http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

perjantaina, tammikuuta 27, 2017

Suomen tulevaisuus


Teksti: Teemu Vehkala


Suomen tulevaisuus on tullut nyt tilanteeseen, jossa tämän suomen kansalaisten asema on vahvistunut tämän tietoisuuden evoluution kautta, jota Facebook-niminen sosiaalinen media on mahdollistanut.

Facebook on ollut alusta saakka tietotekninen sovellus, jota kautta tämä järjestelmä on mahdollistanut ihmisten ja kansan äänen kuulumisen. Mutta se on myös mahdollistanut ihmisten sosiaalisen verkostoitumisen, joka on koko tietoisuuden evoluution kannalta hyvin merkitsevässä asemassa.


Jossain vaiheessa kun tämä Facebook alkoi saavuttaa yhä suositumpaa asemaa maailmalla, niin sitä enemmän nämä eräät salaseurojen konnat alkoivat pelkäämään, että tämä sovellus voisi vielä joku päivä kääntyä heidän valta-asemansa romahduttajaksi. 


Sitten syntyivät vihapuheet, jotka luotiin ajatushautomoissa, jossa eliitti mietti niitä keinoja, joilla he saisivat nämä uudismieliset ihmiset kuriin. Mutta mitään keinoja ei enää keksitty, joten lopulta päästettiin nämä vihapuhe-lait eteenpäin.


Nyt tuolla kulisseissa nämä ajatushautomoiden porukat ovat ajautuneet epätoivoon, koska tämä heidän suunnittelemansa tyranninen hanke EU:sta tulee romahtamaan, joten ovat sitten siihen perään perustamassa Saksaan perustuvaa liittovaltiota.


Tämän taustalla valtaeliitti haluaa myös hajoittaa Euroopan EU-maiden kansallisidentiteetin, jolle se on ottanut myös käyttöön erilaiset supervirukset.Nyt Seinäjoella on löytynyt tuberkuloositapaus Sedun koulutuskeskuksesta, jossa tartunta tapahtui.


Sedun koulutusjohtaja ei paljasta, että onko tartunnan saanut henkilö opiskelija vai opettaja.


Amsterdamissa järjestettiin viime vuonna mikrobiologien välinen konferenssi, jossa varoitettiin mm. tuberkuloosi tautien leviämisestä Euroopassa.


Tauti tulisi maahanmuuttajaväestön (turvapaikanhakijat) mukana, jolla sitten eliitti alkaisi harventamaan tätä Eurooppalaista väestöä.


Maahanmuuttajat kun ovat ns. riskiryhmä, joka kuljettaa MRSA-tautia ja antibiooteille vastustuskykyistä salmonellaa, jotka aiheuttavat jättituhoa, jos ne tuodaan Euroopan sairaaloihin.


Vaikka maailman terveysjärjestö WHO on koko ajan toiminut julkisuudessa näistä superbakteerien varoittajina, niin WHO:n kulisseissa pieni eliitti loi nämä superbakteerit itse, joilla he sitten alkaisivat jossain vaiheessa toteuttamaan tuota valtaväestöön kohdistettua depopulaatiota.


Mutta nämä Jacob de Rothschildin kaltaiset psykopaatit jotka tuolla maailman kulisseissa toimii muiden Illuminaatien kanssa, ei näe tällaisessa valtaväestön apuharvennuksessa mitään väärää. Koska psykopaateilta puuttuu empatiakyky ja tämän nykyisen maailman joukkotietoisuudessa sodatkin ovat sitä todellisuutta, jotka hyväksytään nykyisen järjestelmän todellisuudeksi.


Kaiken taustalla on vain pelko, joka toimii kuin tietokonevirus, jolla hallitaan ihmismassoja. Koska ihmismassojen mieli on altistunut kuin tietokoneohjelman tavoin tällaiselle virukselle, joka laittoi heidän järjestelmänsä (mielen) tuon tunteen alle.


Mutta siinä missä tietokoneohjelmankin koodia voi murtaa, niin samalla tavalla heränneet yksilöt pystyvät muuttamaan tämän koko MATRIX-pohjaiseen hologrammi-todellisuuteen liittyvää dataa. 


Illuminaatit eivät ole missään vaiheessa halunneet kertoa tämän todellisuuden todellista rakennetta, joka on ihmismielen hallinta.


Sillä jo pelkästään luetut sanat ovat dataa, jotka tallentuvat ihmismieleen ja jos ne tallennetaan ihmismielen alitajuntaan, niin silloin se muokkaa tätä joukkotietoisen mielen verkostoon perustuvaa energiakenttää. 


Universumi on hologrammi


Japanilaisfyysikot saivat muutamia vuosia sitten aikaiseksi tutkimuksen, jossa osoitettiin se, että maailmankaikkeus on hologrammi.


Konjektuurin mukaan painovoima maailmankaikkeudessa aiheutuu äärimmäisen pienistä, värähtelevistä säikeistä, joista kaikki koostuu. Matemaattisesti monimutkaisessa säiemaailmankaikkeudessa on kymmenen ulottuvuutta, joista yksi on aika.  


Tämä kymmenulottuvuus on vielä hyvin mielenkiintoista, koska ihmisellähän on 10 sormea.


Mutta maailmankaikkeuden tapahtumat kuitenkin tapahtuvat kuitenkin huomattavasti yksinkertaisemmassa, vähempien ulottuvuuksien tilassa, jossa ei ole painovoimaa. Maailmankaikkeus olisi siis luonteeltaan kaksinainen, eräänlainen hologrammi.Tämän kolmannen ulottuvuuden fuusio neljännen ulottuvuuden kanssa on alkanut näkyä nyt näiden maaplaneetan ympärille kerättyjen matriisien (matrix) purkautuessa.

Matriisi on matemaattisesti suorakulmainen riveihin ja sarakkeisiin jaettu taulukko, jonka alkiot ovat lukuja (usein reaali- tai kompleksilukuja) tai lausekkeita.


Matriiseja käytetään yleisesti kaksiulotteisen tiedon (2D ihmisen näköaistit) havainnollistamisen sekä lineaaristen yhtäköryhmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen.


Tietoisuuden herätessä yksilöllä tapahtuu tämä eräänlainen havahtuminen ja prosessi, jossa entinen valveuneen perustuva mieli kokee herätyksen ja nyt tämä on Suomessa näkyvissä näiden muutosta tähän maahan haluavien kansanliikkeiden kautta

Sumen tulevaisuus on kiinni nyt tämän verkoston keskinäisten voimien ja yhteistyön laadusta.


Tällaista uuden ajan kaltaista järjestelmää yritettiin jo luoda 1700-luvulla Ranskaan, mutta silloin siinä ajassa tuolla muutosta toteuttavalla porukalla kihahti lopulta valta ns. hattuun, kun alkoi tulemaan enemmän varallisuutta.


Länsimaalainen mustaan magiaan perustuva rahajärjestelmä sekä kylmään ja kieroon peliin perustuva politiikka-järjestelmä on mahdollistanut sen, että virkamiehet lahjotaan HYVÄ VELI -periaatteilla. 


Niin kauan kun valtion nimisen järjestelmän johdossa toimii rahan ja muiden lahjusten tasolle altistuneita langenneita päättäjiä ja virkamiehiä, niin tämä maailmanlaajuinen ahneus vallasta sekä rahasta uhkaa syöstä tämän koko planeetan tuhoon.


Mutta nämä uuden ajan korkeampivärähteiset energiat (rakkaus) tulevat muuttamaan tämän koko entisen raskaan energian, mikä tulee lopulta romahduttamaan koko mustaan magiaan perustuneen keskuspankkijärjestelmän. Sillä siinä vaiheessa kun patterista loppuu virta, niin patteri sammuu.Negaviitinen eliitti (Illuminati) on toiminut samalla periaatteella ja heidän virtansa on ollut aina - merkkinen napa, jos tämä asia ilmaistaan vielä sähkötekniikan termeillä.


Vastapuolen polariteetit ovat taas maadoittaneet tähän + merkkisen varauksen, jonka kanssa nämä molemmat virtapiirit käyvät ns. keskinäistä kamppailua.


Tästä tulee tämän kolmiulotteisen ulottuvuuden tuntema dualismi (hyvä vs. paha) jne. rasisti vs. suvakki ja kaikki nämä muut tähän vastakkainasetteluun perustuvat lieveilmiöt.


Mutta kaikki nämä vastakkainasetteluun perustuneet ajatusmallit ovat aina olleet itse niiden kokijan mielen luoma projektio, eli hologrammi, johon on vain tuo ihmismieli uskonut. 


Mutta siinä vaiheessa kun tämä ihmismieli, joka herää tuosta valveunesta, niin hän herää sen jälkeen tuosta MATRIISIIN perustuneesta valveunesta, joka perustui mielen illuusion alle rakennetusta alitajuntaan kohdennetusta ohjelmoinnista.


Ihmismieli kun on eräänlainen kvanttipohjaiseen todellisuuteen perustuva järjestelmä, jota ohjataan monien ulkoisten ärsykkeiden kautta. Mutta koska riittävän moni ihminen on herättänyt valvetietoisuutensa ja alkanut verkostoimaan keskenään, niin tästä on syntynyt tähän järjestelmään laajempi portti, joka mahdollisti aina neljännen ulottuvuuden kiinnittyvän kiinni tähän kolmiulotteiseen ulottuvuuteen.


Neljännessä ulottuvuudessa vallitsevat jo ne energiat, joissa mikään valhe ei enää toimi energiana, koska aivan siinä missä 1-1= 0, niin myös kaikki tämä valtaeliitin valtakamppailu päättyy tuossa neljännen ulottuvuuden energiatihentymässä, koska rakkauteen perustuvassa värähtelyssä tuo kaikki vihan tunteen ja pelon ympärille rakentunut ulottuvuus lakkaa olemasta.


Tämä on koko tulevaisuuden kannalta missä tahansa olosuhteissa tietoisuuden evoluution kehitystä, joka vie tätä koko planeettaa kohti valoisampaa tulevaisuutta. 


Vaikka tässä valta-asemastaan kamppailevat tahot ovat epätoivoissaan tästä energiatihentymän noususta, niin tämä tietoisella mielellään herännyt ihmisjoukko muodostaa näiden tulevien valtioiden hallintojen joukon, jotka eivät enää altista mieleään tuolle vanhalle korruptiolle sekä ahneudelle, jota heidän solar plexus-keskuksensa energiakentissään veti puoleensa.


Todellisuudessa tämä rahakin on aina ollut pelkkää energiaa, jota tämä Illuminati on käyttänyt satanismin ja mustan magian keinoin energiavampyrismin keskuksena. Joten tämän vuoksi tämä palkkaorjuuteen perustuva riistotalous jatkuu niin kauan, kuin löytyy näitä palkkaorjia. Mutta kuten viime vuosina on nähnyt, niin työttömien määrä lisääntyy jatkuvasti ja tämä ahneuteen perustuva talousjärjestelmä tuhoaa itse itsensä. 


Lopulta kun tämä kaikki talousjärjestelmän tuhoutuminen on tapahtunut, niin tapahtuu tuo uuden ajan korkeammille värähtelyille perustuva energiatihentymä, jonka alle tuo tuleva rahajärjestelmä rakennetaan.


Tässä tulevaisuuden rahajärjestelmässä sellaista tunnetilaa ei enää tunneta kuin ahneus, koska siinä vaiheessa kun raskaammat värähtelyt jäävät taka-alalle, niin ne eivät voi enää kiinnittyä tuohon korkeavärähteisempään aineeseen ja tämä on vielä se syy siihen, että miksi tuo tulevaisuuden valuutta ei ole enää tuosta paperista painettua FIAT-rahaa. 


Vaikka tuosta digitaalisesta valuutasta on liikkunut useita erilaisia epäilyksiä mm. massavalvonnasta jne. Niin kaikki tällainen hysterisointi on kuitenkin perustunut vain ihmismielien muodostamille kauhu-skenaarioille. 


Google-lasit ovat vain yksi esimerkki siitä, että mihinkä tämä tulevaisuuden it-teknologia on muodostumassa.

Googlehan on jo nyt jäänyt kiinni siitä, että se kuuntelee salaa asiakkaidensa puhetta.


Massavalvonta kun on tälle negatiiviselle eliitille suuri nautinto, koska he nauttivat tuosta energiasta, jota pelkoon taipuvaiset ihmiset saavat aikaan. 


Mutta siinä vaiheessa kun kriittinen massa ei enää ihmisistä alistu pelkoon, vaan nostaa henkiset värähtelynsä korkeammille taajuuksille, niin tämä tulee myös uudistamaan tuon koko stalkkauksen, jota nämä CIA:n ja muut tiedustelupalvelut ovat harjoittaneet. 


Google on tähänkin päivään mennessä toiminut jatkuvasti CIA:n kanssa salaisessa yhteistyössä, jossa se on kylmästi myynyt asiakkaidensa tietoja (salaa nauhoitettua puhetta jne.) CIA:lle sekä NSA:lle. 


Nämä äänitteet ovat sitten päätyneet CIA:lle sekä NSA:lle, jossa jokin system analyst sitten joutuu niitä mahdollisesti vielä Suomentamaan, mutta Rauman ja Porin murteesta he eivät välttämättä vielä ole tehneet käännösohjelmaa.


Tämä kaikki osoittaa tuon perin suuren hölmöyden, jolle tämä valvontaan keskittynyt yhteiskunta on perustunut tällä massavalvonnalla. Koska tämä massavalvonta on olemassa niin kauan kuin riittävän moni ihminen elää siinä pelossa, että uskoo noiden pallokameroiden lisäävän kaikkien meidän turvallisuutta. Vaikka ovat aina siellä olleet näiden kontrollifriikkien valvovan silmän alla. 


Näissä jo nyt käytössä olevissa pallokameroissa on jo silmäskannaus, eli jos menet optikolle tekemään silmä skannauksen, niin nämä otetaan vain näitä pallokameroita varten. 


Kansainvälisillä lentoasemillahan on jo nyt käytössään nämä silmäskannerit, joissa liikkuu tämä väestön silmistä skannattut profiilit.  


Mutta teknokraateille nämäkin silmäskannerit saattavat edustaa egoa pönkittävää vempainta, jota ylistetään nyt hienoksi innovaatioksi maailmalla, jota myös Samsung alkoi kehittelemään puhelimiinsa. 

Tällä teknokratiallakin on kaksi dualismin puolta, elämää rakentava tai tuhoava agenda. Mutta valveunessa olevat teknokraatit eivät huomaa, että kumpaa näistä he edustavat, minkä vuoksi teknokratia on tietoisuuden evoluution kannalta ratkaisevassa asemassa siinä, että minne tämän planeetan henkinen kehitys vielä vie tulevaisuudessa.


Eli jos tässä nyt siis on käynnissä koko länsimaalaisen yhteiskunnan valtarakenteiden uudistus, niin tämä vanha kapitalismi loppuu.

Euroopan Union on ollut tähän päivään asti kommunistinen yhteisvaluutta, jolle löytyy yhä vähemmän kannattajia.


Mutta EU eroa kannattaa jo enemmistö suomalaisista, joten Suomen tulevaisuus on kiinni siitä, että riittävän moni valveutunut suomalainen alkaa nyt verkostoitumaan ja luomaan sitä sosiaalista verkostoa, jolle tuo tulevaisuuden Suomi perustuu.


Sillä tämä maa on vielä liian itsekkäiden ja ahneiden päättäjien käsissä.


Vasta siinä vaiheessa kun valtio nimistä yritystä johtavat päättäjät eivät enää elä tuossa pelkoon ja ahneuteen perustuvassa illuusiossa, niin voi Suomikin olla Norjan kaltainen maa, jossa ei ryöstetä köyhiltä ja anneta rikkaille. 


Kaikki tämä muutos on kiinni sinun mielesi muodostaman projektion tuottamasta illuusiosta, jossa myönteiset energiat tuottavat lisää + varausta.


Ihmismieli toimii siis aivan kuin mikä tahansa energiavaraaja, jonne voidaan ladata joko - tai + merkkistä varausta.


Negatiivinen eliitti käytti - napaa ja tämä vastapuoli + napaa, joten dualismille perustuva valtakamppailukin on vielä illuusio, jonka voi tasata myönteisillä ajatuksilla.


Lopulta siinä vaiheessa, jossa ihmismieli löytää tuon kaikkeuden alkulähteen, niin hän huomaa sen, että on vain yksi tietoisuus, joka on olemisen tila (MINÄ OLEN).


Tässä minä olen tietoisuudessa ei ole enää mitään dualismiin perustuvia vastakkainasetteluja, jolloin myös kaikki taistelu sekä vastustaminen loppuu. 


Tämä on se mielentila, jonka kaikki ns. valaistuneet, tai oikeasti valaistuneet joogitkin ovat löytäneet itsestään. 


Tuollaisessa mielentilassa on vain läsnäoleva hetki ja egokin jää taka-alalle. 


Tätä todellisuutta harjoittaa nyt yhä useampi ihminen tältä planeetalta ja heitä tämä vielä negatiivisella varauksella joukkojaan johtava eliitti yrittää vielä epätoivoissaan saada lukkojen taaksi syyttämällä heitä vihapuheella, vaikka tuo vihapuhe on vain jokaisen ihmismielen tuottama illuusio, jolle mielivirtapiiri, henkivirtapiiri sekä ylipersoonavirtapiiri antaa kulloinkin jonkin varauksen, joko myönteisillä tai negatiivisilla varauksilla. Valtaeliitti kuitenkin tietää tämän vetovoiman lain ja sen, että myös heidänkin keskuudessa on näitä valon puolen työntekijöitä, jotka eivät halua enää alistaa valveunessa olevia ihmismassoja. Joten silloin tämä käynnissä oleva maailmanlaajuinen muutos on hyvin mielenkiintoista seurata sivusta. Koska nyt kapitalismi sekä EU:n kommunismi romahtaa jo tällä hetkellä, jos on seurannut tilannetta.


EU:lle tulee loppu seuraavaksi ja Saksa haluaa luoda sen jälkeen tulevan natsi-liittovaltion neljännen valtakunnan, mutta tuokin suunnitelma menee jäihin, mikäli kanavoimme sinne positiivista valoa, jossa tuo natsien ylpeys ja muuhun ylimielisyyteen perustuva fasistinen energia ei kiinnity enää tuohon sidokseen.


USA:ssa on nyt asiat hyvin, koska johtoon astui nyt mies, joka ei kumartele näille keskuspankkien valtatyranneille. Koska Trump ei ole mies, jolta puuttuu empatiakyky.


Joten näin ollen Trumpilla on todella suuri tilaisuus ja mahdollisuus toimia tämän maailmanlaajuisen muutosprosessin kultivoituvana vetonaulana massoille. 


Vaikka toiset puhuvat hänestä jopa ilmestyskirjan petona, niin todellisuudessa tämä ilmestyskirjan peto on se mikrosirulle perustuva massavalvontajärjestelmä, joka on näiden eräiden valtatahojen kiikarissa.


On siis nyt todella mielenkiintoista seurata, että minne tämän Suomen kuin myös USA:n sekä Euroopan sekä kapitalismin ja kommunismin tilanne tulee menemään, kun näiltä agressiivisiin valtioihin toimiva energia lakkaa olemasta. 


Pohjois-Korean eliittiähän lähti jo maanpakoon viime vuonna, joten nyt näemme sen miten nämä entiset suurjohtaja-kultille perustuneet Pohjois-Koreat alkavat romahtamaan.

Tulevaisuuden talousjärjestelmä perustuu yltäkylläisyydelle sekä jakamiselle


Tämä tulevaisuuden uuden ajan rahajärjestelmä perustuu aivan uusille energioille, kuin mitä tämä kapitalistinen talousjärjestelmä.


Kapitalismi perustui vielä tuolle energiavampyrismille, jossa vielä laitettiin juoksemaan ihmiset valveunessa oravanpyörässä pientä palkkaa vastaan palkkaorjina. 

Tuo palkkaorjuus perustui vain täysin tietoiselle sekä epätietoiselle energiavampyrismille, koska negatiiviset avaruusrodut (liskoja muistuttavat avaruusrodut) saavat energiansa vain negatiivisesti värähtelevästä varauksesta.


Mutta koska tätä negatiivista energiaa tällä planeetalla oli vain tietyn verran saatavilla, niin he saivat aikaan jo Muinaisen Egyptin aikoihin valtaväestöön keskitetyn orjajärjestelmän, jota nämä muinaiset hallitsijarodut hallitsivat.


Nyt tuon hallitsijarodun porukka on harvenemassa, koska näitä negatiivisia liskorotuja ei enää päästetä jatkossa inkarnoitumaan tälle planeetalle, koska he eivät ole onnistuneet vieläkään muuttamaan toimintatapojaan negatiivisesta positiiviseksi.


Vaikka negatiiviset avaruusrodut toimivatkin vain negatiivilla energioilla, joita he luonnollisesti imevät ihmisistä, joista löytyy näitä negatiivisia energioita, niin tämä länsimaalainen palkkaorjuus järjestelmä oli heiltä nerokas keino luoda tuollainen systeemi, jossa tätä negatiivisesti ryöstettävää ja imuroitavaa energiaa oli tarpeeksi saatavilla. 


Kapitalismista tuli siis elämää tuhoavaa energiaa, joka kulutti loppuun yhä useamman ihmisen ja samalla tämä toinen porukka taas alkoi kyseenalaistaa tämän koko järjestelmän uskottavuuden.


Kommunistien mielestä taas tuo heidän kommaripohjainen järjestelmä olisi toimivampi, mutta tämä EU on näyttänyt sen, että jo yli 110 miljardia euroa on kavallettu Suomen Pankista, joiden rahat ovat otettu suomen veronmaksajilta. 


Tuokin raha mikä täältä on pumpattu ulos, on kanavoitu täältä vielä ulos mustalla magialla, jonka kärsijäksi jää Suomen valtio.


Suomen valtio voisi aivan yhtä lailla harjoittaa vaikka valkoista magiaa ja kääntää tuon varallisuuden takaisin Suomeen ja irtisanoa valtionryöstösopimukset EKP:n kanssa. 


Markan palauttaminen loisi muutamassa vuodessa tähän maahan taas toimivan ja vientipohjaisen talouden, joka ei enää velkaannuttaisi ihmisiä köyhäksi sekä romahduttaisi valtion kassaa.


Mutta kaikki tämä on nyt meidän jokaisen ihmisen kollektiivisista ajatuksista kiinni, että ajattelemmeko suomen tulevaisuuden köyhänä vai vauraana. 


Vaurauskin on pelkkä mielentila, jota voi jokainen meistä ajatella ja luoda tuota todellisuutta todeksi. 


Köyhyyskin on mielentila, jota nämä eräät valtatahot ovat mustalla magialla käyttäneet hyväksi luoden näitä suurtyöttömiä pitkin Eurooppaa, koska tämä nollakasvulle perustuva projekti on täysin tietoisesti heiltä junailtu hanke. Jokainen yksilö voi muuttaa näitä asenteitaan, joita hänelle on luotu rahan suhteen. 


Hyvin monelle meistä luotiin nämä asenteet jo lapsuudessa, joten jos joku valitsi syntyvänsä vaikka oikeistolaiseen perheeseen, niin saattoi saada jo äidinmaidossa tuollaisen elitismin kaltaisen arvomaailman. 


Mutta silti näitä kaikkia arvomaailmoja ei dualismin jälkeen enää voi tuomita, koska tuossa uuden ajan energiassa ei enää ole olemassa edes porvaria, kapitalistia tai köyhää. Koska tuo uuden ajan rahajärjestelmä muuttaa kaiken vaurauteen liittyvän energian.


Kun tässä kapitalismissa kaikki perustui sille, että saatiin riittävän moni ihminen juoksemaan rahan perässä kilpailuvietillä. Niin tämä energia oli vain pelkoa ja sen ympärille rakennettu illuusio, jolle jokaisen tuossa järjestelmässä elänut yksilö oli ajatuksillaan luonut.


Mutta siinä vaiheessa kun yksilöllä tapahtui herännyt tietoisuus, niin hän kyseenalaisti tämän koko järjestelmän ja tapahtui heräte.


Tämä heräte oli samalla tietoisuuden evoluution kannalta hyvin tärkeä prosessi, joka sai aikaan kollektiivisen joukkotietoisuuden verkon heräämisen.


Ihmisen ajatukset kun toimivat niin, että ne verkostoituvat keskenään, kuten myös sähköverkossa sähkö kulkee sarjassa jne.


Joten kun ajatukset ovat energiaa, niin ihmismieli pystyy tuottamaan näitä positiivisen virtapiirin luomia ajatuksia myös keskittämällä mielensä.


Meditaatio on mielen hiljentyminen, joka on vain läsnäoleva hetki. 


Tässä tilassa  ajatukset eivät enää häiritse tuota apinamieltä (monkey mind), joka oli tämä homo sapiens -ihmiselle alunperin luotu puhekeskus.


Tietoisuuden rakenne kun on tässä hologrammiin perustuvassa universumissa ollut kymmenulottuvuudessa, niin itsetietoisen mielen herättänyt yksilö onnistuu silloin heräämään vanginvartijatietoisuuden unesta ja heräämään tietoisella mielellä toimivana yksilönä.


Tämä henkinen muutosprosessi on tietoisuuden evoluution kannalta tärkeä prosessi, koska se lisää valon värähtelyiden kiinnitettä näiden raskaiden materian pimeiden voimien viimeisessä taistelussa.


Lopulta sitten tämä kuudenteen säteen astrologinen vetovoima vetäytyy tältä pallolta, jonka jälkeen tänne tulevat nuo uuden ajan energiat, jotka ovat jo tällä hetkellä aktivoituneet.


Rakkaus-viisaus ulottuvuus on jo se ulottuvuus, jossa pelko ei enää kiinnity tuohon mieli-, keho ja henkivirtapiiriin.


Tasapainoinen itsetunto perustuu tälle henkiselle kasvulle, jonka prosesseissa + varaus luo lisää positiivista virtausta.
David Icke on puhunut paljon myös näistä asioista, että miten tämä todellisuus onkin ollut kvantti-tasolla tapahtuvaa muutosta.   

Tiedemiehet ovat kohta kertomassa tämän koko systeemin salaisuuden, joka on perustunut ihmisten mielen sekä tietoisuuden rakenteelle hologrammiin perustuvan illuusion kautta.

               


  

  

Lähteet: http://mvlehti.net/2016/04/13/massamaahanmuutto-uhkaa-euroopan-terveytta-hiv-tuberkuloosi-syyhy-superbakteerit/

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005062212.html 

http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/avaruus/2013-12-12/Tutkimus-vahvistaa-maailmankaikkeus-on-hologrammi-3316769.html