http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

torstaina, tammikuuta 26, 2023

Sellakkaa pullassa

 


Kotisirkka jauheen sisältö. Syanidia 5,0 mg/kg, lyijyä 0,1 mg/kg

Tuossa kun vitsailin, että varmaan näiden EU-maihin määrättyihin kotisirkka jauheisiin lisätään syanidia, niin siellä se lukee niiden virallisessa tuote selosteessa, että syanidia on lisätty kotisirkka jauheeseen peräti 5,0 mg/kg sekä lyijyä 0,1 mg/kg. 


 Eli se syöjän henki ei lähde vielä ihan ensimmäisellä ruokailukerralla, vaan siihen tarvitaan muutama muukin ruokailukerta, ennenkö se syanidi alkaa vaikuttaa.

No kukas nämä myrkkysirkat tänne tilasi aina Vietnamista asti? 

Ursula von Leyen EU:n komission pääjohtaja.

Olemme sodassa näitä elitistejä vastaan nyt ja globalistit alkoivat nyt ampumaan kovilla. Heidän tavoitteenaan on saada vähennettyä koko maailman väestöstä 7,1 miljardia ihmistä mm. rokotteilla ja loput aiotaan tuhota myrkytetyllä ruoalla.Mutta laitetaas vielä tänne, jotta idioottikin tajuaa mistä on kyse. Että mitä se syanidi on.

Syanidit ovat vetysyanidin eli syaanivetyhapon (HCN) suoloja, joissa on syanidi-ioni CN. Syaani-ioni (C≡N) koostuu kolmoissidoksella yhteen liittyneistä hiili- ja typpiatomeista. CN--ioni on voimakas emäs, jonka vapauttamiseen suoloista myrkyllisenä vetysyanidina riittää heikkokin happo, kuten hiilihappo.

Syanideista tavallisimmat ovat kalium- ja natriumsyanidi. Alkali- ja maa-alkalimetallien syanideja lukuun ottamatta kaikki metallisyanidit hajoavat kuumennettaessa alkuaineiksi. Jalojen metallien syanidien hajaantuessa vapautuu erittäin myrkyllistä disyaania (CN)2.

Isosyanidit (HNC) muistuttavat kemiallisilta ominaisuuksiltaan syanidia. Liukoiset syanidit ovat myrkyllisiä.

Orgaanisena funktionaalisena ryhmänä -CN käyttäytyy eri tavalla, ja siksi sen hiileen sitoutunutta muotoa kutsutaan nitriiliksi. Se ei ole myrkyllinen, jos se ei pääse irtoamaan molekyylistä. Esimerkiksi nitriilikumi sisältää nitriiliryhmiä.

Syanidia (yleensä NaCN) käytetään muun muassa teräksen karkaisussa, väriaineteollisuudessa, metallien pintakäsittelyssä, sekä kaivosteollisuudessa. Suomessa sitä käytetään muun muassa Suurikuusikon kultakaivoksessa.[1]

Sana ”syanidi” on otettu ”ferrosyanidista”, joka puolestaan keksittiin tarkoittamaan ”sinistä ainetta, jossa on rautaa”. Ferrosyanidit löydettiin alun perin preussinsinisestä väriaineesta. Kreikan κυανός (kyanós) = (tumman)sininen.


Myrkyllisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hemin rakenne. Fe2+ sijaitsee molekyylin keskellä

Liukoiset, syanidi-ioneja vapauttavat syanidit ovat myrkyllisiä ihmiselle. 300 mg/m3 syaanivetyä ilmassa tappaa ihmisen kymmenessä minuutissa. 3 500 ppm (noin 3 200 mg/m3) tappaa minuutissa. Yhdysvalloissa käytetyissä kaasukammioissa pitoisuus oli noin 7 500 ppm[7].

Vapaat syanidi-ionit ovat myrkyllisiä eläinsoluille. Niiden myrkyllisyys perustuu solujen mitokondrioiden matriiseissa membraanin pinnalla olevien protonipumppujen inhiboimiseen, jolloin solujen energiametaboliaa ylläpitävä oksidatiivinen fosforylaatio estyy. Soluhengityksen estyttyä solu ei saa happea ja kuolee. Soluhengitys perustuu mitokondrioiden sytokromi-c-oksidaasi-entsyymiin: sytokromi c:n hemiosan rauta-atomin hapetustila voi muuttua Fe2+  Fe3+. Syanidi-ioni sitoutuu tiukasti kolmiarvoiseen hemirautaan (3CN- + Fe3+ Fe(CN)3) estäen näin sytokromia palautumasta pelkistyneeseen Fe2+ muotoon. Soluhengitys pysähtyy, mikä puolestaan johtaa solun aerobisen ATP-tuotannon loppumiseen. Näiden myrkytysten antidootteina käytetään B12-vitamiinia muodostavaa hydroksikobalamiinia, syanidin normaalia eliminoitumisreittiä tehostavaa natriumtiosulfaattia, sekä amyylinitriittiä ja natriumnitriittiä, jotka vaikuttavat tuottamalla syanidia sitovaa methemoglobiinia.[8]

Suurimmalle osalle kalalajeista alin tappava pitoisuus on 0,03–0,5 mg/l. Syanidi vaikuttaa myös kalojen lisääntymiskäyttäytymiseen.

Ligandina (sitoutuneena) syanidi ei ole välttämättä myrkyllinen. Esimerkiksi preussinsininen (Fe4[Fe(CN)6]3 ) on myrkytön, ja sitä käytetään talliumin ja radioaktiivisen cesiumin vastamyrkkynä. Ferrosyanidi ([Fe(CN)6]3-) on aineosana lisäaineissa E535 (natriumferrosyanidi), E536 (kaliumferrosyanidi) ja E538 (kalsiumferrosyanidi), joita käytetään paakkuuntumisenestoaineena suolassa.

Käyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaivosteollisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syanidin avulla kulta ja hopea voidaan erottaa malmista. Prosessissa malmirikasteeseen sekoitetaan syanidia, noin kaksi kiloa NaCN malmitonnia kohden. Vahvasti emäksisessä natriumsyanidiliuoksessa (NaCN) kulta hapettuu ja muodostaa kompleksianionin disyanoauraatti(I), kun liuoksessa on mukana happea.[9]

2 Au + 4 NaCN + ½ O2 + H2O → 2 Na[Au(CN)2] + 2 NaOH
  • Vähemmän jalona metallina hopea esiintyy usein sulfidina, jolloin happea, O2 ei tarvita. Tällöin syntyy myös kompleksinen anioni, joka on nimeltään disyanoargentaatti(I)-ioni:
Ag2S + 4 NaCN → 2 Na[Ag(CN)2] + Na2S

Seos pidetään emäksisenä (pH noin 10) lisäämällä poltettua kalkkia, CaO. Emäksisyys estää myrkyllisen HCN-kaasun vapautumisen. Disyanoauraatti(I)-ioneja sisältävä liuos erotetaan kiviaineksesta ja muusta sakasta suodattamalla. Sen jälkeen disyanoauraatti(I)-ionit adsorboidaan liuoksesta (noin 80–90 %) aktiivihiilen pintaan, josta ne taas irrotetaan kuumentamalla korkeassa paineessa. Tällä tavoin saatu väkevä Au(CN)2¯-liuos johdetaan elektrolyysikennoon, jossa Au(I)-ionit pelkistyvät metalliseksi kullaksi ja josta syanidiliuos otetaan talteen uudelleen käytettäväksi.

Au(CN)2¯ + e¯ → Au + 2 CN¯

Elektrolyysissä käytetään ohuita teräsverkkoelektrodeja, joiden pintaan kulta saostuu. Teräs erotetaan kullasta kuumentamalla ja hapettamalla. Tällöin myös muut epäpuhtaudet hapettuvat. Näin saadussa kultametalliseoksessa on kuitenkin vielä mukana epäpuhtautena ainakin hopeaa.

Elektrolyysin sijaan kullan pelkistämiseen syanidiyhdisteestä voidaan käyttää myös metallista sinkkiä:

2 Au(CN)2¯ + Zn → 2 Au + Zn(CN)4¯

 

Ympäristö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syanidin käyttäytymistä ympäristöön joutuessaan ei täysin tunneta, sillä se riippuu muun muassa maan happamuudesta. Kaivosteollisuudessa syanidi voidaan pitää prosessin aikana haihtumattomassa muodossa emäksisyyden avulla. Esimerkiksi suoympäristön happamuus taas voi jouduttaa hajoamista.

Kaivosteollisuudessa syanidi pyritään metallin erottamisen jälkeen ”tuhoamaan” toisilla kemikaaleilla. Esimerkiksi Suurikuusikossa vaihtoehtoina on esitetty ns. Inco-menetelmää, jossa käytetään rikkidioksidia, sekä Caro’s acid -menetelmää, jossa käytetään rikkihapon ja vetyperoksidin seosta. Rikastushiekka-altaaseen päätyy silti osa syanidista.

Syanidi on erittäin reaktiivinen aine ja muodostaa helposti yhdisteitä eri aineiden, muun muassa metallien kanssa. Syanidin reaktiivisuus vaikeuttaa ympäristövaikutusten arviointia, sillä kaivosten ympäristössä on runsaasti erilaisia mineraaleja, joiden kanssa ympäristöön joutunut syanidi voi reagoida muodostaen eri tavoin käyttäytyviä yhdisteitä. Suurikuusikossa on analysoitu muun muassa seuraavia mineraaleja: alumiiniantimoniarseenielohopeafosforikadmiumkaliumkalsiumkobolttikromilyijymagnesiummolybdeeninatriumnikkelirautarikkisinkki ja titaani.

NaCN hajoaa nopeammin vetysyanidiksi happamassa ympäristössä. Metallisyanidien hajoaminen vaihtelee metallikohtaisesti. Esimerkiksi sinkki muodostaa syanidin kanssa heikon yhdisteen, mutta rauta vahvan. Nikkeli ja kupari muodostavat syanidin kanssa keskivahvan yhdisteen.

Syanidimääriä tutkittaessa teollisuudessa olisi otettava huomioon kolme eri luokkaa:

  • vapaa syanidi
  • heikkoon happoon liukeneva eli WAD
  • kokonaissyanidi

Syanidin aiheuttamia suuronnettomuuksia on tapahtunut esimerkiksi rikastushiekka-altaan padon pettäessä (Baia-Maren kultakaivos, Tisza-joki, Romania vuonna 2000). Muita onnettomuuksia on tapahtunut Nevadan kultakaivoksessa 1997, Omain kultakaivoksessa Guyanassa 1995, Homestake-kaivoksessa Etelä-Dakotassa 1998 sekä Kumtorin kaivoksessa Kirgisistanissa vuonna 1998.

 

 

sunnuntaina, tammikuuta 22, 2023

Teemu Vehkala Show #79 - Eutanasian normalisointi kampanja alkoi

Tiesitkö, että EU määrää 24.1.2023 pakkolain heinäsirkkojen ja matojauheen lisäämiseksi elintarvikkeisiin

 


Kun tämä Sveitsin talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwab sanoi pari vuotta sitten sen Sinä tulet syömään ötököitä (You Will eat the bugs). Niin nyt alkaa selviämään, että mistä tässä on kyse.

EU on määrännyt nyt pakkolain, joka tulee voimaan 24.1.2023 Jonka määräyksen jälkeen ruokateollisuuden on lisättävä mm. jauhoihin sekä leipiin vietnamilaista toukka ja heinäsirkkarouhetta.

Toukkarouhetta lisätää pastapohjaisiin tuotteisiin, kastikkeisiin, perunajalosteisiin, pähkinöihin, keittoihin, maissipohjaisiin välipaloihin, olueen, suklaamakeisiin, raakalihojen sekaan.


EU:n komission pääjohtaja Ursula von Leyen pääomistajana Vietnamin sirkkatehtaasssa

Kansalainen Mauri JoHirvonen oli tehnyt loistavaa työtä selvittäessään, että kenen taskuun menee voitot tämän vietnamilaisen sirkkatehtaan voitoista, niin Ursula von Leyen EU:n komission pääjohtajahan se siellä löytyy.

Sama täti, joka juuri muutama kuukausi sitten tilasi koko EU:n väestölle koronarokotteet.

Täytyyhän nyt Ursulan EU:n kansanmurhalla rikastua.


Laitoin jo kansanedustaja Ano Turtiaiselle viestiä Facebookissa, että voisiko hän tulevalla eduskunnan kyselytunnilla kysyä, että miksi EU on määrännyt pakkolain heinäsirkka ja toukkajauheen lisäämiseksi ruokien sekaan ? 

Pääministeri Sanna Marinin tähän kysymykseen olisi kuitenkin pakko siellä vastata.

Euroopan unionia tuskin on seurannut mikään ruokakriisi, että se tekosyy ei käy syyksi. Mutta jos katsomme mitä nämä globalistit ovat halunneet tämän viimeisen 3 vuoden ajan. Rokotuttaa liikaväestöä mullan alle, niin nyt tällä 24.1.2023 voimaan tulevalla pakkolailla todennäkäöisesti he tavoittelevat vielä EU-maiden väestön myrkyttämistä elintarvikkeilla.

Kuulemma tämä heinäsirkka tulee jauheena olemaan tuoteselosteessa ilmaistuna nimellä Acheta domesticus.


Mikä on globalistien motiivi tämän heinäsirkka ja toukkasekoilun takana ? 

Jos nyt kerta noi tutut ja turvalliset koronarokotteetkin sisälsivät sen myrkyllisen grafeenioksidi yllätyksen. Niin mitähän vielä nämä heinäsirkka ja toukkaseokset sisältävät noiden lisäksi, kun ei siinä voisi olla mitään järkeä, että nämä myrkyttäjät haluaisivat syöttää pelkästään meille heinäsirkkoja sekä toukkia jauheena.

Kun he tavoittelevat sitä 500 miljoonan loppuväestöä ja tämä liikaväestö 7,1 miljardia täytyisi harventaa ensin pois. Niin olisihan se tehokas keino pistää vähän syanidia jauhosäkkeihin ja esittää, että ei me tänne mitään myrkkyjä laitettu, kun vaan pelkkä EU:n pakkolaki heinäsirkoista ja toukkajauheista.

Aivan kuten nämäkin myrkylliset koronarokotteet päästiin tutkimaan monien asiantuntijoiden toimesta ja sieltä löydettiin grafeenioksidi myrkyt seasta.

Sitten eivät enää voineet olla hiljaa ruumishuoneiden työntekijät sekä ruumiinavaajat.

CricketOneCo Ltd on tämä yksityinen heinäsirkka firma, josta näitä ötököitä tänne EU-maihin kohta tuolla pakkolailla tuodaan. Se on perustettu vuonna 2017.

Firmalla on 30 työntekijää tällä hetkellä ja 1 kanadalainen Entomo Farms niminen kilpaileva yhtiö.


Kuka määräsi ötököitä pakkolaikka EU-maihin ? 

Tähän kysymykseen kun ei Pääministeri Sanna Marin varmasti edes eduskunnan kyselytunnilla uskalla vastata, että kuka määräsi EU-maihin pakkolailla 24.1.2023 päivästä lähtien ötököitä elintarvikkeisiin ? 

Määräyksen on silloin täytynyt tulla aika korkealta ja vieläkin korkeammalta, missä vaikuttaa Euroopan Unionin johto.

EU:n komissio kun ottaa vaan näitä käskyjä vastaan mm. Bilderberg-ryhmältä, Trilateraaliselta Komissiolta, 300 miehen komitealta tai Rooman Klubilta.

Näissä salaseuroissa tätä maailman väestön depopulaatiohanketta käsitellään jatkuvasti. Joten helppoa on tämä asia silloin selvittää, että mistäkö on käsky ja määräys silloin tullut ? Alex Jones on USA:ssa puhunut jo vuosia tästä vaiheesta, jolloin maailman globalistieliitti aloittaa elintarvikkeiden ja jopa myös vesilaitosten myrkyttämisen. 


Jos mediaa on seurannut viime vuosien aikana, niin PORI ENERGIA mm. kirjoitti näistä heinäsirkoista äskettäin oikein positiivisessa valossa. Heidän mukaansa heinäsirkat ovat oikein positiivinen proteiinirikas ravinnon lähde ja kyseisessä artikkelissa nimenomaan peräänkuulutettiin, kuinka jauhetun sirkan voi jauhaa sekaan vaikka leipään.


Ja vielä tähän perään aito linkki (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0005&qid=1674301100318) tästä heinäsirkka ja toukkauudistuksesta, ettei kyseessä todellakaan ole mikään salaliittoihin hurahtaneiden huru-ukkojen päähänpisto, vaan kyllä noilla kansanmurhaajilla on nyt ihan "kovat piipussa" ja nyt on määrä myrkyttää ne EU-maiden kansalaisten ruokaketjut.

Toki kuitenkin kun olen myös perehtynyt näiden globalistit paskiaisten väestönharvennus agendaan, niin tiedän, että kuinka heillä on seuraavana näyteltynä kriisinä tarkoitus vielä pistää käytäntöön ns. ruokakriisi, jolla varmasti sitten tämä heinäsirkkojen ja toukkien lisääminen EU-maiden jauhoihin pakkolakina tullaan vielä perustelemaan EU-maiden kansalaisille.

Tuore Uuden-Seelannin pääministeri julisti, että he aikovat tulevana vuonna jahdata rokottamattomia kansalaisia

Australian tuore pääministeri Anthony Albanese, joka valittiin juuri äske eronneen Jacinda Ardernin tilalle, julisti tuoreessa puheessaan, kuinka tänä vuonna he aikovat lähteä hallituksen toimesta jahtaamaan rokottamattomia kansalaisiaan (Chasing up people, who haven't come for get the vaccination).

Lisäksi hän sanoi, että kuinka Uudessa-Seelannissa olisi vielä joitain rokottamattomia ihmisiä, joita heidän täytyisi vielä erityisesti jahdata hallituksen toimesta.

Vaikuttaa vähän siltä, että Uuden-Seelannin hallinto haluaisi jahdata nyt maansa rokottamattomia toisinajattelijoita ja saada heidät myrkkypiikeille.


lauantaina, tammikuuta 21, 2023

Sotakiihkoilu saa yhä sairaampia piireitä Ukrainan sodan kiihkoilijoiden puolella


Teksti: Teemu Vehkala

Tämä käynnissä oleva Ukrainan ja Venäjän välinen sota on saanut monissa suomalaisissa sota-asiantuntijoissa esiin paljon sotakiihkomaisia puolia, joita ihan suomalaiset professorit ovat uskaltaneet nimittää sotapsykoosiksi.

Tällaiset sotakiihkoilun tunteet näytetään sitten erityisesti sallivan, jos olet ammatiltasi politiikantutkija tai Suomen ulkopoliittisen instituutin johtaja.

1939 nämä silloisessa Suomessa vaikuttaneet sotahullut alkoivat lopulta vaatimaan suursuomea, jolla vaadittiin natsisaksan ja Suomen armeijan hyökkäystä aina Moskovaan asti, jonka olisivat sitten vallanneet Suomelle suursuomeksi. 

Mutta ei tullut suursuomea, vaan meni näillä silloisilla suursuomen luojilla maine sekä kunnia.

Nyt tämä Ukrainan sodalla kiihkoilu Venäjää vastaan on jälleen saamassa yhtä hulluja piirteitä, kun kohta YLE ja Helsingin-Sanomat häviävät Ukrainan sodan. Niin se saa sitten nämä samat sotakiihkoilijat vaatimaan jälleen uutta suursuomea, kun Saksan armeija alkaa kasaamaan uutta armeijaansa.


Mikä on tämän Ukrainan ja Venäjän välisen sodan takana ? 

Olen itse pyrkinyt pysymään Ukrainan sodan suhteen neutraalina, koska en kannata Venäjän sotatoimia, mutta en myöskään liputa Ukrainan puolesta, koska tiedän täysin millainen nukke tämä Zelenskyi siellä on, joka on pelkkä Ihor Kolomoinsky nimisen origarkkin rahoittaman sätkynukkepresssa.

Kolomoinskya kiinnostaa Ukrainassa vain sen valtion varat, jotka hän ryöstää yksin yhtiöilleen pilkkahinnalla.

Olen paljon viime vuosina miettinyt, että mikä tulee lopulta johtamaan siihen Saksan EU liittovaltioon. Sillä senkin syntyminen todennäköisesti eskaloituu jonkun ennaltasuunnitellun EU-kriisin ympärille.

Kun eivät nämä EU:n takana olevat globalisti pankkiirit ole mitään tyhmiä. 

Kyllä he tietävät aina keinotekoisesti luotujen sotien sekä kriisien arvon, jota he aina lopulta hyödyntävät fasistisen maailmanjärjestyksen työkalunaan tuhota kaikki itsenäiset valtiot.

Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti näin ollen on lännen tiedustelupalveluiden CIA operaatio, joka aloitettiin jo vuonna 2014. Nämä operaatiot saivat lopulta siellä aikaiseksi sen sisällissodan vuonna 2014 ja Maidanin aukion joukkomurha toteutettiin myös CIA:;n toimesta, joka koulutti nämä Maidanin aukion tarkka-ampujat, jotka koulutti Puolalainen NATO-kenraali.

Mutta lehdissä taas väitettiin, että nämä tarkka-ampujat olivatkin silloisen Ukrainan Presidentti Vikotr Janukovitsin joukkoja. Mutta se olikin CIA:n vallankaappausoperaatio, jossa Janukovits lavastettiin kansalaistensa joukkomurhan järjestämisestä Maidanin aukiolla.

Näin saatiin aikaiseksi tuo Ukrainan vallankaappaus 2014 alkuvuodesta ja kaikki lähti alulle vain siitä, koska silloinen Janukovitsin johtama Ukraina ei hyväksynyt silloista EU:n ja Ukrainan välistä assosiaatiosopimusta.


Mitä nämä globalistit oikein aikovat Ukrainan suhteen ? 

Ukraina on määrä pilkkoa osiin tämän sodan jälkeen ja Blackrock sijoitusyhtiö on jo ostanut Ukrainasta monia yhtiöitä.

Digitaalinen ID hanke on määrä laittaa alulle hyvin nopeasti juuri Ukrainassa.

USA:n senaattori Lindsey Graham taas totesi äskettäin, kuinka on hienoa kuinka Ukraina taistelee Venäjää vastaan viimeiseen ukrainalaiseen asti amerikkalaisella rahalla.

Ukrainan Presidentti Zelenskyi allekirjoitti jo Blackrockin kanssa sopimuksia Ukrainan jälleenrakennushankkeista.


Eteneekö Ukrainan sota vielä Valko-Venäjää pidemmälle ? 

Kun tätä Ukrainan sotaa on seurannut puolueettomasta näkökulmasta, niin selvästi näkee, kuinka tämän koko sodan käsikirjoitus on ollut CIA:lla.

Siellä he näkevät jo seuraavan siirron, joka todennäköisesti kuljettaa vielä tämän konfliktin Valko-Venäjälle asti. Sitten siihen saadaan vielä mukaan Puola. Mutta lopulta ne tankit saattavat vielä päätyä aina Berliiniin asti.

Joten jos näin vielä käy, niin tämäkin on osa CIA:n kässäriä EU:n hajoamisesta, joka todennäköisesti sitten johonkin sotilaalliseen konfliktiin lopulta hajoaa.

Kun taas tämä Sveitsin talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwabin paljon mainostama THE GREAT RESET taas selvästi on joku hanke, jolla halutaan myydä pelastus ihmisille, kun globaali talouskriisi on ensin tuhonnut Euroopan unionin pankkeineen päivineen.

Tämähän olisi aika nerokas juoni varsinkin sen digitaalisen ID:n käyttöönottamiseksi, kun nämä konnat ensin tuhoaisivat koko EU:n talouden.


Käsittääkseni tähän ID-hankkeeseen on tehty joku vuoteen 2030 tähtäävä deadline. Ikään kuin kaiken fyysisen rahan tulisi poistua siihen mennessä.

Tästähän on myös selvästi sisäpiirin tietoa ex Pääministeri Alexander Stubbilla, joka tästä deadlinesta huuteli aina Twitter seinällään.

Tämä sitten tulisi johtamaan lopulta 2030 vuoteen mennessä siihen Kiinan malliseen sosiaaliseen pisteytykseen, jossa kansalaiset pisteytetään käytöksen mukaan.

Hurjinhan skenaario siinä on se, että lopulta ihmiset pisteytettäisiin niihin johtajiin ja orjiin.

Toisaalta kyllähän nytkin näin on tehty, mutta tämä väestöjaottelu näkyy vielä tänäänkin ammattien välisissä palkkaeroissa. Kun ei siellä mitkään roskakuskit ala kapinoimaan, että me halutaankin kymppitonni kuussa näistä samoista hommista, tai mennään lakkoon. Kun kyllä pienipalkkainen duunari pysyy kyykyssä ilmankin. 


Koko tämä kapitalistinen ja EU:n marxistinen paska on rakennettu vain niin nerokkaasti, ettei se työtä tekevä ihmisorja koskaan älyä heidän todellista arvoaan.

Ne kun eivät vieläkään ymmärrä miten tuottavaa bisnestä on tämä orjakauppabisnes nimeltä palkkatyö, kun se on vielä hyvin huippuunsa kilpailutettua bisnestä.

Siinä ihmiskaupassa kuitenkin suurimmat voitot saa aina peruspankkien ylempänä toimivat keskuspankit ja Blackrock on näiden ihmiskauppiaiden sijoitusyhtiö numero yksi, jolla on omistuksia useista maailmalla toimivista firmoista.

 perjantaina, tammikuuta 20, 2023

Maria Veitola lähetettiin maalittamaan Suomen toisinajattelijat


Katsoin eilen MTV3:n Katsomosta tämän Maria Veitolan kohusarjan Veitola.doc, jossa hän haastattelee ihmisiä, jotka eivät edusta taviksia.

Ohjelmassa nähtiin jo sensusoimaton kohtaus, jossa kovien huumeiden käyttäjä rännitti huumeita. 

Mutta nyt ohjelman viimeisessä jaksossa oli vuoro maalittaa salaliittoihin uskovat ihmiset.

Minuahan tämän ohjelman ohjaaja lähestyi n. puoli vuotta sitten ja kysyi, että haluaisinko tulla ohjelmaan mukaan vieraaksi ja siinä vaiheessa kun kuulin, että Maria Veitola on juontaja, niin tajusin kääntyä pois. Koska tiesin suoraan, että mikä tämän Veitolan asennemaailma olisi meitä toisinajattelijoita kohtaan.

Halveksuva ja asennevammainen.

Mutta sitten kuulin jo somesta, kuinka tämä Sofia Keitaanranta suostui ohjelmaan sekä lääkäri Mikael Kivivuori.

Tavallaan jo tuossa vaiheessa tiesin, että minkälaisen törkeän maalituksen kohteiksi he sittten joutuisivat, kun tämä ohjelma tulisi ulos telkkarista.

ja nyt sitten jo nähtiin, että mihin tämä johti, kun somessa alkoivat sitten ihan omat joukot lynkkaamaan joukolla näitä ohjelmaan osallistuneita. 

Eräskin nainen kirjoitti Facebook seinälleen näin: Maria Veitola vei salaliittolampaita 6-0.

Mutta mennään nyt hieman tämän ohjelman kulisseihin.


Kyseisen ohjelman ohjaaja Sami Kieksi ohjasi vuosi sitten dokumenttielokuvan seksuaalisesta ahdistelusta syytetystä Peter Nygårdista.

Katsoinkin siitä muutaman jakson ja huomasin jo alusta saakka, että kuinka neutraali sävy siinä oli.

Kieksi myös itse sanoi tuolloin Iltasanomille, kuinka haluaisi tuoda esiin Nygårdin kolikon toiset puolet ja otti vielä kantaa toteamalla, että tekeekö se meistä parempia ihmisiä, että seivästämme yhden ihmisen tikun nokkaan ? Oppiiko maailma siitä mitään.

No nyt seivästettiin muutama salaliittoteoreetikko kepin nokkaan.

Mutta toi pelihän menee media ja elokuva-alalla niin, että tarvitsee vain seurata näiden ohjelmien rahoittajia ja kun MTV3 on kyseessä, niin Ruotsalainen Illuminati suku Bonnier on sen pääomistaja.

Sieltä tulee ne poliittiset intressit hyökätä Suomen toisinajattelijoiden kimppuun tällaisella sarjalla ja maalittaa heitä näin törkeästi, joka ei käsitä mitään asiallisen dokumenttielokuvan tunnusmerkkejä.

Mutta kun tällaisiin projekteihin joku suostuu mukaan, niin siitä seuraa automaattisesti uraa vastineeksi elokuva-alalla. Näin se homma tuossa maailmassa toimii.

Eihän nämä maailman rikkaimmat elitistisuvut pidä siitä, että heitä mollataan viikosta toiseen näiden tutkivien toimittajien sekä toisinajattelijoiden toimesta, jotka vielä ovat onnistuneet kaivamaan heidän lukuisia rikoksiaan julki. Kyllä he välillä haluavat laittaa omat joukkonsa halveksimaan ja puremaan näitä kanssa toisinpäin. Mutta yleensä vielä mitä suurempi vastustus sinulla on, niin sitä suuremman voiman hyökkäyksen kohteeksi joudut näissä piireissä. Alex Jones ja David Icke ovat hyviä esimerkkejä tässä, kuinka kummatkin on jo ehditty heittää pois kokonaan Youtubesta, koska puhuvat liikaa "varallisia" totuuksia, jotka taas Youtube on leimannut vaaralliseksi vihapuheeksi.

Keitäs se heidän puhe on sitten niin paljon vihastuttanut ? No tätä salaista maailmaneliittiä tietenkin. He ovat raivona siitä, kuinka nämä heidän rikoksensa mm. maailman väestön vähentämiseksi leviää nyt jatkuvasti pitkin internettiä ja saa yhä enemmän ihmisiä joukkoina näitä rikkaita fossiileja vastaan. 

Joten ilmankos näiden pankkiirien paniikki vain kasvaa entisestään, kun Uuden Maailmanjärjestyksen kello käy koko ajan heitä vastaan ja nämä konnat joutuvat jo miettimään mahdollisia pakopaikkojaan mm. Uuteen-Seelantiin bunkkereihinsa, jos paska viimein lentää sinne tuulettimeen ja ihmisjoukot lähtevät joukoin heidän peräänsä.

Mutta tällainen Suomen toisinajattelijoiden maalittamissuunnitelma ei ole tullut ohjaaja Sami Kieksin tai juontaja Maria Veitolan ideasta.

Vaan kyllä siihen on tarvittu jo Mediapoolin kaltaisia tahoja, joiden rahoittajat pyörivät näissä samoissa pöydissä, joista syydetään myös MTV3 kanavalle rahoitusta.

Ja näissä pöydissä kyllä tiedetään, että miten paljon tällaisilla maalitusdokkareilla saadaan pahaa aikaiseksi, kun sen seurauksena saadaan aina salaliittopiirien ihmiset vähäksi aikaa kivittämään näitä omia rivejään, koska uskaltautuivat televisioon maalitettaviksi.

Siinä suhteessa myös tuo vanha sanonta "huipulla tuulee" pitää täysin aina paikkansa ja siinä maailmassa kyyti on aina kylmää totuudenpuhujille, joiden sanoman tämä suuren rahan media vääristelee jokainen kerta keinolla millä hyvänsä.


Milloin voisimme lopettaa maalitusjournalismin ja siirtyä vapaaseen tiedon välitykseen ?

Aivan kuten USA:n Presidentti John F. Kennedy sanoi vähän ennen salamurhaansa, kuinka petoksen maailmassa tarvitaan salaliittoja, koska muuten se maailma ei kestä pysyä kasassa.

Ja jos katsomme tätä nykyistä korporaatiomediaa suurine rahakasoineen, niin tämä Suomenkin Mediapooli keskittyy vain ja ainostaan rahan vallan etujen ajamiseen, jolle taas nämä itsenäiset journalistit kuten Youtubettaja-toimittajat, vapaat toimittajat edustavat suurta poliittista uhkaa, koska heitä ei voi sensuroida heidän omilta alustoiltaan.

Tämän vuoksi sitten tämä korruptoitu valtamedia syyttää taas näitä itsenäisiä toimittajia valeuutisten levittäjiksi, vaikka asia on juurikin päinvastoin. Kun nämä korporaatiomediat syöstävät pelkkää CIA:n propagandaa jokaiseen mediaeetteriin, jota pyöritetään maailmanlaajuisesti tällä samalla CIA:n likaisella lahjusrahalla.

Lisäksi huomaa tämän jatkuvan halveksunnan valtamedian taholta toisinajattelijoita kohtaan, joita he taas puolestaan vielä syyttävät salaliittojen levittämisestä.

Eli siitä salaliittoon uskomisesta tehdään edelleen mediassa tällainen julkinen paheksunnan aihe, jota valtamedia laitetaan vuodesta toiseen paheksumaan suureen ääneen. YLE mm. tässä vähän aikaa sitten oikein kehotti yhdessä artikkelissaan salaliittoteoreetikkoja häpeämään.

Mutta jos salaliitot paljastuisivat maailmalle, niin silloinhan nämä salaliittoteoreetikot julistettaisiin vähintäänkin kansallissankareiksi, koska sellaisia he todellisuudessa ovat. Mutta tämä maailman rikkain valtaeliitti pelkää heitä sekä halveksuu heitä minkä ehtii ja sen asennemaailman näkee myös näistä maalitusdokkareista läpi.

Suorat lähetykset ovat kuitenkin aina vieraan kannalta parempia, koska silloin voit siinä hetkessä mm. puolustaa itseäsi, jos nämä sinua halveksivat toimittajat alkavat vittuilemaan sinulle päin naamaa. Mutta taas näissä leikatuissa dokumenttisarjoissa ei enää tätä mahdollisuutta sinulle anneta, vaan silloin tämä sisältö leikataan yleensä niin päin, että halutaan vieras saada näyttämään mahdollisimman epäuskottavalta ja annetaan ikään kuin kysymyksienkin puolelta puhua vieraan itsensä pussiin.

Vähän niin kuin tämä Maria Veitola tuossa ivasi erästäkin vierastaan tyyliin kysymällä, että "Miksi sinä levität valeuutisia". Ensinnäkin asiallinen toimittaja olisi vielä perustellut, että miksi ne ovat valeuutisia. Mutta tähän ei enää Veitola pystynyt, koska hänellä ei älykkyys riitä enää siihen. Myös näillä internetin somen faktantarkistajilla on yhtä alhainen älykkyysosamäärä.


Päivän kevennys

 


torstaina, tammikuuta 19, 2023

Teemu Vehkala Show #78 - Davosin kokous jatkuu

Sveitsin Talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwab kieltäytyi haastattelusta, koska toimittaja oli tutkiva journalisti

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern eroaa virastaan


Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on antanut eropyyntönsä.

Hän tuli julkisuuteen viimeisen 3 vuoden aikana kovana kurittajana, kun Uuden-Seelannin kansalaisia alettiin alistamaan hyvin julman poliisivaltiomaisilla keinoilla koronarajoitusten aikana. 


Uudessa-Seelannissa mm. poliisin voimankäyttö koronarajoituksia mielenosoittavia kansalaisiaan kohtaan oli paljon kovempaa, kuin mitä britanniassa käytettiin, koska Uusi-Seelanti oli tämän Uuden Maailmanjärjestyksen koronafasismin pilottimaa Australian ohella.

Tämän vuoksi tämän koronafasisti kurittaja Jacinda Ardernin ero oli odotettavissa ja oli oikein. Sillä kyllä tällaisilla ihmisoikeuksien polkemisilla menee luottamut päättäjiin aina maan pääministeriä myöten.

Lähde: Iltasanomat

keskiviikkona, tammikuuta 18, 2023

Prostituution kysyntä räjähti Davosin talousfoorumin kokouksen seurauksena


MailOnline lehti kertoo kuinka Sveitsin, Davosissa prostituution kysyntä räjähti heti Davosin talousfoorumin kokouksen alla.

Nyt näitä VIP tason luksushuoria on nähty menevän juuri näihin hotelleihin, joissa Davosin talouseliitti kokoustaa.

Escort naisia tilattiin juurikin samaan hotelliin, jossa nämä Davosin konnat kokoustavat, jonka kokoukset alkoivat maanantaina 16. tammikuuta.


Eräs näistä seksityöntekijöistä esiintyi omalla nimellään (Liana) ja antoi haastattelun MailOnline -lehdelle. Hän kertoi valinneensa asunsa bisnes look tyyliseksi.

Hän kertoo veloittavansa yhdestä kerrasta 700 euroa (puoli tuntia) ja tunnilta 2300 euroa sis. koko yön ja matkakulut.

Liana kuitenkin ei halua kertoa, että keitä Davosin talousfoorumilaisia hänen asiakkainaan on käynyt. Ne tiedot hän pitää yksityisenä asianaan.

Times lehden mukaan Davosissa työskentelee nyt talousfoorumin ajan n. 100 prostituoitua.


Tämä kalliiden prostituoitujen käyttö kuvastaa hyvin paljon tuollaisten onnettomien Davosin talousfoorumin kokoukseen osallistuneiden miljonääri luuserien elämää, jotka eivät saa naisia elämäänsä kuin vain ostamalla.

Mutta ihan juuri samanlaiset luuserit myös pyörittää tätä paritusbisnestä ja ihmiskauppaa maailmalla. Heidän voittoisa bisnes kun perustuu tuohon, joka on taas toisen kärsimys.

Mutta eipä nuo kokoustajat näitä luksushuoria itse maksa, vaan Davosin talousfoorumi hoitaa ne näille osallistujilleen ja toimittaa VIP huorat heidän hotellihuoneisiinsa. 

Sinnekin saattaa olla vielä asennettuna ne piilokamerat hotellihuoneen seinään, jolla taas Davosin talousfoorumi voisi päästä vielä kiristämään mahdollisesti jäseniään, kun asioinnit luksushuorien kanssa päätyvät salaisille videonauhoille ja näillä videonauhoilla on usein käyttöä mm. Sveitsiläisen BIS-pankin holveissa.

Ne on varsin tehokkaita videonauhoja siinä vaiheessa, jos vaikka jonkun maan Pääministeri ei tottele WEF:n käskyjä.

Lähde: MailOnline