http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

sunnuntaina, helmikuuta 19, 2012

Toinen ACTA mielenosoitus Helsingissä 25. helmikuuta 2012Mielenosoitus pitkään salassa valmisteltua internetin vapautta rajoittavaa ACTA-sopimusta vastaan järjestetään uudestaan 25. Helmikuuta 2012 Helsingissä. Sekä samaan aikaan 22 muussa euroopan kaupungissa.

Kokoontuminen on 14.00 Asema-aukiolla, josta marssitaan 14.30 Senaatintorille.

Tapahtuman facebook-sivut: https://www.facebook.com/events/305738156142868/"

Kannanotto väärentämisen vastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen epäkohdista:

Vaadimme, että Euroopan parlamentti hylkää ACTA-sopimuksen seuraavista syistä:

1. Ehdotettu sopimus heikentää turhaan perusoikeuksia, kuten ilmaisunvapautta ja oikeutta yksityisyyteen sekä siirtää poliisi- ja tuomiovaltaoikeuksia kolmansille osapuolille. ACTA:n säännökset hyökkäävät oikeusvaltion toimintaperiaatteita vastaan sallimalla tuomioistuinten ohittamisen.

2. Vaikka ACTA-sopimus ei edellyttäisikään suoria muutoksia Suomen lainsäädäntöön, se samalla tekisi muutosten tekemisen jokseenkin mahdottomaksi. ACTA siis vie kansallista itsemääräämisoikeuttamme ainakin patentti- ja tekijänoikeuslakien säätämisestä.

3. Verkkopalveluiden ylläpitäjät saatetaan niiden palvelimien kautta välitetystä tai niiden palvelimilla olevasta sisällöstä sellaiseen vastuuseen, joka edellyttäisi tietojen valvontaa tai suodattamista etukäteen.

4. Rajatarkastuksia ja takavarikointeja koskevien valtuuksien vahvistamiseen tähtäävät toimet haittaavat esimerkiksi laillisten, kohtuuhintaisten ja turvallisten lääkkeiden maailmanlaajuista saatavuutta.

5. Kehittyvät maat on pakotettu hyväksymään tiukat säännökset immateriaalioikeuksista, mutta länsimaat eivät ole vapauttaneet lupaamallaan tavalla erityisesti maataloustuotteiden ja tekstiilien tuontia. Kehittyvien maiden vaatimuksia ei myöskään ole otettu riittävästi huomioon ACTA:sta käydyissä neuvotteluissa.

6. Ehdotettu sopimus vie meitä entistä enemmän kohti valvontayhteiskuntaa. Kaikkien internetkäyttäjien valvonta ei ole menetettyjen tekijänoikeus- ja patenttitulojen arvoinen. Näistä menetyksistä ei ole edes kiistatonta näyttöä, vaan ne ovat perustuneet yksinomaan immateriaalioikeuksien haltijoiden ja heidän eturyhmiensä arvioihin.


Suomessa:

http://blog.piraattipuolue.fi/2012/02/acta-kyykyttaa-kehittyvia-maita/"
http://blog.piraattipuolue.fi/2012/02/acta-on-vaarallinen-kauppasopimus/"
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/120126/effi-ei-sopaa-eika-actaa.html"


Maailmalla:
http://www.stopacta.info/"
http://www.laquadrature.net/acta"
http://www.edri.org/ACTAfactsheet"
https://www.laquadrature.net/wiki/Counter-Arguments_Against_ACTA
http://www.techdirt.com/articles/20120213/09564217746/debunking-eu-commissions-myths-about-acta.shtml"