http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

torstaina, toukokuuta 07, 2020

Telekomliitto Ficom:in pääjohtaja Elina Ussa väittää edelleen, että 5G ei ole haitallinen

Suomalaisoperaattorit haluavat lisää tietoa telelaitetoimittaja ...

Telekomliitto Ficom:in nykyinen pääjohtaja Elina Ussa kertoi 31.1.2020 Vasabladet lehdessä, kuinka 5G ei olisi haitallinen.

Koska nyt koko Suomi altistetaan 5G-kokeelle, joka on eettisesti ja juridisestikin väärin.

Että eikö tarvitse noudattaa Nurbergin säännöstöä ? 

5G coronavirus conspiracy: YouTube restricts videos - CNN

Nokian mukaan 5G:n myötä dataliikenne kasvaa peräti 10 000-kertaiseksi ja taajamissa jopa miljoonia 5G yksikköä neliökilometriä kohti.

Näin ollen 5G mastojen muodostama säteily saattaa olla jopa 20 kertaa voimakkaampaa kuin aikaisempi kouluissa vallinnut säteily.

Perustuslain 20§ "Julkisen vallan on pyrittävä turvaaman jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon."

Säteilylain 1 §:n tarkoituksena on "terveyden suojelu säteilyn aiheuttamilla haitoilla. Lain tarkoitus on ehkäistä ja vähentää säteilystä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja muita haittoja. Toiminnan harjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta" (22§).

Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä etusija erityiseen suojeluun. Suomen säteilyturvakeskus STUK:n mukaan tulisi tutkia väestön alistumista säteilylle ennen tukiaseman käyttöönottoa ja säteily ei saa ylittää viitearvoa. STUK taas väittää, että säteily on viitearvon alapuolella, mutta tämä taas ei pidä paikkaansa, koska säteily viitearvon yläpuolella vahingoittaa hyönteisiä, munia, eläimiä ja puita sekä ihmisiä.

Nyt professori ja emeritus Rainer Nyberg Vaasasta ilmoitti, että mikäli Ficom:in pääjohtaja Ussa ei pysty todistamaan väiteittään oikeaksi, niin ryhdymme jatkotoimenpiteisiin.

Lähde: Suurpohjansanomat