http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

tiistaina, toukokuuta 29, 2012

Kuusamossa taistellaan uraanikaivoshanketta vastaanKuusamon uraaniesiintymätt löydettiin jo 1960-1970-lukujen uraanitutkimusten yhteydessä. Silloin löydettiin mm. Kitkajoen Käylän Juomasuo, Kitkajärven Kouvervaara, Rukan Konttiaho ja Meurastuksenaho. Ne näkyvät tänä päivänäkin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK: n) uraanivarannoissa yhtiöille.

Ydinvoimaresurssi on uraani. Ministeriön virkamiehet tiesivät koko ajan Kuusamon uraanista. Jos he olisivat kertoneet, että alueella on uraania, kaikista näistä alueista olisivat tulleet laajat kuulemiskierrokset. Ihmiset olisivat silloin voineet valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja prosessit olisivat kaivosyhtiöille hitaampia.

Koska ministeriö ja GTK vaikenivat, yhtiöt pääsivät nopeammin eteenpäin, kuten Dragon Miningin tapauksessa. Tästä on keskusteltu suoraan nykyisin ex-kaivosylitarkastaja Suomelan kanssa: "miksi teitte näin?" Siihen ei tullut mitään vastausta.

Mainittakoon, että Talvivaaraan tuli yhtäkkiä uraanintuotanto. Käytännössä Kuusamon kaivosteollisuudessa tullaan prosessina tekemään samoin. YVA- ja kuulemisprosessissa on edetty nopeasti, jotta ihmiset eivät huomaisi asiaa.

Käylän ensimmäinen tilasuuskin oli vain tiedotustilaisuus ” kairauksista”, vaikka tosiasiassa aloitettiin YVA-prosessi. Viime kevään tilaisuudessa esiteltiin kaivosyhtiön julkaisema kirjanen, johon oli merkitty Kuusamon luonnonsuojelualueet.

Yleisötilaisuudessa esitettiin kysymys: "miksi tähän ei ole ollenkaan merkitty Oulangan Kansallispuistoa?" Siihen ei tullut mitään vastausta.

Kittiläläiset vastustivat 1960-1970-luvuilla uraanikaivoksen perustamista Pahtavuomaan. Ministeriö ja kaivosyhtiöt ottivat opikseen ja ajoivat saman louhoksen auki ” kultakaivoksena.”

Opittiin, koska ihmiset vastustavat uraanikaivoksia, niin hankkeet on parasta ajaa kultakaivoksina läpi. V. 2006 entinen Kauppa- ja teollisuusministeriö (TEM) oli tietoinen Sallan kairauksista Oulangalla.

Kun siitä nousi kohu, ministeriö kiisti tietävänsä. Yhtiöt käyttivät vanhan kaivoslain porsaanreikää, etsivät mineraaleja, mutta eivät kertoneet, mitä mineraaleja. Juomasuolla on 21m aina 200m saakka uraania ja toriumia yli 30-kertaiset määrät Talvivaaraan verrattuna.

Maaliskuussa 1989 IEAN raportissa Wienissä on esitelty uraaniesiintymät, käsittelyssä olivat myös Kitkan, Rukan ja Kitkajoen alueet. V. 1987 on erillinen kappale Kuusamon uraanimalmioista.

Näitä tutkimustietoja löytyy englanninkielisinä n. 20 kpl, joissa käsitellään Rukan, Kouvervaaran Juuman, Kitkajärven ja Kitkan ympäristössä olevia uraanimalmioita. KTM, nykyinen Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti aikoinaan nämä uraanitutkimukset.

Tämä alue on määritelty Suomen mahdolliseksi uraanipotentiaaliksi.

Kunnan viranomaisille ei ole kerrottu kaikkea, vaikka GTK:n ministeriön sekä yhtiön olisi pitänyt kertoa. Laaja uraanivyöhyke yltää Oulangan Kansallispuiston sisään, yhtiöt haluavat aloittaa kaivostoiminnan Käylästä.

Talvivaaran, Raahen, ja Kevitsan YVA- prosessit tehtiin alussa pienelle alueelle, jotta luvat saataisiin läpi, sen jälkeen tehtiin massiiviset laajennukset. Kuusamon muut valtausalueet ovat potentiaalisia jatkolouhinta-alueita. Talvivaaran alkuperäisessä YVA-prosesissa ei edes mainittu uraania.

YVA- prosessiin ja STUK:iin on syytä suhtautua erittäin kriittisesti. Kaivosfirma tilaa konsultin joka ei ole puolueeton taho, eikä myöskään STUK, joka toimii kaksoisroolissa myös yhtiöiden konsulttina.

Kun Talvivaarasta tulvi saastetta ympäristöön, paikallinen ELY-eskus meni mittaamaan vettä, mutta ei maininnut uraanimääriä, koska heillä ei ollut siihen oikeutta, sillä uraaninmittaus on STUK:in monopoli, vaikka silloinkin STUK mittaa ja kommentoi ”heidän mandaattinsa” mukaisesti vain säteilyä eikä uraanin myrkyllisyyttä.

STUK:in ex-johtaja Laaksonen on myöntänyt, että STUK menee mittaamaan uraania vain silloin, kun yhtiöt sitä pyytävät.

Läpi korruptoitunut ydinhallinto ei välitä Kuusamolaisten vastustuksesta ollenkaan, vaan pyrkii viemään uraanintuotannon läpi myös Kuusamossa. Näin ollen ydinaktivisti Arto Lauri on ollut alusta saakka oikeassa siinä missä hän kertoi, että koko Suomen pikkukunnat muutetaan pikku hiljaa kansallisiksi uraanikaivoksiksi. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA vähät välittää laajamittaisista ympäristöhaitoista. Ent. olkiluodon sähköinsinööri Arto Laurin mukaan näiden uraanikaivosten kaivajat tuodaan tulevaisuudessa kokonaan kiinasta.

Lähde: Verkkomedia