http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

sunnuntaina, maaliskuuta 14, 2010

Vaaraton säteily ?Säteilyturvakeskus (STUK) ja muut kansanterveysviranomaiset ovat painokkaasti vakuutelleet kuinka "vaaratonta" G3 tukiasemien säteily oikeastaan on. Huomioitavaa kuitenkin on, että Säteilyturvakeskus on näistä ainoa, jolla on asiassa teknistä asiantuntemusta. Tämä väittämä on kuitenkin täysin ilman perusteita, sillä minkäänlaista tieteellistä tutkimusta tukiasemien vaarattomuudesta ei ole.

Näitä lausumia annetaan usein selkä seinää vasten, sillä teollisuuden miljardihankkeet vaarantuisivat vakavasti jos selviäisi että toiminta olisi terveydelle haitallista. Kyse on myös työpaikoista. Sitä vastoin antavat monet olemassa olevat tutkielmat todisteita siitä, että matkapuhelimien tukiasemat aiheuttavat selviä haittavaikutuksia terveydelle. Eräät olosuhteet on esitelty täysin virheettömästi ja siksi on tärkeää täydentää virallisen tahon tarjoamaa yksipuolista ja harhaanjohtavaa informaatiota tutkimustuloksilla joita on tehty muualla maailmassa, kuten vuonna 2003 valmistunut EU:n rahoittama tutkimus matkapuhelimien sähkömagneettisen säteilyn mahdollisista haittavaikutuksista solujen kasvuun, solusykliin ja solukuolemiin.

Tämä EU:n Reflex-projekti osoitti selvästi, että matkapuhelimen säteily vahingoittaa solujen DNA:ta huomattavasti alle sen raja-arvon, jonka ionisoittamattoman säteilyn turvastandardeja suositteleva ICNIRP (International Comission on Non-ionizing Radiation Protection) on totuudeksi määritellyt ja jota myös STUK noudattaa. Monet teollisuusmaat noudattavat näitä ICNIRPI:n SAR-arvoja (Specific Absobtion Rate). Mainittakoon, että ICNIRP ei ole minkään hallituksen tai YK:n alainen elin, vaan itse itsensä asiantuntijaksi minittänyt yksityinen järjestö. Mitä 3G tukiasemien säteilyvaikutuksiin tulee, on niistä toistaiseksi tehty vain yksi virallinen tutkimus (TNO-tutkimus), mikä osoitti, että terveysongelmia alkoi ilmaantua jo 20 minuutin altistuksen jälkeen säteilytasolla, joka oli 3770 kertaa ICNIRP:in ja STUK:n vahvistamaa raja-arvoa alhaisempi!
Cherryn kaavio

Tri Neil Cherry toimi Lincolnin Yliopistossa, Uudessa Seelannissa (kuoli 2003). Hän on sanonut: "Korkeiden raja-arvojen suosiminen ei nykytutkimuksen valossa enää vastaa käsitystä kansanterveyden ylläpitämisestä." Cherry esitti EU:n parlamentille kesäkuussa 2000 raportin nimellä "Evidence that Electromagnetic Radiation is Genotoxic." Eli suomeksi suurin piirtein, että sähkömagneettinen säteily on geeneille myrkyllistä. Raporttiin Cherry liitti edellä esitetyn kaavion, josta voi huomata että noudatettavat raja-arvot ovat päin seiniä kahdessakin mielessä. Ensinnäkin suojaavat STUK:n asettamat raja-arvot ainoastaan säteilyn tekemisiltä (lämpö-) vaikutuksilta. Samalla sallitaan teollisuuden säteilyttää koko väestöä yötä päivää, vuodesta toiseen. Kaaviosta voi nähdä esimerkkejä tutkimuksista, joissa erilaisia oireita on voitu havaita jo huomattavasti alle asetettujen raja-arvojen. Tämä TNO tutkimus osoitti, että vain 20 minuutin altistus 3G säteille aiheutti huimausta tai pahoinvointia, hermostuneisuutta, rintakipua tai hengenahdistusta, puutumista ja keskittymisvaikeutta.

Lähde: Sven-Olof Jakobsson "Salainen asiakirja No. 2 Terveyden Vaarat".