http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

maanantaina, toukokuuta 18, 2020

COINTELPRO operaatiot


Teksti: Teemu Vehkala

Lääkäri Rauni-Leena Luukanen-Kilde (1939-2015) oli saanut jo vuonna 2014 valmiiksi viimeisen kirjansa Bright Light on Black Shadows (Georgetown, Ontario, Canada 2015. ISBN 978-0-9940374-0-4), jossa käsiteltiin hyvin arkaluontoista aihetta nimeltä COINTELPRO.

Tämän kirjan voi edelleen tilata Englannin kielellä Amazonista hintaan 45.00 dollaria.

Tuossa kirjassa puhutaan suoraan mitä tämä COINTELPRO operaatio on ja mitä on gangstalkkaus (joukkovainonta).Cointelpro tulee sanoista (counter intelligence program), jolla tarkoitetaan vastavakoiluohjelmaa.

Tämän aloitti Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI, joka alkoi jo 60- ja 70-luvulla tutkimaan useita poliittisia järjestöjä soluttamalla niihin vakoojiaan.

Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSA taas aloitti 1970-luvulla Vietnamin sotaa arvostelevien merkittävien yhdysvaltalaisten henkilöiden seurannan.Joukkovainonta (gang stalking)

Joukkovainonta on taas tämän cointelpron aikakaudesta jäänyt vakoilu ja häirintä sekä vainontaoperaatio, jonka kohteena väitetään olevan tälläkin hetkellä yli 30 miljoonaa ihmistä eri puolin maailmaa.

The Surreptitious Reincarnation of COINTELPRO with the COPS Gang ...

Joukkovainonnan päätavoite on ajaa sen kohde joko itsemurhaan tai psykiatriseen pakkohoitoon.

Tämä metodi on jo vanha, jota käytettiin jo DDR Saksassa, jota siellä harjoitettiin länsi-Saksan silloisen salaisen poliisin STASI:n toimesta.

Siellä käytetty joukkovainontametodi tunnettiin nimellä Zersetzung. Mutta tämä metodi on yhä käytössä EU:ssa ja sitä johdetaan Saksasta.

Libya S.O.S. - war diary 2011/12: LIBYA: PSYOP WAR - NATO DROPED ...

Kun myös DDR:n aikaisen Zersetsungin tarkoitus oli rikkoa kohteena oleva ihminen, niin tämä käytäntö on edelleen voimassa EU:ssa, jonka alueella Interpolilla on salainen tietokanta EU-maiden toisinajattelijoista.

Rauni-Leena Luukanen-Kilde paljastaa tuossa kirjassaan Bright Light on Black Shadows, kuinka psykiatrit liittyvät noihin gang stalking kuvioihin. 

Tässä kirjassa kerrotaan myös kuinka näihin Gang stalking / Cointelpro operaatioihin kuuluvat kumppanipohjainen agentti (CBA) ja Elektroninen toiminta Electronic Corps (EC).

Lisäksi on tämän sähkömagneettisen toiminnan ohjauskeskus Control Center (CC).

Luukanen-Kilde paljastaa tuossa kirjassaan kuinka CBA-agenteille annetaan aina tarkempaa tietoa, joissa heille ilmoitetaan kohteiden liikkumisista paikalliselle valvontakeskukselle (CC).

CBA-agentit ovat näitä, jotka liikkuvat usein siellä, missä kohteetkin... Eli jos tulet vaikka linja-autosta pois, niin he tietävät aina sen paikan missä yleensä tapasi mukaan jäät pois.

CBA-agentit tekevät toistuvasti laajoja kampanjoita Luukanen-Kildeen mukaan kohteille, joihin liittyy kohteiden mainen pilaaminen keinolla millä hyvänsä.

Rauni-Leena Luukanen-Kilde kertoo myös, että kuinka gang stalkkereilla on oma käsikirja olemassa.

Twitter executive for Middle East is British Army 'psyops' soldier ...

Tuossa kirjassa mainitaan myös 4GW neljännen sukupolven sodankäynti, joka on sodankäyntiä valtion tai muun tahon siviiliväestöön kohdistunutta toimia kuten fanaattisia soluja sekä itsemääräämisoikeutta puolustavia kansanliikkeitä.

Näiden kansalaisjärjestöjen toimijoita vastaan tiedustelupalvelut hyökkäävät usein energia-asein (direct energy weapon), joilla sitten kohteisiin saadaan tartutettua mm. syöpä.

America Revealed: The 13 Psy-Ops Against You

Tämä on normikäytäntö Psy-Op sodankäynnissä.

T.I. (Targetted Individual) on taas tiedustelupalveluiden käyttämä termi näistä eliminoitavista kohteista.

Luukanen-Kilde paljastaa vielä tuossa kirjassaan, kuinka CMOC - siviili- ja sotilasoperaatiokeskukset perustetaan siviilialalle, joissa käydään keskusteluja kotimaisten uhkien torjumiseksi.

C4ISR | Lockheed Martin

Näistä operaatiokeskuksista tiedustelupalvelut käyttävät lyhennettä C4ISR (Comman Control Communications). Joka on tietokeskus, joka käyttää hyväkseen myös keinoälyä.

Our History | The MITRE Corporation

Luukanen-Kilde paljastaa myös tuossa kirjassa kuinka tiedustelupalveluilla on myös käytössään tällainen GiG (Globnal Information Grid), jota on kehittänyt osittain tällainen MITER Corporation... joka on maailmanlaajuinen yksikkö nettisodankäynnille.

Sen operaatioissa hyökätään energia-asein (Direct energy weapons) kohteiden kimppuun ja käytetään myös hyväksi olemassa olevia kauipallisia satelliiti- ja maanpäällisiä järjestelmiä.

GWOT on terrorismin vastaisessa sodassa käyty maailmanlaajuinen sota, joka toimii jo kolmannen ja neljännen sukupolven sodankäynnin menetelmillä. Jotta eliitti saavuttaisi Amerikassa sekä muualla maailmassa haluamansa uuden maailmanjärjestyksen tavoitteet.

Electronic Harassment Information - Technical Surveillance Counter ...

Mikroaallot

Mikroaalto on teknologia, jolla voidaan myös luoda kuuloon viestivää äänidataa... Tämä tunnetaan CIA:lla nimellä VK2, eli Voice to Skull weapon.

Tämä on se ase, jolla mm. Jokelan kouluampujan Pekka-Eric Auvisen päähän lähetettiin niitä ääniä, joissa häntä kehoitettiin tekemään lukioonsa joukkomurha.

VOICE TO SKULL SUCCESS, 1974!
Auvinen sitten luuli juttelevansa jumalan kanssa, mutta se olikin CIA:n VK2 teknologiaa, jolla näitä massamurhakäskyjä ja fantasioita hänen psyykeeseensä lähetettiin.

Dr. Allen Frey keksi tällaisen teknologian jo vuonna 1958 ja lähettimet olivat jo tuolloin pulssimodulointia käyttäviä, jotka lähettivät erittäin alhaisia aaltoja. 

Vuonna 1975 dr. Joseph Sharp taas osoitti kuinka mikroaaltoenergian oikea mukautuminen voi johtaa jo langattomaan ja ilman vastaanotinta toimivaan äänisignaalin välitykseen.

Interviews with 100 CBT-therapists reveal 43 per cent of clients ...


Gang stalking operaatioihin liittyvät psykiatrit

Mutta tämä on sitten mielenkiintoisin juttu tässä Luukanen-Kildeen kirjassa, kun siellä kerrotaan salattu totuus gang salking operaatioista, joihin liittyvät mukaan myös psykiatrit.

Joukkovainontaoperaatioita siis suorittavat CBA-toimihenkilöt (gang stalking agentit).

Psykologit toimivat näissä operaatioissa Luukanen-Kilden mukaan mm. yrittämällä maksimoida kohteissa stressin ja toivottomuuden tunteita.

Organisaatiolla on monia psykologeja ja psykiatreja päätoimipaikassaan ja heidän tehtävänään on suunnitella lähes aina kampanja kohteen maineen tuhoamiseksi.

Organisaatiolla on aina voimakas ja hiljainen tuki oikeus- ja psykiatristen järjestelmien toiminnalle.

Sanomalehtien seuranta toimittajille lähetettäviä kirjeitä varten.

Käyttäjät voivat myös vahingoittaa kohteiden omaisuutta.

Mutta sitten jos kohteet menevät hakemaan oikeutta poliisilta, niin poliisi voi helposti vedota kevyempiin syihin, joka käytännössä tarkoittaa, ettei T.I. (targetted individuals) ole minkäänlaista oikeusturvaa täällä.

CNO - Computer Network Operations


CNO - Computer Networks Operations

Luukanen-Kilde mainitsee myös kuinka kohteiden tietokoneille hyökätään jatkuvasti verkkoyhteyden kautta ja niitä häiritään jatkuvasti.

Windows 10 mm. on todella heikko järjestelmä tämän johdosta, koska sinne on CIA:lla ja NSA:n hakkereilla aivan vapaa pääsy.

Verkko-operaatioista CIA käyttää lyhennettä NW Ops, eli verkko-operaatiot.


Mikroaalto aseet

Sitten on vielä nämä ihmiskidutuksen armeijan huippuvälineet DEW-sodankäynnin termein, eli DE (suunnattu energia) direct energy.

DE-aseet ovat kohteiden kidutuksessa käytetty keino, joilla mm. kohdetta voidaan kiduttaa niin, että hänen asuntoonsa suunnataan mikroaaltolähettimen laser aallonpituuksilla voimakasta säteilyä, jossa käytetään sähkömagneettista spektriä.

Kaksi päätyyppiä mikroaalto- aseista ovat millimetrien aaltoalueilla, kuten Active Denial System (ADS) ja sähkömagneettinen pommi (e-pommi), joka on ydinräjähdyksen tai pulssin lähete.

DEW toimii valon nopeudella ja on kirurgisen tarkka ja voi toimia kaikissa sääolosuhteissa ja ne ovat skaalattavissa, hiljaisia ja näkymättömiä. Se kulkee seinien läpi satojen metrien etäisyydeltä ja nämä aseet voidaan asentaa sen omille alustoille.


Cointelpro operaatioihin kuuluu myös kohteen suhteiden tuhoaminen

Cointelpro operaatioihin kuuluu myös olennaisesti kohteiden suhteiden tuhoaminen.

Koska kohteet pyritään systemaattisesti diskreditoimaan sekä heidän maine pyritään tuhoamaan keinolla millä hyvänsä.

Siksi kohteille myös pyritään aiheuttamaan aina omaisuuden menetys.

Siksi myös kohteista kiertää musta lista, joilla estetään kohteiden työllistyminen kaikkialla.

Kohteille myös pyritään järjestämään tavoitteen mukaisia kohdekumppaneita.

Kohteiden tavoitteet myös pyritään tuhoamaan kerta toisensa jälkeen.

Kohteilta pyritään myös poistamaan kaikki sosiaalisen verkostoitumisen kyky.


Cointelpro 2.0 

Cointelpro 2.0 menetelmä on jo niinkin pitkällä, että siihen kuuluvat jo CIA:lla salainen kaukovaikuttaminen teknologian avulla.

Kohteiden traumoja pyritään syventämään, johon kuuluu ei fyysisen kosketuksen aiheuttama välttelevä kiintymysmalli.

Kohteen perheen kääntäminen kohdetta vastaan.

VK2 teknologian käyttö kohdetta vastaan, jotta kohde voidaan lavastaa skitsofreenikoksi.

Pakkomielteiden aikaansaaminen kohteessa, joita ovat mm. varkaiden pelko.

Mikä tahansa kiusa jossa kohde on lahjakas (esimerkiksi musiikin tuotanto, ohjelmistosuunnittelu) toiminnan sotkeminen sähkömagneettisen neurotieteen avulla.Amerikkalainen Sandra Fields joka on arkitehti kertoo toimineensa menestyksekkäästi viimeisen 28 vuoden ajan. Mutta hänen toimeentulonsa on vaarantunut viimeisen 11 vuoden ajan, koska hän on joutunut jatkuvan kemiallisen sähkömagneettisen säteilykidutuksen sekä gangstalkksuksen kohteeksi.