "tunnetaan" poliittisesti aktiivisena miehenä, todellakin selvitä nykypäivänä koko elämänsä tulematta huomioiduksi - myös tietoverkossa?Tämä asettaa jo suuren kysymysmerkin tämän tapauksen ylle ja varsinkin se, että tapauksella on niin paljon yhtäläistä Oklahoman virastotaloon vuonna 1995 tehtyihin pommi-iskuihin jonka tekijäksi ilmoitettiin Timothy McVeigh. Kun oikeasti CIA oli pommien takana.

Ja jos nyt Norjan virastotalon pommi-iskua tarkastellaan tarkemmin niin on ensinnäkin varsin outoa, että isku ajoitetaan ajalle jolloin rakennuksessa ei ole juuri ollenkaan työntekijöitä.Eilen Alex Jones Show ohjelmaan soitti eräs Norjalainen silminnäkijä, jonka toimisto on kivenheiton päässä Oslon virastotalosta. Hän kertoi nähneensä virastotalon edustalla mustapukuisia miehiä häärimässä jotain pitkään päivää ennen tapahtunutta.http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=709&fb_ref=5_709&fb_source=home_multiline

Utöyan saaren verilöylyn hämärät yksityiskohdat32-vuotias Anders Behring Breivik saapui Utöyan saarelle ja esitti olevansa poliisi ja tulleensa tarkastamaan turvallisuustilanteen, mikä oli terroristi-iskusta johtuva rutiinitoimenpide.

Noin kello neljän aikaan saaren päärakennuksessa pidettiin nuorille pieni tiedotustilaisuus Oslossa tapahtuneesta iskusta. Nuorten kuunnellessa uutisia tapahtumista iskun tekijä odotti nuoria talon ulkopuolella.

- Tulkaa luokseni, minulla on tärkeää tieto, ei ole mitään vaaraa, eräs silminnäkijä kertoo miehen huutaneen.

Sitten alkoi ampuminen jonka aikana mies surmasi 92 ihmistä.

Ampuminen kesti yli puolitoista tuntia ja saarella olleet nuoret olivat soittaneet jo tunteja aiemmin useita kertoja hätäkeskukseen. Joten miten voi poliisilla kestää näin kauan tulla paikalle, ellei heitä estettäisi saapumasta ja tässä onkin tapauksen hämärä seikka. Siinä missä Yhdysvalloissa 11.9.2001 koko ilmapuolustus pidettiin alhaalla kokonaiset 48 minuuttia ja vasta sen jälkeen kun viimeinen suihkukone osui maaliinsa niin NORAD ilmapuolustusjärjestelmä kytkettiin taas päälle.Washington Postin mukaan Breivik on kristillinen fundamentalisti.

Äärioikeistolaiseksi kuvaillun Breivikin ihailun kohde Max Manus on II maailmansodan aikana toiminut norjalainen anti-natsi ja kansallissankari.

Breivikiä kuvaillaan myös anti-islamilaisia mielipiteitä esittäneeksi ja muslimeja vastustavaksi henkilöksi, joka olisi ollut "valkoisen al-Qaidan" jäsen.

Valkoinen al-Qaida on euraasialaisista henkilöistä koostuvaksi väitetty, muslimien al-Qaidan Euroopan osasto. Lisäksi on kerrottu Breivikin olleen vapaamuurari.

Yhdysvallat on jo jonkin aikaa valtamedian välityksellä tarjoillut ajatusta blondi-al-Qaidasta, joka olisi jonkinlainen hybridi eurooppalaisia terroristeja ja al-Qaidaa.

Tarkoitus lienee kytkeä hallituksenvastaiset mielialat ja muslimiterroristit yhteen valtaväestön mielessä?

Ammuskelijaksi epäillyllä Breivikillä oli aseenkantolupa Glock-pistooliin, kivääriin ja haulikkoon.Oslon keskustassa sattuneita räjähdyksiä taas oli paljon ilmoitettua enemmän.Ensimmäinen räjähdys tapahtui öljy ja energiaministeriössä.Toinen räjähdys tapahtui taas valtiotalossa.Kolmas räjähdys oli taas mahdollinen autopommi.

Ja kuten videokuvasta näkee teki pommi aikamoiset jäljet rakennuksiin.

lauantaina, heinäkuuta 23, 2011

Fukushiman ydinvoimala saatettiin räjäyttääFukushima Daiichi 1 ydinvoimalan räjähdys tallentui japanilaismiehen kuvaamalle videolle ja siitä näkee kuinka pienikokoinen sienipilvi kohoaa taivaalle.

Räjähdys tapahtui 12. maaliskuuta klo 15.36 paikallista aikaa.

Mitä todennäköisimmin CIA on käynyt laittamassa räjähteet Daiichi 1 reaktoriin ja laukaissut sen.

Kun taas Japanin maanjäristys & tsunami saatiin aikaan HAARP:lla. Mutta median kautta uskoteltiin, että tsunami oli syy ydinvoimalan reaktori 1:n räjähdykseen.

Täytyy myös muistaa, että siinä missä HAARP on bioase on myös ydinvoimalat sitä kanssa ja niiden räjäyttely.

Oslossa terrori-iskuryhmän harjoitus vain 48 tuntia ennen Norjan hallintorakennuksen pommi-iskuaJälleen saatiin taas yksi esimerkki kuinka false-flag terrori-isku ajoitettiin terrori-iskun ehkäisyharjoituksen yhteyteen. Kun vain 48 tuntia ennen Oslon hallintorakennuksen pommi-iskua Oslossa pidettiin pommiryhmän harjoitus/simulaatio.Yhdysvalloissa 11.9.2011 käytiin myös sotaharjoitusta ja simuloitiin terrori-isku world trade centeriin.Lontoossa 07.07.2005 simuloitiin juniin tehty pommi-isku ja samaan aikaan toteutettiin oikeat pommi-iskut lontoon metroon sekä linja-autoihin.Balilla, Indonesiassa tehtiin pommi-iskujoukkojen harjoitus 12. Lokakuuta 2002. Jolloin CIA
räjäytti suuren autopommin USA:n konsulaatin ja paikallisen yökerhon edustalla tappaen 202 ihmistä. Islamistien terroriryhmä ilmoitettiin iskujen tekijäksi.

Tarkempi syy Indonesian siviilien pommittamiseen oli se, että heidän hallituksensa ei suostunut lähtemään mukaan terrorismin vastaiseen sotaan.Norjan False-flag terrori-iskun motiivit

- Norja on tukenut palestiinan itsenäistymistä josta äänestetään YK:ssä

- Norja päätti olla osallistumatta Libyan pommitukseen ja päätti vetää joukkojaan pois NATO-operaatiosta

- Norja päätti jäädyttää 42 miljoonaa dollaria maksuja Kreikalle

Näistä omatoimista ratkaisuista ei angoamerikkalainen rikollinen maailmaneliitti (illuminati) ole hirveän ilahtunut ja tunnetusti tämän oligarkkien rosvojoukon tapana on aina kostaa ja pistää uuden maailmanjärjestyksen niskurointivaltiot ojennukseen.