http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

tiistaina, marraskuuta 04, 2014

Eliitti haluaa takavarikoida kansalta henkilöautotSuomen liikenteen turvallisuusvirasto TraFi järjesti äskettäin Porissa seminaarin, jossa nämä arkitodellisuudesta vieraantuneet kallispalkkaiset ökyvirkamiehet esittelivät mm. lapsiperheille kaavailtuja taksimatkapaketteja.
"Perjantaina Trafin Liikenteen tila -seminaarissa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko (kok) naulasi teesinsä seminaariväelle: liikenne on palvelua, jonka koko ajan kasvava digitalisaatio mahdollistaa", TT kertoo. 


Käytännössä tämä TraFi:n uudistus tulisi läpi mennessään kieltämään lopulta auton omistamisen, vaan joutuisi ostamaan liikennepalveluita kuukausitaksalla. Niiden käytöstä maksettaisiin pakettihintaa, hieman nykyisten netti- ja maksu-tv palveluiden tapaan.


 

TraFi:n esittelemät esimerkkipaketit ovat:

-Taksin käyttö 100 km, vuokra-auto 500 km, lähiliikenne (juna) 1500 km, vapaa julkinen liikenne kaupungissa. Pakettihinta 95 euroa kuukaudessa.

-Taksi ulkomailla, videoneuvotteluyhteys kaikkialla EU:ssa, vuokrapyörä, pick-up-palvelu kaikkialla EU:ssa ja leasing-auto + tiemaksut Pakettihinta 800 euroa kuukaudessa.

-Pienelle perheelle kimppataksi, joka saapuu 15 minuutin kuluessa, 6500 minuuttia puheaikaa, huippunopea nettiyhteys, leasing-auto + tiemaksut, vapaa julkinen liikenne kotikaupungissa, lähiliikenteen (juna) käyttö 2500 km. Pakettihinta 1200 euroa kuukaudessa.  


Tämä Suomen liikennöinnin futuristiseen suunnitteluun perehtynyt TraFi on täynnä kallispalkkaisia virkamiehiä ja yhtiö on Suomessa potkinut kortistoon lukuisia työntekijöitään. Iltalehden  bloggaajana tunnettu Pauli Vahtera kirjoittaa TraFi:n valtiollisista kustannuseristä näin: 

"Trafissa työskentelee tällä hetkellä 526 työntekijää kymmenellä eri toimipaikalla. Uusimman yritystilaston 2012 mukaan Suomessa on 275 yritystä, jotka työllistävät yli 500 henkeä.


Trafin palkkamenot 2013 olivat 32,7 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa keskimäärin 5188 euron kk-palkkaa. Tuohon palkkaan sisältyy jokaiselle tulosperusteisia palkkoja keskimäärin 3039 euroa vuositasolla. 

Tulosta mistä? Verojen kannosta? Kansalaisten kyykyttämisestä?

Julkishallintoon on tullut erilaisia bonuspalkkajärjestelmiä ja henkilökohtaisia lisiä, joilla muutoinkin hyviä palkkoja vedätetään ylöspäin. Sellaiset tulee kaikki lopettaa. Vain erityisen poikkeavissa tilanteissa julkishallinnossa voidaan maksaa kertaluonteisia henkilökohtaisia lisiä. Esimerkiksi jos työntekijä on keksinyt oman työtehtävänsä ulkopuolelle tavan, jolla julkishallinto voi säästää suuria rahamääriä.

Lisäys 11.8.2014 klo 17:12:

Keskimääräinen kuukausipalkka on laskettu seuraavasti: 

Tilinpäätöksen palkat ja palkkiot                       31 136 009,45
Palkkojen tulosperusteiset erät                          1 610 550,48
Lomapalkkavelan muutosta ei huomioitu
Palkat ja palkkiot yhteensä                             32 746 559,93
Henkilökunnan keskimääräinen määrä*)                  526
Vuosipalkkojen keskiarvo                                   62 255,82
Vuosipalkka jaettuna 12 kuukaudella                     5 187,98

Palkka sisältää lomarahan, mahdolliset ylityökorvaukset ja muut mahdolliset peruspalkan päälle maksetut palkat. Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 148 960,81 euroa on jätetty huomioimatta, koska tilinpäätöksestä ei ilmene sisältyvätkö ne palkkasummiin.

*) Trafin tilinpäätöksen mukaan viraston henkilötyövuosien kokonaistoteutuma oli 548 henkilötyövuotta, mutta kun kokonaistoteutumasta vähennetään henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaneet ja korkeakouluharjoittelijat, saadaan viraston henkilötyövuosien määräksi 526 henkilötyövuotta.

Yrityksissä ja myös kunnissa kerrotaan vuoden aikana keskimäärin tehtyjen henkilötyövuosien määrä (=henkilömäärä keskimäärin). Jos kaksi henkilöä jää kesken vuotta eläkkeelle, lasketaan nämä puolet vuodet yhteen ja saadaan 1 henkilö, joka on saanut ikään kuin koko vuoden palkkaa. Tästä syystä on käytetty 526:tta.

Korkeakouluopiskelijoiden käytäntö on kirjava eri yrityksissä ja virastoissa. Esimerkiksi puolustusvoimat maksaa 1 kuukauden ajalta harjoittelijalle 1172 euron palkan tehtävään, joka kestää 3 kuukautta. Tällä ei ole mitään olennaista merkitystä keskipalkalle.


Trafi voittaa kirkkaasti valtion jo muutoinkin hyvät palkat. Talouselämä 8.4.14: ”Tilastokeskuksen …julkistamista palkkarakenneselvityksen tietokannoista ilmenee, että kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausipalkka valtiolla oli (2013) 3647 euroa, kun se yksityisellä sektorilla oli 3278 euroa. Eroa on 11 prosenttia.”Trafin (Liikenteen turvallisuusviraston) historia selittää henkilökunnan suuren määrän ja hyvät palkat. Trafi aloitti vuoden 2010 alussa ja siihen yhdistettiin merenkulkulaitoksen toimintoja, ilmailuhallinto, rautatievirasto, tiehallinnon turvallisuustoiminnot ja ajoneuvohallintokeskus. Julkista toimintaa uudistettaessa ketään ei irtisanota, jolloin päällekkäisyyttä ja tehottomuutta jää vuosikymmeniksi. Palkkataso yhdenmukaistetaan ja kun kenenkään palkkoja ei voi alentaa, nostetaan kaikkien palkat eniten palkkaa saaneen vastaavan viran tasolle. (Nuo ylevät periaatteet osaltaan tuhosivat mm. Salon kaupungin talouden 10 kunnan liitoksen jälkeen.)


Toki jotain on yritetty tehdä. Hitaasti kiiruhtaen. Vuosikertomus: ”Vuonna 2010 toteutettujen yt-neuvottelujen jälkeen irtisanomisuhan alla oli vuoden 2013 lopussa vielä seitsemän henkilöä.” 2010 irtisanomisuhan alla oli 53 henkeä, jotka ovat saaneet töitä uudessa Rovaniemen pisteessä ja muista tehtävistä." Britannialainen lehti Telegraph julkaisi jo vuonna 2011 artikkelin, jossa kerrottiin kuinka EU tulisi kieltämään mm. Lontoossa kaiken yksityisautoilun vuoteen 2050 mennessä. 

Tämä kuvastaa hyvin tuota YK Agenda 21 fasismia, jossa valtaväestöstä pyritään pääsemään eroon hävittämällä heistä 90 % pois. Mielenkiintoista tässä depopulaatiohankkeessa on vielä se, että tuo death-line on vedetty myös vuoteen 2050.

Illuminati-eliitin mielestä meitä on nykyään jo liikaa hallittavaksi ja heidän mukaansa maailman sopiva  väestömäärä olisi vain n. 500  miljoonaa. 


Ja kuten kuvasta näkyy, niin näitä velkaantuneita ihmislampaita täällä Illuminati-eliitin kontrolloimassa maailmassa tarvitaan paljon. Heitä ylempänä tulevat sitten hallitukset, koulutusjärjestelmä, valtamedia sekä uskonnot.

Suuryhtiöillä on myös suunnattoman paljon valtaa, kun maailmassa on käytännössä vain n. 150 suurta korporaatiota, joilla on kaikki valta.

Sen jälkeen valtapyramidin korkeammilla asteilla valta siirtyy jo pankkiireille ja IMF on tuolla iso tekijä, puhumattakaan köyhien maiden velkakirjoja rohmuavista mm. Cayman-saarille perustetuista sijoituspankeista.


Sitten mennään valtahierarkiassa vieläkin ylemmäs ja törmäämme näihin valtaeliitin ajatushautomoihin sekä salaisiin kabinettikerhoihin, kuten Bilderberg-klubiin, joihin myös Suomesta lähtee edustamaan monia liike-elämän tekijöitä kuten Jorma Ollila (Royal Dutch Shell) jne. 

Vielä tästä kun mennään ylemmäs, niin valta on jo siirtynytkin maailman muutamille talous-oligarkeille, eli miljardööreille kuten esim. George Soros.

Sitten mennään jo tähän kolmensadan komiteaan (Committee of 300), jonka salaisten kabinettien ääressä suunnitellaan myös mm. koko mailman väestön depopulaatioita.

Tästä vieläkin ylempänä on vielä Council of 13, jonka ylimmässä arvossa toimii Kuningatar Elisabeth II.Lähteet: http://m.iltasanomat.fi/autot/art-1288756075008.html

http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2014/08/10/liikaa-virkamiehia-liikaa-palkkaa-liikaa-valtaa-liikaa-tuhlausta/ 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8411336/EU-to-ban-cars-from-cities-by-2050.html