http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

maanantaina, kesäkuuta 24, 2024

¨FINDATA keräsi tiedot Suomalaisista ja on nyt kauppaamassa niitä ulkomaille - Miten olisi joukkokanne ?


Suomessa on toiminut viime vuosina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteydessä toimiva FINDATA, joka on Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen.

Nyt Findata on kerännyt yhteensä 7,1 miljoonan suomalaisen tiedot ja on myymässä niitä ulkomaille. 

Ihan jopa virallisen asiantuntijan mukaan kyseiseen aineistoon liittyy korkeita riskejä.

Tiedot on kerätty henkilöiltä, jotka ovat olleet ns. elävien kirjoissa 1. tammikuuta 2010 alkaen.

Niistä on tehty yhteensä 19 salaista rekisteriä.

Näihin on koottu tietoja mm. suomalaisten tartuntataudeista, epämuodostumista, toimeentulotuen nostamisvuosista, sairaalan hoitojaksoista, diagnooseista, tehohoidoista, avioliitoista ja sukulaissuhteista sekä laboratorionäytteistä.


Poliitikkojen mukaan näillä oli tarkoitus houkutella Suomeen bisnestä

Tässä on nyt kuitenkin aika hämärää se, että ex Pääministeri Juha Sipilän hallituksen puolelta sanottiin, että kyseessä oli vain tarkoitus houkutella Suomeen yritystoimintaa ja sääti tätä FINNDATAN vakoiluhanketta varten sille suunnitellun ja määrätyn toisiolain.

FINDATA taas on perustettu vasta vuonna 2019, eli kyseessä on melko uusi vakoilulaitos.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen taas sanoo, että kyseisestä Findatan aineistosta käytännössä muodustuu hyvin pitkälle yksittäisten ihmisten persoonasta meneviä tietoja ja tieto ei ole anonymisoitua.

Nyt Findatalle on tullut jo kuusi hakemusta, joissa pyydetään lupaa näiden tietojen urkintaan, mutta päätöksiä ei olla vielä tehty.Pitäkää nyt hyvät ihmiset yksilönvapauden oikeuksistanne kiinni ja nostakaa joukkokanne Findataa vastaan yksilönvapautta rikkovien tietojen luovutuksesta

Jos täällä nyt alkaa tällainen THL:n alainen sosiaaliviranomainen leikkimään CIA:ta, niin tälle pystytään myös laittamaan stoppi, joka on se, että nyt alatte pitämään niistä yksilöllenne kuuluvista yksilönvapauden oikeuksistanne kiinni.

Joten tehkää nyt joukkokanne Findatasta, ja vedotkaa siinä yksityisyyden suojaan.


Yksityisyyden suojan määritelmä

Yksityisyyden suoja on laaja käsite, jota voitaisiin selittää yksilön oikeudella yksityiselämäänsä ja yksityisyyteensä erilaisessa tietojenkäsittelyssä. Valtiovalta antaa suojaa jokaisen yksityisyyden ylläpitämiselle ja yksityisyys on turvattu siltä varalta, ettei viranomainen tai muu taho voi aiheettomasti tai mielivaltaisesti puuttua siihen. Yksityisyyden suoja liittyy laajasti ennen kaikkea perusoikeuteen yksityiselämän suojasta mutta myös muihin perusoikeuksiin kuten yhdenvertaiseen kohtelun oikeuteen, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen. Itsemääräämisoikeus on kaikkien muiden perusoikeuksien edellytys, joka antaa yksilölle oikeuden päättää asioistaan ja tehdä omaan elämäänsä liittyviä valintoja ilman muiden puuttumista siihen.

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden yksityiselämän suojaan, kunniaan ja kotirauhaan. Oikeus turvaa yksilölle oikeuden elää yksityiselämäänsä eli oikeuden määrätä itsestään, ruumiistaan, sosiaalisista suhteistaan ja suhteestaan ympäristöön. Jokaisella on oikeus elää niin, ettei julkinen valta vaikuta siihen. Yksityisyyden suojan ja yksityiselämän suojan käsitettä käytetään toisinaan samassa merkityksessä.

Yksityisyyden tai yksityiselämän suoja on Suomen perustuslaissa taattu oikeus. Yksityisyyden suojaan kuluu muun muassa henkilötietojen, kunnian, kotirauhan ja luottamuksellisen viestin suoja. Yksityiselämää ovat yleensä esimerkiksi perhesuhteet, terveydentila ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset. Yksityisyyden suojasta on säädetty perustuslakia tarkemmin muualla lainsäädännössä. Yksityisyyden suojan loukkaus voi olla rikoksena rangaistavaa.

Rikoksena rangaistavaa ovat monet yksityisyyttä loukkaavat teot. Kotirauhan rikkominen tarkoittaa esimerkiksi tunkeutumista toisen kotiin tai toisen häiritsemistä kotonaan. Salakuuntelu ja salakatselu on kiellettyä kotirauhan suojaamissa paikoissa, mutta myös muuten yksityisyyttä loukkaavasti.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen on yleensä kiellettyä, vaikka tieto olisi todenmukainen. Eräissä tilanteissa sananvapaus ja yksityisyyden suoja voivat olla ristiriidassa. Julkisuuden henkilöiden yksityisyyttä voidaan arvioida toisin perustein, jos yksityisellä tiedolla on yhteiskunnallista merkitystä. Levittäminen tarkoittaa yksityisen tiedon saattamista julkisuuteen tavalla, joka aiheuttaa kärsimystä ja vahinkoa loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kunnianloukkaus taas tarkoittaa valheellisen tiedon levittämistä loukkaavalla tavalla.

Eikä nyt tarvitse edes olla lakioppinut huomatakseen, että miten EU:n komissio toi tämän GDPR-asetuksen, koska haluaisi sen avulla päästä nyt rikkomaan tämän EU:n monien jäsenmaiden sisäisen perustuslaillisen yksilönvapauden suojan.

Mutta kuten EU:n tietosuoja-asetuslaissa (GDPR) ei kuulemma tätä tietosuoja-asetusta sovelleta, jos rekisteröity henkilö on kuollut, tai hän on oikeushenkilö, sekä tietoja kuulemma käsittelee henkilö, joka toimii sellaisissa tarkoituksissa, jotka eivät kuulu hänen alaansa liiketoimintaansa tai ammattiinsa.

Mutta GDPR tietosuoja-asetusta käytettäisiin, jos 

  • yritys käsittelee henkilötietoja ja sijaitsee EU:ssa, riippumatta siitä, missä itse henkilötietojen käsittely tapahtuu
  • yritys sijaitsee EU:n ulkopuolella, mutta käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen henkilöille EU:ssa, tai yritys seuraa yksilöiden käyttäytymistä EU:ssa.

EU:n kansalaisten tietoja käsittelevien EU:n ulkopuolisten yritysten on nimettävä EU:ssa toimiva edustaja.


FINDATA myös väittää sivuillaan, että sinulla olisi kuitenkin oikeudet tietoihisi.


Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen ensisijaiseen tarkoitukseen, jonka vuoksi ne alun perin on tallennettu.

Findata myöntää lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön, kun niitä tarvitaan usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä sektorilta tai Kanta-palveluista. Koostamme ja esikäsittelemme aineistot kansalaisten tietosuojasta huolehtien. Varmistamme myös julkaistavien tulosten anonymiteetin.

Sinulla on oikeuksia omiin henkilötietoihisi, kun käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjänä.


Voit myös yksityishenkilönä lähettää kirjeen tai sähköpostin FINDATA:lle, jossa vaadit ettei teidän henkilötunnuksella olevia tietoja saa luovuttaa yhdellekään niiden tilaajille.

Aivan samalla tavalla voitte myös sairaaloissa pyytää salauksen kaikista sairaus- ja potilastiedoistanne.

Findatan osoite on 

THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

MANNERHEIMINTIE 166

00300 Helsinki

EU:n komissio on tämänkin Findatan urkintakoneiston takana ja Ursula von Leyen EU:n komission pääjohtajana painostaa Suomen valtiota noudattamaan näitä säädöksiä, joilla nämä EU:n tyrannit haluavat riisua pois Internetissä vallitsevan yksilönvapauden.

Mutta kun tiedätte sen, että jos teidän mielenne on avoin ja vapaa, niin sen jälkeen ei mikään viranomainen tai edes EU:n komissio voi sitä sammuttaa.

Meidän suomalaisten kuuluu olla vapaita, eikä mitään EU:n orjia, joten valinta on täysin sinun, että minkä tien itse valitset. Mutta asiahan on vielä niin, että vaikka sinusta ei olisi internetissä mitään yksityisyyteesi liittyviä tietoja, niin tämä Findata on silti kerännyt ne mm. yksityisistä terveystiedoistasi, joita nämä ahneet ja vallansokaistuneet Findatan omistajat ovat nyt rahan kiilto silmissä kauppaamassa mm. ulkomaalaisille tilaajilleen. 

Yhdenkään terveysviranomaisen ei pitäisi lähteä leikkimään mitään STASIA tai CIA:ta tämänkaltaisessa sivistysvaltiossa, joten jos toimimme nyt viisaasti ja joukolla, niin ehkä tämäkin FINDATA voi vielä ymmärtää tekevänsä väärin, koska näitä organisaatioita hallitsee aina pelko ja tuo pelko perustuu tuon eliitin pelkoon siitä, että he eivät enää pysty kontrolloimaan suurta joukkoa heränneitä ihmisiä, jotka ovat jo avanneet tuon tietoisen mielen, jonka jälkeen he eivät enää ole tämän systeemin orjia ja se orjuutuksen vapautuminen tapahtuukin heidän mielensä tasolla.Lähteet: YLE

https://www.youtube.com/watch?v=lDW9DKdNwV8

Wikipedia


.