http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

keskiviikkona, toukokuuta 18, 2016

Hallitus laittaa 6 miljoonaa haisemaan internet sananvapauden estämiseen


Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää vihapuheen estämistoimintaohjelman.

Vihapuhe on kuitenkin pelkkä harhautus, jonka varjolla suomen hallinto yrittää alkaa päästä sensuroimaan internettiä, koska eihän vihapuhetta esiinny kuin miltei vain omaan netissä. 

Vihapuhe on kuitenkin esitetty mediassa vain rasismina, vaikka sillä kyllä tarkoitetaan ihan mitä muutakin tahansa poliittistakin mielipidettä, jota ei sallita valtiovallan mielestä päästää tietokoneen näppäimiltään ulos internetissä.


Opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo siis alkaa leikkimään ajatusrikospoliisin esiyksikköä ja on nyt esittänyt death-linensa vuoteen 2025, jolloin he uskovat suomen olevan avoin ja kansainvälinen sekä kulttuuriltaan rikas maa.

Nettisensuuriin varatut 6 miljoonaa euroa menevät virallisesti seuraaviin hankkeisiin, jotka ovat vain pelkkiä varjotoimia tämän sisäministeriön valmistelevalle nettisensuurille. 

Hankkeiden ilmoitetaan olevan: 

  1. Monikulttuurisuuden vahvistaminen ja rasismin vastustaminen erityisesti lasten ja nuorten parissa (koulujen ym.tahot ohjelmineen)
  2. Valtionavustushankkeiden yhdeksi valintakriteeriksi tulee monikulttuurisuus
  3. Kirjastoihin avustuksia monikulttuurisuuden tukemiseen
  4. Opettajankoulutukseen tulee koulutusta rasistisen käytöksen kohtaamisesta ja käsittelystä
  5. Nuoriso-ja opiskelijajärjestöille myönnetään rahaa monikulttuuristen ideoiden tuottamiseen
  6. Nuorisoalan koulutusohjelmiin tulee koulutusta siitä miten rasismia ja vihapuhetta ehkäistään ja miten niihin puututaan.
  7. Kuntien nuorisotoimet voivat hakea avustusta monikulttuuristen toimintojen ja materiaalien tuottamiseen
  8. Liikuntajärjestöille on luvassa rahaa rasismin ehkäisyyn ja monikulttuuristen toimintojen tuottamiseen
  9. Avustusrahaa jaossa uskontojen vuoropuhelua edistäviin hankkeisiin
  10. Merkityksellinen Suomessa -haaste: luvassa on erilaisia projekteja kantaväestön ja maahanmuuttajien keskinäiseen kanssakäymiseen. 


Facebookin sosiaalinen media on jo nyt muuttunut suureksi sensuuripesäksi, kun siellä jopa Terveyden ja Hyvinvoinninlaitosta kritisoivat saavat ryhmiin banneja (kirjoituskieltoa) poliittisista syistä. 

Sosiaalisen median kenttä on alkanut muistuttaa yhä enemmän Pohjois-Korean kaltaista tyranniaa. 


Poliittisen sensuurin takana olevat tahot eivät vielä tiedä sitäkään, että tällä heidän yksittäisellä ja poliittisella sensuurilla ei ole mitään tehoa. Koska jokainen yksittäinen ihminen, joka herää ja tavoittaa oman korkeimman itsensä. Muodostaa kollektiivisessa tietoisuuden verkostossa yli sataan muuhun ihmisen yksilötietoisuuteen heijastavan ketjureaktion, jolla myös nämä yli 100 muutakin ihmistä heräävät samaan aikaan tästä länsimäisesta vanginvartijatietoisuuden unesta.  

Suomen valtiovallan sisällä vain vallanhimoiset psykopaatit ovat tämän Pohjois-Korean ja Kiinan tyylisen nettisensuurin kannalla ja haluaisivat kieltää myös kaikki nettifoorumit suomesta. Kuitenkaan tällainen täysin mielipuolinen fantasia Kiinan 2.0 internetistä Suomessa ei tule kuitenkaan valitettavasti koskaan toteutumaan. 

Tämän vuoksi nuo 6 000 000 euroa voisi käyttää paljon hyödyllisempään tarkoitukseen.