http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

sunnuntaina, maaliskuuta 01, 2009

Illuminati salaseuran alkuKoko illuminati sai alkunsa vuonna 1534 Espanjassa Ingnatius Loyolan perustettua jesuiittojen veljeskunnan, jossa maailmanhallintoa koskevat ideat kehittyivät pikkuhiljaa erilliseksi veljeskunnaksi ja kehittyi edelleen vuonna 1726 syntyneen puolalaisen Jakob Frankin johdolla.Frank oli saanut juutalaisten rabbien Kabbala koulutuksen ja tutki erityisen innokkaasti sen Zohar-osaa- Hän jopa paranteli rabbien oppeja lisäten niihin kehittämänsä nihilismin, eli tuhoamisopin.

Hänen filosofisia ja poliittisia oppejaan ovat mm. Kaiken ehdottoman totuuden, kaiken perinteellisen moraalin ja kaikkien uskontojen kieltäminen, sekä että; Kaikki sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset instituutiot on tuhottava uusien tieltä, sekä että; Jokainen vallankumouksellinen liike, joka käyttää terroria aseenaan on tuhottava.

Ne rabbit ja juutalaiset johtajat jotka eivät hyväksyneet Frankin uuskabbalistisia oppeja, julistivat ne harhaopeiksi vuonna 1756 ja sulkivat hänet yhteisöstään.

Tässä vaiheessa oli Jakob Frank ja hänen ryhmänsä tunnustanut Luciferin jumalakseen ja harjoitti mustaa magiaa ihmis- ja eläinuhrauksin. Myös seksiorgioita järjestettiin joihin sisältyivät insestit, raiskaukset ja pedofiiliset muodot. Tässä on mainittava että okkultismissa haetaan voimaa kieroutuneen sukupuolikäyttäytymiseen ja veren vuodattamisen avulla.

Lahko haki sisäänpääsyä roomalais-katoliseen kirkkoon, johon heidät myös hyväksyttiin. Kirkon avoimissa keskusteluissa herjasivat "frankistit" juutalaisuutta ja julistivat sen rienaukseksi. Vähitellen tuli Jacob Frankista arvostettu henkilö kirkon piirissä ja hän sai virallisessa kasteessa kummikseen itse Puolan kuninkaan August III:n

Jacob Frank asettui Saksan Offenbachiin ja solmi suhteita Rothschildin pankkiirisukuun (nykyään maailman toiseksi rikkain suku), jolta sai suuren summan rahaa maailmanhallintaa koskevan toimintansa jatkamiseksi.

Vuonna 1782 pidettiin suuri vapaamuurarikonvertti Wilhelmsbadissa, Saksassa. Kokoukseen osallistui vapaamuurareita monista eri järjestöistä jotka kaikki pyrkivät värväämään uusia jäseniä. Näiden joukossa oli muutamia yksilöitä jotka salaa yrittivät koota määrätynlaisia henkilöitä. He kutsuivat itseään nimellä Bavarian Illuminati (Baijerin Valaistuneet) ja heitä johti professori Adam Weishaupt, joka oli uudistusmielinen ja innokas toteuttamaan saksalaista yhteiskuntaa koskevia ideoitaan. Hän oli etsimässä niille pysyvää muotoa ja näki sellaisen salaisten seurojen rakenteessa.

Baijerin Illuminaateista ei kuitenkaan koskaan tullut todellista uhkaa saksalaiselle yhteiskunnalle, mutta sitä vastoin aiheutti se Ranskalle sen historian järkyttävimmän mullistuksen. yli 300 000 ihmisen hengen vaatineen vallankumouksen.


Allessandro Cagliostro

Kun italialainen seikkailija ja petkuttaja Alessandro Cagliostro (kuvassa) joutui Rooman Inkvision eteen vuonna 1789 syytettynä mm. yrityksestä tuoda vapaamuurarius Italiaan. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 1791, mutta koska hänellä oli hallintoa kiinnostavaa tietoa, sai hän muutettua tuomionsa elinkautiseksi.

Cagliostro oli kuulusteluissa paljastanut että Saksassa toimi Temppeliritarien perinteille muodostettu vapaamuurarisolu Strikte Observantz, (Tiukka Tarkkailu) joka yhdessä Illuminati-seurueen kanssa työskenteli Korkean Tarkkailun alaisuudessa. Tämä yhteisö muodostui myöhempien aikojen temppeliherroista jotka olivat vannoneet kostavansa ritarikunnan viimeisen suurmestarin, Jagues de Molayn vuonna 1314 tapahtuneen teloituksen. Koston kohteina olivat katolinen kirkko ja kaikki kuninkaalliset instituutiot. Cagliostro vakuutti nähneensä asiakirjan, jonka olivat verellä allekirjoittaneet huomattavassa asemassa olevat henkilöt. Siinä he lupautuivat murskaamaan kaikki kirkolliset ja maalliset itsevaltiaat.


Mayer Armel Rothschild

Pankkiiri Mayer Amschel Rothschild (kuvassa) rahoitti myös jatkossa "valaistuneiden", eli illuminaattien veljeskuntaa, sillä myös baijerilainen professori Adam Weishaupt sai Rothschildilta rahaa ja tehtävän liittää illuminaatit ja vapaamuurarit yhteiseksi veljeskunnaksi, mikä tapahtuikin heinäkuun 16 päivä vuonna 1782 Weishauptin linnassa pidetyssä vapaamuurarien kongressissa.


Adam Weishaupt

Tri Adam Weishaupt (kuvassa), juutalainen rabbin poika, oli opiskellut roomalaiskatolilaista kirkkolakia Ingolstadtin kaupungin yliopistossa Baijerissa. Hän oli syntynyt 6. Helmikuuta vuonna 1748 tässä samaisessa kaupungissa, joka oli jesuiitta-veljeskunnan keskus. Jesuiitat kouluttivat Weishauptin, joka ei oikeastaan perustanut Illuminatiaa, vaan lisäsi siihen Jacob Frankilta perittyjä teorioita, jesuiittojen poliiittista ohjelmaa sekä temppeliherrojen okkultistisia palvontamenoja ja perusti sen pohjalta Illuminaattien veljeskunnan 1. Toukokuuta vuonna 1776, minkä päivämäärän vapaamuurari Vladimir Lenin otti "Työläisten päiväksi" Neuvosto-tasavallan synnyttyä 1917.

Illuminatien hierarkia muodostui kolmesta asteesta; Minverval, Illuminatus Minor ja Illuminatus Major.

Toiselle asteelle saattoi noviisi nousta vain vannottuaan valan Lusiferille ja Veljeskunnalle että noudattaisi täydellistä kuuliaisuutta ja hyväksyisi kaikki järjestön periaatteet. Tiukat kokeet läpäistyään saattoi nousta seuraavalle asteelle. Näistä luotettavuutensa osoittaneista Minoreista muodostettiin myös salaisen poliisien verkosto, "Hiipivät veljet", joiden symbolina oli "Kaikkinäkevä Silmä.

Jesuiittakoulutuksen saanut juridiikan tohtori Adam Weishaupt esitteli salaiselle veljeskunnalleen suunnitelmansa maailman kaikkien uskontojen ja kaikkien olemassaolevien hallitusten kumoamiseksi. Järjestön päätavoitteeksi tuli uuden maailmanjärjestyksen luominen "Novus Ordo Seclorum", eli maailmanhallitus. Illuminaattien kavala suunnitelma tuli maailman tietoisuuteen merkillisen onnettomuuden seurauksena ensimmäinen päivä heinäkuuta 1785. Frankfurtista Pariisiin oli lähetetty kuriiri nimeltä Jacob Lanz mukanaan tietoa Illuminatian toiminnasta ja erityisiä ohjeita ja suunnitelmia Ranskan vallankumousta varten, kun hän Regensbergin kohdalla ratsastaen sai rajuilmassa osuman salamaniskusta ja kuoli. Mukana olleet asiakirjat, jotka oli osoitettu Pariisin Suurelle Orientaaliselle Vapaamuurariloosille (Grant Orient), joutuivat ne paikallisen poliisin käsiin, joka luovutti ne Baijerin hallitukselle. Tämä johti Illuminaattien päämajaan suoritettuun tarkastukseen ja sieltä löydetyistä uusista asiakirjoista kävi ilmi, että salaliittolaisilla oli maailmanlaajuiset tavoitteet. Asiakirjat julkistettiin vuonna 1787 Englannin, Saksan, Itävallan, Ranskan, Puolan ja Venäjän hallituksille, jotka tulivat tietoisiksi että Illuminati suunnitteli maailmanlaajuista vallankumousta joka aiheuttaisi kuoliniskun kaikille yhteiskunnille.

Vallankumouksen oli tarkoitus alkaa Ranskassa ja sen suorittaisivat salaiset järjestöt.

Kaikki vehkeilyyn vihkiytyneet olivat sitoutuneet valaan... "ikuiseen vaitioloon ja horjumattomaan kuuliaisuuteen ja alistumiseen veljeskunnan korkeammassa asemassa oleville..."

Illuminaatit saavuttivat veljeskunnan sisäpiirin vannottuaan kuolemanuhalla ehdotonta vaitioloa ja sokeaa kuuliaisuutta. Ainoastaan tässä asemassa heille ilmoitettiin veljeskunnan äärimmäiset tavoitteet, jotka olivat:

- Kaikkien olemassa olevien hallitusten kumoaminen,
- Yksityisen omistamisen lakkauttaminen,
- Perintöoikeuden lakkauttaminen,
- Isänmaallisuuden lakkauttaminen,
- Uskontojen lakkauttaminen,
- Perheiden lakkauttaminen,
- Maailmanhallituksen luominen

Näistä tavoitteista huomaa selvästi, että Weishaupt oli lukenut Platonin Valtio-kirjaa. Ne vastaavat miltei täysin tämän käsityksiä selväpiirteisestä luokkayhteiskunnasta. Luonnollisesti eivät useimmat jäsenet koskaan saaneet tietoonsa veljeskunnan todellisia tavoitteita.

Adam Weishaupt kirjoitti ohjeitaan veljeskunnille kreikkalaisesti sointuvalla peitenimellä Spartakus, kun hän esitti miten uskontoja tulee tuhota kutsumalla kirkkojen edustajia mukaan veljeskunnan toimintaan ja näin saada heidät vapautettua ennakkokäsityksistään ja omaksumaan veljeskunnan tavoitteet ihmiskunnan maailmanlaajuisesta onnesta ja hyvinvoinnista.

Tähän koukkuun tarttuivat yllättävän monet protestanttiset teologit, lutherilaiset ja calvinistit. Hän kirjoitti kerran että: "Voi ihminen, mitä kaikkea sinut voikaan saada uskomaan!"

Protestanttisten ruhtinaiden halu liittyä veljeskuntaan johtui paljolti Weishauptin suunnitelmasta tuhota katolinen kirkko. Nämä ruhtinaat toivat mukanaan mahdollisuuden valvoa vapaamuurarijärjestöjä, joihin he liittivät Weishauptin ja hänen Illuminaattiveljensä (jotka alun perin olivat olleet vapaamuurareita) kevein sitein vuonna 1777 ja lopullisesti jo aikaisemmin mainitussa kongressissa vuonna 1782. Jotta eivät ruhtinaat pääsisi perille Illuminaattien todellisista tavoitteista, heidän ylenemisensä veljeskunnan hierarkiassa rajoitettiin alempiin asteisiin. Illuminaattien ja vapaamuurareiden yhdentymisen tehon merkitystä eivät maailman historioitsijat ole koskaan oikein tajunneet.