http://www.nwohavaintoja.blogspot.com/2924455.html>

sunnuntaina, maaliskuuta 28, 2010

Talousdemokratian periaatteetTalousdemokratia noudattaa seuraavia periaatteita ja toimiessaan tässä yhteiskunnassa se voisi näyttää seuraavanlaiselta.

1. Aktiivinen edustuksellinen demokratia missä kansalaiset eivät halveksu poliitikkaa eikä poliitikkoja. Elitismistä, kabinettipolitiikasta ja puoluekurista päästävä.

2. Vahva perustuslaki joka takaa kansalaisoikeudet ja -vapaudet, estää viranomaisten ylilyönnit

3. Taloudellinen hyvinvointi julkisen, velattoman ja pysyvän rahan osuuden rajun kasvattamisen myötä.

4. Uusi laaja yhteiskunnallinen keskustelu missä kaikesta voi puhua leimautumatta - myös ns poliittisesti epäkorrekteista aiheista.

5. Julkisrahoitteinen kansallinen perustoimeentulotakuu/kk jokaiselle maan kansalaiselle.

6. Maltillinen, kestävään kehitykseen perustuva valtiotalous ilman ulkopuolista velanottoa ja ajattelematonta sokeaa talouskasvuoppia. Koskee myös muuta paikallista julkista taloutta.

7. Pankkitoiminnan täysremontti ja nykyisen lainakorkomenettelyn kriittinen tarkastelu ja mahdollinen lopettaminen taloudellisesti kestämättömänä ja kohtuuttomana tulonsiirtona.

8. Kaikkien velkasuhteiden uudelleenarviointi ja näiden jako kahteen ryhmään, kohtuuttomiin jotka kirjataan pois, ja kohtuullisiin joille ehdotetaan uudelleenjärjestelyjä velallisen etujen mukaan.

9. Kaikki viranomaisbyrokratia ja julkisen hallinnon nykyiset poliittiset suojatyöpaikat ehdottomalle vähimmäistasolle. Visio: julkinen hallinto on supistettavissa 50%.

10. Toimeentulon oltava mahdollinen ilman palkkatyötä. Työn jakamista. Perustoimeentulo- takuu mahdollistaa itsensä työllistämisen ja ”muuttamisen pääkaupunkiseudulta takaisin kotiseudulle tai maalle”.

11. Ulkomaankauppa clearingpohjaiseksi ja kahdenvälisesti tasapainoon kauppakumppanimaan kanssa. Näin ulkomaankaupassa ei tarvita rahaliikennettä vaan tavara-arvot kirjataan ja kuitataan toisiaan vastaan.

12. Tiedostettava että kansalaisten taloudellinen hyvinvointi on ehdoton edellytys sosiaaliselle ja terveelle elämälle. Kansalainen jonka perustoimeentulo on taattu ja joka kokee elämässään merkitystä, laatua ja arvostusta - todennäköisesti ei sorru alkoholismiin, väkivaltaan tai muihin rikoksiin.


13. Julkinen koulujärjestelmä, terveydenhoito ja vanhustenhuolto rahoitetaan julkisella pankkimaisella omarahoituksella ilman verotusta, maksuja tai muita tulonsiirtojärjestelyjä. Palkkauksessa siirryttävä 50% korkeammalle tasolle mikä takaa työvoiman saatavuuden ja työn arvostamista.

- Moni ylläolevista kohdista vaatii lisäselityksiä ja tarkennuksia. Ja kyllä - tiedostan että moni kohta on ristiriidassa Suomen EU-jäsensopimuksen kanssa. Se taas johtuu siitä että koko EU-rakennelma on vallitsevan yksityisen pankkijärjestelmän märkä päiväuni, kuvailee Lars Österman puolueen ohjelmaa. Talousdemokraatteihin ja heidän ajatuksiinsa rahataloudesta voi tutustua tarkemmin http://talousdemokratia.blogspot.com/Tässä on kuitenkin ymmärrettävä se että teknologian kehitys ei anna meille kenellekään ihmiselle sitä henkistä hyvinvointia jota jokainen meistä tarvitsee jokapäiväiseen jaksamiseen. Kun se hyvinvointi lähtee jokaisesta meistä itsestään ja juuri tässä asiassa ollaan nyky-yhteiskunnassa menty hyvin syvälle suohon ja vieläpä tarkoituksellisesti. Sillä ei tämä koko teollistuneen kapitalismiin tähdänenen talousjärjestelmän ole ollut tarkoitus mitään muuta kuin vain kasvattaa yksityisomisteisten maailmanpankkien osakkeenomistajien tilejä, vaikka kuitenkin sen suuremman tyydytyksen tämä kasvoton eliitti on saanut maailman kansan globaalista sekä henkisestä kärsimyksestä.

Siinä järjestelmässä suunnitellaan edelleen että koneet korvaavat ihmistyöntekijät ja ne ihmistyöntekijät jotka koneet korvaa jäävät näin ollen työttömiksi. Koska illuminati eliitin mukaan heidän kaavailemassa uudessa maailmanjärjestyksessä ei ole tilaa maailman ihmisten hyvinvoinnille ja sitä varten on nämä kaikenmaailan nollakasvuhankkeet jotka syytävät tarkoituksellisesti kaiken teollisuustuotannon ulkomaille, jättäen samalla miljardit työntekijät työttömäksi ja moraalisen rappion alle, mikä saa taas heidät myös helposti sortumaan alkoholin ja muiden vahvempien päihteiden käyttöön ja näin rikkoontuu ydinperheet toinen toisensa jälkeen. Eli ei ole jäänyt yhtään epäselväksi mikä on oikeastaan laajemmassa mittakaavassa tämän alkoholi nimisen viihdenesteen agenda ihmiskuntaa vastaan salaisen maailmaneliitin toimesta, kun samalla sitten ollaan useissa maissa kriminalisoitu mm. tehokkaana syöpä ja särkylääkkeenä käytettävä kannabis.Kaikki taloudellinen muutos lähtee yksityisomisteisen maailmanpankin lakkauttamisesta


Jotta tuo talousdemokratian kaltainen yhteiskunta olisi mahdollinen on kuitenkin ennen sen käyttöönpanoa saatava tämä nykyinen valheellinen maailman talousjärjestelmä romutettua. Se siis tarkoittaa kylmästi sitä, että jokainen illuminatin globalisti allekirjoittaa julkisen sopimuksen siitä että he luopuvat elitistin vallastaan. Koska heidän tyranniansa on loputtava aikanaan ja sille tulee vielä loppu.

Nämä globalistit ovat niitä jotka tyrannisoivat maailman valtioita ja omistavat maailmanpankin (IMF), Yhdysvaltojen keskuspankin (Federal Reserve) sekä Euroopan Keskuspankin (EKP) ja lainaavat sitten valtioille rahaa kuin suuret ja rikolliset pikavippifirmat velallisilleen. Mutta siinä vaan on sellainen vaara että velka kasvaa vielä niin suureksi jonkun valtion osalta, että velkoja voi käytännössä ulosmitata lähes kaiken mitä velalliselta löytyy ja tämä ollaan nähty sitten luonnonvarojen yksityistämisenä mm. Etelä-Amerikassa jne.Uutta maailmanjärjestystä (New World Order/NWO) tullaan sitten tarjoamaan maailman valtioille mm. talousjärjestelmän pelastuksena sen jälkeen kun dollari ja euro on ajettu hyperinflaation partaalle uudella maailmanvaluuttajärjestelmällä.

Eli tämä ehdotus YK:n toimesta saatetaan ottaa melkein väkisinkin riemulla vastaan ja sitä eivät kuitenkaan monien valtoiden ihmiset tiedä mikä kuitenkin on tämän maailmanhallituksen perustamisen idea. Koska Rockefeller suku, joka on illuminati eliitin johdossa pitää edelleen kiinni fasistisen maailmanhallituksen perustamisesta jossa on vahva kommunismin tyylinen valtarakenne. Esim. tällä hetkellä USA:n presidentti Obama toteuttaa lähes tarkalleen tuon mukaista kommunistista yhteiskuntaa Yhdysvalloissa.Neuvostoliiton entinen johtaja Nikita Kruschev sanoi aikanaan näin;


"Me emme voi olettaa Amerikkalaisten siirtyä välittömästi kapitalismista kommunistiseen yhteiskuntaan, mutta me voimme olettaa että heidän tulevat valitut johtajansa tulevat johdattamaan heidät siihen tilanteeseen sosialismin kautta, että jonain päivänä heidän kansansa herää kommunistisen yhteiskunnan keskelle." - Nikita Kruschev