http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

lauantaina, kesäkuuta 02, 2012

Bilderberg kokous mainittiin YLE:lläBilderberg kokouksesta kerrottiin tänä vuonna hivenen enemmän kuin aiempina vuosina. Nyt tuotiin esille se että ministerit matkaavat sinne veronmaksajien rahoilla. Pääministeri Jyrki Katainen jätti osallistumatta tämän vuotiseen Virginiassa järjestettyyn kokoukseen ja hänen tilalleen tulee demaraiden valtionvarainministeri Jutta Urpilainen.Yksityiskohta Jyrki Kataisen matkalaskusta.
YLE näytti jopa Jyrki Kataisen Bilderberg kokouksen matkalaskun vuodelta 2010.

Vuosi sitten Vesa-Matti Saarakkala (ps.) teki Bilderberg-kokouksista kirjallisen kysymyksen. Saarakkala kysyi, pitäisikö ministereiden kertoa esimerkiksi eduskunnalle, minkälaisia keskusteluja he kokouksissa Suomen edustajina käyvät.

Jutta Urpilainen 2008.jpg

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vastasi Saarakkalalle kirjallisesti näin:

"Bilderberg-ryhmän kokouksiin osallistutaan yksityishenkilönä. Valtiovarainministeriö ei voi lähteä rajoittamaan yksityishenkilön osallistumista Bilderberg-ryhmän tai minkään muun vastaavan ryhmän kokouksiin."


Bilderber-ryhmän jäseniksi kutsutaan ainoastaan riittävän korkeassa asemassa olevia henkilöitä yhteiskunnan kaikista vaikutuspiireistä, miehiä ja poikkeustapauksissa myös naisia, joilla on globaali näkemys ja kansainvälistä kokemusta. Ryhmään kuuluu valtion päämiehiä, EU-komission ja NATO:n huippuja, pankkiireja, ylikansallisten suuryritysten johtajia, ammattiyhdistysjohtajia ja mikä huomionarvoisinta, myös poliitikkoja, joita olemme valinneet toimimaan avoimen yhteiskunnan puolesta. Mukana on myös suurimpien lehtien omistajia ja muita tiedotusalan henkilöitä joiden tehtäviin kuuluisi tämän tapaisten kokousten kriittinen tarkastelu, mutta sen sijaan vaikenevat he niistä täysin omissa lehdissään. Mitään ei paljasteta.

Toimittaja C. Gordon Tether Financial Times-lehdestä tosin kirjoitti 6. toukokuuta 1975 arvionaan:

”Ellei Bilderberg-ryhmä ole jonkinlainen salaliitto, sen täytyy olla siten johdettu, että se antaa huomionarvoisen hyvän vaikutelman sellaisesta.”

Tether sai potkut palveltuaan 20 vuotta lehden poliittisena journalistina. Tämä varoittava esimerkki on saanut maailman lehtiväen pysymään vaiti Bilderbergien tekemisistä.

Kaikki alkoi siitä, kun hollannin prinssi Bernhard vuonna 1954 kokosi pienen ryhmän Euroopan johtavia vaikuttajia Pariisiin, joille hän esitti puolalaisen Joseph Retingerin (1888-1960) jo vuonna 1948 kehittämän suunnitelman: ”Kansainvälisen järjestyksen pitkän tähtäimen kehittämisestä ja kaupan ulottamisesta maailmanlaajuiseksi”. Tässä kokoontumisessa päätettiin varsinaisen perustamiskokouksen järjestämisestä ja USA:n ottamisesta mukaan suunnitelmaan.

Ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 29.31. toukokuuta 1954 pienessä hollantilaisessa kaupungissa Oosterbekissä ja koska pitopaikkana oli Hotelli Bilderberg, sai ryhmä tästä myös nimensä. Kokoukseen osallistui 80 henkilöä: vaikutusvaltaisia poliitikkoja, teollisuusmiehiä, finanssimiehiä ja tiedemiehiä. Paikalla ei ollut lehtimiehiä ja alue oli erittäin tarkasti vartioitu.

Kokouksen puheenjohtajaksi tuli sen kokoonkutsuja prinssi Bernhard, joka avauspuheenvuorossaan painotti ryhmän päätavoitetta, globaalin maailmanhallituksen luomista, sekä pahoitteli heti alkuun vaikeutta uudelleen kouluttaa kansallismielisyyteen kasvatettuja ihmisiä ylikansallisuuteen ja näin luopumaan osasta itsenäisyyttään.

Tiivistä kokousten pitämistä kesti kolme päivää, osanottajien poistumatta kertaakaan hotellista. Tämän tuloksena syntyi selkeä, kansoja yhdistävä sisäinen side ja todellinen maailman varjohallitus, Bilderberg-ryhmä. Sen ohjauskomiteaan tuli muun muassa David Rockefeller ja Rockefeller Foundation johtaja Dean Rusk. Ryhmän työtavoista päätettiin mm, että kokousten osallistujat huolehtisivat kukin tehtyjen päätösten välittämisen omille vaikutusalueilleen siten, että ne saavat yleisen mielipiteen puolelleen, paljastamatta kuitenkaan niiden alku-lähdettä. Kokouksen ensimmäisenä tavoitteena oli Euroopan yhdistäminen ja jo seuraavan vuoden syyskuussa Garmisch-Partekirchenissä pidetyssä kokouksessa päätettiin perustaa Euroopan Talousyhteisö, ETY. Vain kahdeksantoista kuukautta myöhemmin allekirjoitettiin Rooman-sopimus, mikä vahvisti EY/EU:n edeltäjän synnyn.

Kaikkiaan on Bilderbergeillä kolme päätavoitetta: uusi kansainvälinen talousjärjestys, uusi poliittinen järjestys ja uusi uskonnollinen maailmanjärjestys.

Myös Bilderberg-ryhmän jäseniä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. He haluavat työskennellä salassa ja pysyä ehdottomasti poissa julkisuudesta, eikä se koske ainoastaan heidän kokouksiaan, vaan jopa ryhmän olemassaoloa. Vaikutusvaltansa turvin he ovat onnistuneet tukkimaan kaikki tietoväylät eikä ryhmästä ole tietoa edes kaikissa tietosanakirjoissa. Internetissä sentään jotain löytyy.

Lähde: YLE

Sven-Olof Jakobsson "Salainen asiakirja No. 1"