http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

keskiviikkona, marraskuuta 24, 2010

Europol - Euroopan Unionin PoliisiOletteko tietoisia euroopan unionin poliisista ja sen toiminnasta.

Europol eli Euroopan Poliisi on eurooppalainen tiedustelujärjestö ja poliisi, jonka budjetti on 60 miljoonaa puntaa vuodessa. Valtuuksiin kuuluu:

- Europolin upseerit nauttivat diplomaattista koskemattomuutta.

- Europoliin kuuluu 800 henkilön vahvuinen puolisotilaallinen poliisin iskujoukko nimeltään EGF, European Gendarmerie Force. Se on koulutettu ja aseistettu "retkikunta"toimintaan. Ryhmää voidaan käyttää myös sotilaallisessa toiminnassa.

- Eurooppalainen pidätysoikeus EAW (European Arrest Warrant), jonka mukaan kansalaisen saa siepata kotimaassaan ja kuljettaa ilman valitusmahdollisuutta vieraaseen maahan kuukausien, jopa vuosien ajaksi odottamaan oikeudenkäyntiä. Oikeutta vapautua takuita vastaan ei ole.

- Europolilla on yli 650 työntekijää sen Haagin päämajassa, ja tutkimuksia ohjaillaan Haagista käsin.

- Kansallinen lainsäädäntö ei koske, rajoita eikä estä Europolin toimintaa.Europolia johtaa Rob Wainwright.

Puolisotilaallisella EGF:lla ei vielä ole virallista statusta, mutta sen viralliseksi tarkoitukseksi ilmoitetaan "jatkuva yhteistyö EU:n poliisivoimien kanssa. EU:n poliisivoimilla on sotilaallinen status ja täydet poliisin valtuudet. EGF on ensisijaisesti EU:n käytössä."

Henkilökuntaa on kerätty Italiasta, Espanjasta, Romaniasta, Ranskasta ja Alankomaista. Logossa on taivaansinistä taustaa vasten miekka, joka symboloi voimaa, voiton laakeriseppele sekä loimuava kranaatti kertomassa poliisivoimien sotilaallisesta taustasta.

Euroopan komissio haluaa myös muuttaa Eurojustin -vuonna 2002 perustettu oikeusyhteistyöelin- EU:n syyttäjänvirastoksi, joka saisi vallan käyttää Lissabonin sopimuksen myöntämiä valtuuksia.

Uusi EIO (European Investigation Order), Euroopan Unionin tutkintamääräys sallii Europolin suorittaa tutkimuksia kansallisen poliisin ohitse ja ylitse. Valtuuksiin kuuluu epäiltyjen kuulustelu, pankki- ja yhteydenpitorekisterien (puhelin, internet jne) katkaiseminen ja tarkistaminen, sekä DNA-näytteiden ja sormenjälkien ottaminen ja edelleen luovuttaminen.

Kansallinen poliisi voidaan pakottaa tutkimaan tekoja, joita kansallinen lainsäädäntö ei pidä rikoksina mutta jotka ovat sitä EU:ssa. Yksi näistä rikokseksi katsottavista teoista saattaa tulevaisuudessa olla mm. ilmastonmuutoksen ja holokaustin epäileminen.

Kaikkien kansallisvaltioiden poliisivoimat eivät ole olleet innostuneita EGF:lle ehdotettujen valtuuksien suhteen.

Lissabonin sopimuksen 71 artiklaan vedoten halutaan perustaa myös COSI (Committee on Operational Co-operation on Internal Security), josta epäillään muodostuvan eräänlainen sisäistä turvallisuutta valvova elin. Useissa poliisivaltioissa tällainen elin jo on.

COSI toisi yhteen Europolin, Eurojustin and Frontexin. Frontex on EU:n rajoja valvova virasto.
Erilaiset tiedustelu-, tutkimus- ja syyttäjävirastot sekä -ohjelmat lisääntyvät nopeasti Euroopan Unionissa. Tällä hetkellä perusteilla on ainakin 17 tiedossa olevaa valvontaohjelmaa ja -elintä. Varmuudella kuusi ohjelmista varastoi tietoja kansalaisista.


Nämä erilaiset ohjelmat ovat pyrkimys muodostaa alue, jota Lissabonin sopimus kuvailee "Vapauden, Turvallisuuden ja Oikeuden alueeksi". Tavoitteen saavuttamiseksi muodostetaan laajoin valtuuksin varustetut poliisivoimat puolisotilaallisine apujoukkoineen.

lähde: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1331654/March-Euro-police-The-shocking-powers-prosecution-EU-us.html

Riikka Söyring "kissan kulmasta" blogi