http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

torstaina, marraskuuta 08, 2018

Suomen poliisi haluaa päästä käsiksi arkaluontoisin potilastietoihin


Suomen sisäministeriö valmistelee parhaillaan lakimuutosta, joka sallisi poliisien urkkia arkaluontoisia potilasasiakirjoja.

Sen tarkoituksena olisi tunnistaa sisäministeriön mukaan "mielenterveyspotilaita", jotka suunnittelevat vakavia rikoksia.

Vielä tällä hetkellä poliisit eivät pääse käsiksi näihin arkaluontoisiin potilastietoihin, koska ne kuuluvat jokaisen Suomen kansalaisen potilasturvaan.

Sisäministeriön tekemän luonnoksen mukaan työturvallisuuden kannalta tärkeää potilastietoa olisi se, että jos henkilö osoittaa viranomaisvastaisuutta.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki kertoi olevansa monen muun terveydenhoitoalan ammattilaisen lisäksi huolissaan tästä kyseisestä lakimuutoksesta.

Myllymäki totesi, että jos poliisi pääsee tulevaisuudessa helposti käsiksi yksityisiin potilastietoihin, niin se rikkoo perustavanlaatuisella tavalla potilas-lääkärisuhteen luottamuksellisuuden.Jos nyt mennään tähän kyseisen lain salattuun osioon, eli siihen että mikä intressi Suomen poliisihallinnolla on päästä käsiksi mielenterveysmerkinnän saaneiden potilasasiakirjoihin ? 

No vielä toistaiseksi Suomessa viedään valtiovaltaa vastustavia toisinajattelijoita suljetulle osastolle tahdosta riippumattomaan pakkohoitoon, vaikka potilaat eivät ole todistetusti vaaraksi itselleen tai muille, jolloin tätä virallista Suomen pakkohoitolakia rikotaan.

Poliisi siis haluaa tähän takaportin ja oikeuden päästä käsiksi näihin arkaluontoisiin potilasasiakirjoihin, jotta se voisi vedota niihin mm. vihapuheeseen vedotuissa rikostutkinnoissa. 

Eli se voisi helpommin tulevaisuudessa määrätä pakkohoitoon suomalaisia väärinajattelijoita ja saisi vielä pelkällä napin painalluksella käsiinsä näiden kaikkien Suomen kansalaisten kaikki salaiset potilasasiakirjat, joita poliisi voisi käyttää heitä vastaan tuomitessa heitä tahdonvastaiseen hoitoon.

Kun vielä tänään Suomen pakkohoitolaki ei määritä kuukausiakin tai vuosia kestäviä yhtenäisiä pakkohoitojaksoja rikosoikeudelliseksi vankeusrangaistukseksi. 

Mutta siinä vaiheessa kun tämä Suomen korruptoitunut poliisihallitus saa oikeuden päästä käsiksi suomalaisten salaisiin potilastietoihin, niin alkaa todennäköisesti tapahtua tällä rintamalla.

Lähde: Helsingin uutiset