http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

perjantaina, kesäkuuta 09, 2017

dr. Steven M. Greer yritettiin siepata nukkuessaTeksti: Teemu Vehkala

Amerikkalainen Disclosure Projektista paremmin tunnettu lääkäri sekä ufologi dr. Steven M. Greer kertoi luennollaan siitä, kuinka hänet oli joitain vuosia sitten yritetty siepata hänen nukkuessaan.

Kyseinen tapaus sattui joitain vuosia sitten New Yorkissa sijaitsevassa The Ritzin Carltonin hotellissa, joka on ihan Central Parkin vieressä oleva luksushotelli.Sotilasabduktiot (Milabs) eroavat perinteisistä ufo-abduktioista paljonkin

Abduktioyritys jonka kohteeksi dr. Greer joutui ei ollut humanoidien tekemä, vaan kyseessä oli ihmisen tekemä sieppausyritys ja näiden takana on aina armeijat (mm. USA:n, Iso-Britannian). Dr. Helmut Lammer julkaisi jopa paljastuskirjan Marion Lammerin kanssakirjan, jossa avattiin hieman näiden sotilasabduktioiden saloja esille.

Kirjassa kerrottaan sotilasabduktioiden olevan osa salaisia mielenhallinta projekteja, joihin myös CIA on sekaantunut jo 1950-luvulta lähtien.

Sieppauksiin osallistuvat aina armeijan miehet, jotka koulutetaan mm. USA:n sekä Iso-Britannian ilmavoimien tukikohdissa. Mutta nämä osastot ovat niin salaisia, ettei riviluokan kapiaiset tiedä niistä yhtään mitään.

Mutta sotilasabduktioissa on aina sama teema jossa siepatut koehenkilöt yritetään saada uskomaan, että heidät ovat sipattu avaruusolentojen toimesta.


Armeijan salaisen beam-teknologian kehitys alkoi jo Blue Beam projektissa 

Project Blue Beam loi pohjan NASA vetoiselle projektille, jossa alettiin soveltamaan Teslan luoman sädeteknologian (Eng. beam technology).

Mutta tämä sädease teknologia laajennettiin osaksi CIA:n salaisia mielenhallintakokeita, joita suoritetaan edelleen myös armeijan ilmavoimien sotilasabduktioita tekevissä yksiköissä.

Tämä teknologia on niin salainen, ettei siitä edelleenkään miltei yksikään tiedemies uskalla puhua julkisesti. Koska nyt puhutaan jo sen luokan sädeteknologiasta, jolla voidaan siepata ihmisen energiakeho.

Tästä kun on kyse silloin jos joku ihminen yritetään siepata armeijan toimesta kesken unien, koska se hyökkäys kohdistuu silloin hänen energiakehoonsa (astraaliruumis).


Sotilasabduktioiden kohteiksi voi joutua kuka tahansa

CIA sekä muut tiedustelupalvelut hoitavat armeijan kanssa näiden siepattujen lapsienkin profiloinnin, jota tehdään mm. skannauksilla.

Skannauksilla tarkoitetaan sitä kun sotilaskoneessa oleva skannauslaite pystyy skannaamaan kokonaisten kaupunkien kokoisia alueita. Mutta ilmavoimien skannauslaitteella voidaan skannata ihmisen sekä lasten energiakentät, jotka näkyy näissä ilmavoimien skannauslaitteissa spektroanalyysin tavoin.

Mutta sotilasabduktioiden kohteiksi päätyvät vain yleensä poikkeuksellista älykkäämmät lapset sekä ihmiset. Koska heissä sieppaajat näkevät jotain erityistä, joiden mieltä he juuri haluavat tutkia sekä muokata.Sotilasabduktiot ovat osa kansainvälistä mielentutkimusprojektia, jota CIA on vetänyt jo 50-luvulta lähtien.

Mutta koska tässä kun puhutaan nyt tahdonvastaisista sieppauksista, joihin sisältyy myös usein ruumiillista sekä henkistä kidutusta. Niin jokainen voi miettiä, että onko se silloin täysin normaalia lasten sekä aikuisten koehenkilöiden tutkimista.

Natsi-Saksan tiedemiehet loivat jo pohjan mielentutkimiselle, joista suurin osa ostettiin lopulta II-maailmansodan oikeudenkäyntien aikana salaa töihin jenkkeihin.

Tästä sai myös alkunsa CIA:n MK ULTRA ohjelma, joka toimii edelleen. Mutta on jo laajentunut moninkertaisesti noista vuosista.


Sotilasabduktioiden uhrien tahdonvastainen implantointi tehdään monesta eri syystä

Sotilasabduktioiden kohteet joutuvat miltei aina tahdonvastaisten kokeiden kohteiksi, joihin yhtenä olennaisimpana osana kuuluu heihin asennetut nano-implantit.

Osa implanteista laitetaan aivoihin, joilla on monenlaisia toimintamekanismeja. 

Näillä mm. voidaan imitoida skitsofrenian eri oireita, jolloin nämä targetit saadaan näyttämään hulluilta.

Näihin implantteihin voidaan syöttää myös haju aistimuksia, kuuloaistimuksia sekä näkökenttää voidaan muokata väliaikaisesti hologrammeihin perustuvilla näkökenttää herhauttavilla heijastuksilla.

Puhutaan jo niin salaisesta teknologiasta, josta tietää vain armeijan korkeimpien turvaluokituksien ylittäneet upseerit. 

Mutta koska elämme kuitenkin internetin aikakaudella, jolloin myös avoimella mielellä pystyy kuka tahansa pääsemään käsiksi näihin tietoihin. Niin tämän vuoksi nämä USA:n sekä Iso-Britannian sekä Saksan armeijan alaisuudessa toimivat ilmavoimien sotilasabduktio yksiköt ovat niin salaisia, ettei edes USA:n istuva presidentti pääse käsiksi näihin dokumentteihin.

CIA:n mielenhallintaprojektin motiivi on illujen maailmanherruuden säilyttäminen

CIA:n mielenhallintaprojektien motiivi on maailman salaisen valtaeliitin (illut) maailmanherruuden säilyttäminen.

Tämän vuoksi miltei aina tämän eliitin vastustajat joutuvatkin juuri näiden armeijan sieppausten kohteiksi sekä heidät implantoidaan. Jotta näillä implanteilla saataisiin heidät näyttämään hulluilta.

Näiden operaatioiden taustalla vaikuttaa hyvin monet valtaeliitin rikolliset tahot, joihin kuuluu myös Wall Streetin rahanpesun avulla rahoitettuja mielenhallintaprojekteja.Tämä salainen maailmanhallinto, jonka edustajia ei olla koskaan valittu noille paikoille demokraattisilla vaaleilla. Yrittävät tehdä kaikkensa ettei näitä CIA:n sekä armeijan sotilasabduktio yksiköitä koskaan paljastettaisi. 

Mutta on hyvin selvää, että se on enää ajan kysymys kun CIA:lla tai NSA:lla tulee joku seuraava suuremman luokan tietovuoto. Joka vuotaa samalla myös tämän kansalliseen joukkovainontaan keskittyneen gang stalking yksikön toiminnan, jonka kohteiksi on joutunut jo maailmalla yli 30 miljoonaa ihmistä. 

Nämä joukkovainontayksiköt kuuluvat osana tätä globaalia CIA:n johtamaa targettien mielentutkimis sekä hallintaprojektia.

Myös tämä armeijan harjoittama elektronisilla aseilla kidutus on osa kansallisen joukkovainonnan operaatioita (Gang stalking operations).

Joukkovainonnan ohjelma on CIA:n alaisuudessa toimiva kansallinen yksikkö, joka on huippusalainen koska sen poliittiset tarkoitusperät on simuloida jo nyt tätä tulevaisuuden uuden maailmanjärjestyksen yhteiskunnan STASI-valvonnan prototyyppiä.

Mutta nyt tämän joukkovainonnan kohteina ovat vasta nämä harvat ja valitut kohteet, joista suurin osa on keskivertoihmisiin verrattuna huippuälykkäitä. Mutta lisäksi moni heistä on näitä ei normin mukaan käyttäytyviä kansalaisia, joita lisäksi myös vahvasti poliittisesti vainotaan tästä syystä. 


Lähteet: http://rense.com/ufo/newevabduct.htm

http://rationalwiki.org/wiki/Project_Blue_Beam

http://www.ufoabduction.com/thinking13.htm